Digital Idegenerering

Sæt turbo på jeres digitale rejse med tre gode måder at få digitale ideer på.

I de fleste virksomheder findes der allerede mange gode ideer til både store og små digitale tiltag blandt medarbejderne og ledelsen, men det er ofte svært for ledelsen at opsamle disse ideer og omsætte dem til modne digitale initiativer, som kan prioriteres strategisk ud fra virksomhedens forretningsmål.

Virksomheden kan starte med at kigge på, hvor digitalt moden virksomheden er, således at de digitale ideer udvikles og vurderes på baggrund af en fælles forståelse – og erkendelse – af, hvilke konkrete muligheder og udfordringer virksomheden står med.

Læs mere om, hvordan I kan lave en digital modenhedsvurdering.

Med en solid forståelse af, hvor virksomheden står, kan der ses fremad. Dette kan kickstartes ved at generere en masse digitale ideer. Få her konkrete redskaber til effektiv idegenering.

Ideation-workshops

Ideation, eller idegenerering, er den kreative proces, hvor medarbejdere på alle niveauer i virksomheden genererer, udvikler og kommunikerer nye ideer – medarbejderne tages ud af de vante arbejdsrutiner, tænkemåder og positioner i virksomheden for således at få gode digitale ideer på både virksomhedens og kundernes vegne.

Her kan man tage udgangspunkt i en kortlægning af kunderejsen, så man i sine digitale ideer har den komplette sum af oplevelser, en kunde får ved sin interaktion med virksomheden fra start til slut. I stedet for kun at fokusere på én transaktion eller én oplevelse for kunden, giver kunderejsen et samlet billede, hvormed nye muligheder for både intern optimering af arbejdsgange og forbedring af den samlede kundeoplevelse bliver nemmere at få øje på.

På workshoppene arbejder medarbejderne i små grupper, som på kort tid skal idegenerere og bruge de kreative hjerneceller – fokus skal være på action, fremdrift og ”ud-af-boksen”-tænkning. Derfor følger en ideation-workshop et simpelt regelsæt, der er afgørende for et tilfredsstillende resultat, nemlig at der genereres så mange (gode) digitale ideer som muligt.

Værktøjer til at udvikle digitale ideer

Alle input er gode input

Ideerne skal ikke overvejes og diskuteres nøje – de skal noteres uden en lang vurdering, og derefter skal deltagerne hurtigt videre til næste idé. Der er ingen dårlige ideer i denne fase, og deltagerne skal føle sig trygge ved at notere selv de mest umulige og urealistiske ideer.

Tænk hurtigt, ikke rigtigt

Ideation-workshoppen bør fokusere på kvantitet frem for kvalitet og på, at så mange ideer som muligt ser dagens lys. Derfor må deltagerne ikke dvæle for længe ved de enkelte ideer, men skal opmuntres til at tænke hurtigt og notere så mange ideer som muligt.

Fokusér på handling frem for lange diskussioner

Action, action og action! Energiniveauet skal være højt, og sveden skal løbe fra panden. Langsommelige diskussioner og detaljer er udelukket, mens effektiv produktion af ideer er målet. Ved at sige ”Ja, og …” i stedet for ”Nej, men ...”, kan kollegaernes ideer bruges til at få endnu flere ideer. Tænk højt i gruppen, hvis det kan hjælpe til at få endnu flere nye ideer.

Der må gerne grines (og grædes)

Tilgangen skal være åben, venlig og produktionsorienteret, hvorfor deltagerne gerne må grine af egne og andres ideer. Når der er fokus på kvantitet frem for kvalitet, action og hurtig tænkning, vil de mærkeligste og ”latterligste” ideer blive noteret, og det er meget kærkomment. Ofte leder en “skæv” eller “urealistisk” idé til mange nye ideer, så det er vigtigt ikke at afskrive ideer, man ved første blik ikke tror på.

Det er svært at få så mange nye og digitale ideer. Derfor må der også grædes, når de kreative hjerneceller ikke kan vrides mere. Des mere inspiration og ”træning” medarbejderne får, des nemmere bliver processen.

Brug Business Model Canvas til brainstorming

Business Model Canvas (BMC) er et værktøj, hvori du kan beskrive, designe, udfordre og (gen)opfinde det, din virksomhed gør – altså hvordan din afdeling eller virksomhed skaber og leverer værdi til kunden, og hvilke centrale måder virksomheden gør det på. I BMC er der ni byggesten, som sikrer en systematisk tilgang til beskrivelsen af nye forretningsmodeller. BMC er derfor et effektivt redskab til hurtigt at kortlægge en forretningsmodel med udgangspunkt i udvalgte digitale ideer fra fx en ideation-workshop. Her kan man trykprøve, om den digitale idé kan generere værdi for virksomheden og kunderne, fx inden for virksomhedens produkter, serviceydelser og/eller driftsprocesser.

 

Brug Design Thinking til produktudvikling

Den traditionelle produktudviklingsproces er ofte langtrukken – nogle gange trukket over flere år – og rummer store risici for at komme for sent til markedet eller ramme helt ved siden af kundernes behov. Det skyldes både en manglende inddragelse af kunderne fra starten og en tilgang, hvor man forsøger at lave sit produkt 100 % færdigt, inden man sætter det på markedet. Denne tilgang fungerer ikke til digitale produkter og ydelser.

Som løsning på udfordringerne kan man bl.a. benytte sig af Design Thinking, der er en effektiv metode til (digital) produktudvikling, som reducerer risikoen for investeringer i digitalisering, som ikke matcher brugernes behov. Her er der fokus på at sætte sig i kundens sted med empati og ud fra dette definere det problem, som skal løses for kunden. Allerede her er det centralt, at den nye forståelse for kunden bliver “trykprøvet” i tæt dialog med kunderne, så man ikke tror – men ved, at man løser et problem for ens kunder. Herefter skal man arbejde kreativt med at idegenerere løsninger sammen med relevante interessenter – gerne med mange fagligheder i spil, og glem ikke at inddrage kunden i processen.

Det er vigtigt at holde et højt momentum i produktudviklingsprocessen, samtidig med at den er evidensbaseret og datadreven. Når man udvælger, hvilke digitale ideer man vil gå videre med, er det derfor vigtigt, at man hurtigt får dem afprøvet med Proof of Concepts – små hurtige pilotforsøg og prototyper, som gør jer klogere på løsningen i praksis, og som I kan prøve sammen med kunderne for igen at få deres feedback. 

Når ideen er afprøvet og tilpasset i dialog med kunderne over én eller flere iterationer, er det vigtigt at komme hurtigt videre ud på markedet. Her kan man med fordel arbejde ud fra konceptet om at lancere et Minimum Viable Product (MVP), som er den mindst mulige levedygtige udgave af løsningen. Erfaringen viser, at det ofte er mere værdifuldt at komme hurtigt på markedet end at vente for at komme med “det perfekte produkt”. Med en hurtig lancering af et MVP kan man bruge ressourcerne på løbende at opdatere og tilpasse løsningen baseret på kundefeedback og den hurtigt skiftende udvikling i både marked og teknologi.

Hvordan kan PwC hjælpe? 

PwC kan hjælpe med faciliteringen af ovenstående processer – alt efter scope vil virksomheden stå tilbage med et omfattende katalog af digitale ideer, udvalgte kortlagte digitale forretningsmodeller, Proof of Concepts og prototyper samt sparring til, hvilke digitale initiativer virksomheden bør satse på.

Kontakt os

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2134 5307

Thomas Schaumburg-Müller

Partner, PwC Denmark

Tlf: 4098 8446

Følg PwC