Digital Capabilities

Gentænk jeres forretningsmodel. Redesign jeres værdikæde og optimer kunderejsen. Opbyg de rette organisatoriske og menneskelige kompetencer og skab digitalt lederskab, så I kan navigere sikkert gennem jeres digitale transformation.

Digital transformation af virksomheden er nøglen til jeres fortsatte vækst og lønsomhed, og til at sikre jeres overlevelse på et omskifteligt marked. Men at designe den rette digitale strategi og sikre eksekveringen af den i organisationen kan være krævende. Især, fordi mange virksomheder i dag er gearet til at levere vækst og profit baseret på eksisterende forretningsmodeller, og med afsæt i den organisation de har i dag.

Men det er afgørende at tage hul på den digitale rejse i opgangstider, hvor I har ressourcerne og tiden til at omstille jeres organisation. Det sikrer, at I får gentænkt jeres forretningsmodel i tide, så den er optimeret til at skabe innovative produkter og services ved hjælp af nye teknologier. At I får redesignet jeres værdikæde og skaber en stærk interaktion med kunderne. Og at I sikrer, jeres ledere, medarbejdere og organisation er gearet til omstillingen, og kan eksekvere på transformationsstrategien.

Playback of this video is not currently available

Digital transformation handler ikke om teknologi, men om strategi, struktur, kultur, evner og forståelse for kunden.

PwC Consulting

Digital Leadership

Gentænk din forretningsmodel

De dramatiske ændringer i mange industrier, som er forårsaget af digitalisering, tvinger mange virksomhedersledere til at reflektere over virksomheds-scope, forretningsmodel og virksomhedens økosystem. I er nødt til at gentænke jeres virksomheds forretningsmodel, så den skaber mest mulig værdi i en verden der bliver mere og mere digital. 

Redesign din værdikæde

Udviklingen i digital teknologi har medfødt en række nye R&D modeller samt nye måder at drive innovation på. Nye teknologier som digital manufacturing, virtual og augmented reality, 3-D printing, og digital supply chains har ligeledes set dagens lys og har delvist forårsaget overgangen til den fjerde industrielle revolution. I skal finde ud af, hvordan jeres virksomhed kan øge effektiviteten i jeres værdikæde gennem brug af ny teknologi og nye former for innovation. 

Naviger i din digitale transformation

En digital transformation i en stor organisation er en kompleks og uforudsigelig opgave, som berører alle ledere og medarbejdere. Samtidig med at kerneforretningen skal styrkes, er der i nutidens digitale verden høje krav til innovation af nye produkter og services. Der stilles store ledelsesmæssige krav til at drive en kompleks transformation og forandre kulturen. Det kalder på ny viden, indsigt og inspiration, og ikke mindst en klar plan for processen.

Intelligent interaktion med dine kunder

Teknologi har revolutioneret måden virksomheder kan tiltrække og kommunikere med sine kunder gennem sociale medier. Ligeledes har den åbnet op for et hav af muligheder for at måle og optimere marketingsaktiviteter ved brug af kundedata der tidligere ikke har kunne struktureres. I er nødt til at udforme en strategi som sikrer en effektiv udnyttelse af teknologi og data for at skabe en intelligent interaktion med jeres kunder.

Sådan arbejder vi

PwC Digital Capabilities er jeres samarbejdspartner på den digitale rejse. Vi samarbejder med jer om at gentænke jeres forretningsmodel, redesigne værdikæden, optimere kunderejsen og udvikle organisation, medarbejdere og ledelse til at understøtte transformationen. Vores rådgivning er forankret i et globalt kompetencehus, og derfor trækker vi på et bredt globalt netværk af globale specialister og dybe industrikompetencer i samarbejdet med jer. Som en del af et revisions- og rådgivningshus er økonomiske beregninger og fremskrivninger en integreret del af vores ydelsespalette, så vi sammen skaber et solidt fundament for jeres digitale transformation.

Vi samarbejder med jer om

  • At vurdere jeres nuværende digitale kompetenceniveau, så I får et kvalificeret beslutningsgrundlag for det videre arbejde med jeres digitale transformationsstrategi.
  • At skabe en business case baseret på økonomiske beregninger og fremskrivninger.
  • At skabe overblik over, hvordan jeres fire organisatoriske grundsten understøtter jeres digitale omstilling i dag og hvordan de udvikles, så I når jeres strategiske mål.
  • At prioritere og udvikle de digitale kompetencer i organisationen der er vigtigst for at sikre succes med den digitale omstilling, både menneskelige og organisatoriske.
  • At sikre eksekveringskraften i jeres strategiske arbejde med digital kompetenceudvikling.
  • At skabe digitalt lederskab i organisationen gennem skræddersyede ledelsesprogrammer og forløb.

Kontakt os

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Følg PwC