Digital Modenhed

Accelerér din virksomheds digitale transformation.

Digitale produkter, serviceydelser, og driftsprocesser udvikles i et hastigt tempo. Tilpasning til et øget digitalt marked, udnyttelse af digitale teknologier til forbedring af operationel effektivitet og udvikling af nye digitale forretningsmodeller kan være dét, der giver virksomheden konkurrencemæssige fordele – enten nu eller i fremtiden.

Digitalisering handler om mere end nye smarte teknologier – det handler også om nye måder at løse virksomhedens eller kundens udfordringer på, hvor der skabes unikke brugeroplevelser og skalérbare forretningsmodeller, der optimerer virksomhedens produktivitet og vækst. Dette kan PwC hjælpe jer med. Sammen kan vi besvare spørgsmål som:

 • Hvordan kommer de gode digitale ideer frem i lyset, og hvordan prioriterer man dem? 
 • Hvordan rekrutterer man de rette medarbejdere med de rette kompetencer, samtidig med at de eksisterende opkvalificeres? 
 • Hvilke teknologier skal man investere i? 
 • Hvordan sammenkobles forretningens strategi med en digital strategi?

Svarene er også mange, og de afhænger meget af den enkelte virksomhed og dens digitale modenhed. Derfor er det en stor fordel at vide, hvor virksomheden står, for også at vurdere, hvor virksomheden skal hen.

Vi hjælper med at definere, hvad digital betyder i jeres virksomhed, og skabe rammerne for innovation.

Hos PwC tilbyder vi en digital modenhedsvurdering, som er tilpasset netop danske virksomheder. Når modenhedsanalysen er gennemført, vil virksomheden have et klart og tydeligt billede af, hvor den står i forhold til digital modenhed, og hvor der er behov for at sætte ind med digitale initiativer.

Gennem vores strukturerede metode adresserer vi, hvad digitalisering betyder for jeres virksomhed, samt jeres nuværende digitale modenhed på seks afgørende dimensioner.

Seks afgørende dimensioner for digital modenhed

1) Produkt- og serviceudvikling

Produkt- og serviceudviklingsdimensionen handler om, hvorvidt en virksomhed arbejder målrettet med at udvikle nye digitale forretningsmodeller, bruger data og nye teknologier systematisk i produkt- og serviceudviklingen mv.

For mange virksomheder er kerneforretningen af natur meget lidt digital, men det forhindrer ikke opbygningen af en række digitale services i relation til de fysiske kerneprodukter, som kan understøtte de forretningsstrategiske indsatsområder, give bedre kundeservice og samtidig reducere omkostninger.

2) It-arkitektur

Dimensionen for it-arkitektur handler om, hvorvidt virksomhedens forskellige afdelinger er understøttet af it-systemer, hvordan den nuværende it-arkitektur understøtter innovation af virksomhedens produkter og services, og om den nuværende it-arkitektur understøtter virksomhedens fremtidige digitalisering.

Mange virksomheder kæmper med en kompleks og forældet it-arkitektur, som ikke effektivt understøtter videre digitalisering af arbejdsprocesser og forretningsmodeller. En tilsvarende it-arkitektur giver mulighed for bedre indsamling og udnyttelse af data, som vil have en lang række fordele i forhold til såvel udvikling af nye digitale produkter og services som de nuværende forretningsmodeller. Her kan introduktion af Robotic Process Automation (RPA) i mange tilfælde hjælpe med at skyde genvej til en højere automatiseringsgrad.

3) Markeds- og kundeudvikling

Markeds- og kundeudviklingsdimensionen handler om, hvorvidt virksomheden anvender data til at analysere markeds- og kundeadfærd, samt hvordan disse data spredes i organisationen. Derudover handler den om, hvorvidt digitale kanaler anvendes til bl.a. markedsføring og kundeservice.

For mange virksomheder ligger der et uudnyttet vækstpotentiale i at udnytte nye digitale salgskanaler bedre samt i at begynde at lave effektiv datafangst på kunde- og markedsadfærd – og udnytte disse data.

4) Organisation og digital kultur

Dimensionen organisation og digital kultur handler om, hvorvidt den digitale strategi gennemsyrer hele virksomheden. Dvs., er den digitale strategi tydelig for alle, prioriteres digitalisering fra ledelsens side, understøttes digital innovation mv.?

For at komme effektivt videre på den digitale rejse er det væsentligt, at der er en tydelig sammenhæng mellem virksomhedens overordnede forretningsstrateg og den digitale strategi. For mange virksomheder er første trin at skabe en digital vision, som efterfølgende skal operationaliseres i den konkrete it-strategi, der udarbejder et roadmap for, hvilke digitale færdigheder og initiativer der skal til for at realisere de udvalgte indsatsområder.

5 ) Værdikæder og processer

Dimensionen værdikæder og processer handler om, hvordan en virksomheds værdikæde understøttes af it, samt hvorvidt ledelsesmæssig styring og planlægning af fremstilling af produkter og services er digitalt understøttet gennem hele værdikæden.

I produktionsvirksomheder er det en forudsætning for optimering af produktionen gennem digitalisering, at der er en tilgængelighed af data. Her er fx implementeringen af et Manufacturing Execution System (MES) oplagt at kigge nærmere på. Inden der investeres i et MES, kan små indsatsklare sensor-kits være velegnede til pilotprojekter, der kvalificerer en ROI-beregning for videre digitalisering.

6) Digital lovgivning og regulering

Dimensionen digital lovgivning og regulering handler om, hvorvidt en virksomhed aktivt følger ændringer i it-/digital lovgivning og vurderer, hvordan det påvirker strategien, herunder om virksomheden fx har en it-beredskabsplan, it-retningslinjer samt risici- og sikkerhedsprocedurer.

Ofte er de digitale udfordringer anerkendt i virksomheden, men lige så ofte mangler der en konsistent adressering af sikkerhedsrisici, hvilket skaber en alvorlig sårbarhed for virksomheden. Denne sårbarhed forstærkes, hvis virksomheden selv håndterer både den fysiske infrastruktur (servere mv.) og den digitale infrastruktur (dataplatforme og applikationer) i eget regi.

Hvilken værdi får I ud af dette forløb?

Kortlægning af den aktuelle digitale modenhed i virksomheden, herunder hvilke udfordringer der skal løses for yderligere digitalisering

Digitalt idekatalog med konkrete digitale ideer, der fokuserer på optimering af kerneforretningen eller nye forretningsmodeller

Adgang til værktøjet for prioritering af digitale færdigheder, der fremmer opstart af digitale initiativer

Handlingsplan for den digitale rejse, inklusive konkrete aktiviteter og milepæle.

Sådan kommer I videre på den digitale rejse

 • Step 1: Digital modenhedsvurdering
  Første skridt er at identificere virksomhedens nuværende digitale modenhed – det giver alle medarbejdere i virksomheden et fælles sprog og udgangspunkt at tale digitalisering samt styrker og svagheder ud fra. Herved får ledelsen et 360-graders billede af virksomhedens modenhed, hvor ikke kun de tekniske aspekter som it-arkitektur og teknisk gæld belyses, men også mindst lige så vigtige faktorer, som fx den digitale modenhed i arbejdsprocesser og medarbejdernes digitale kultur og tilgang til digital innovation, italesættes. Dette gøres ved, at I udfylder PwC's spørgeskema til måling af digital modenhed, hvorefter vi laver uddybende interviews med udvalgte nøglepersoner i virksomhederne. Herfra udarbejder vi en analyse af jeres digitaliseringsmodenhed inden for seks overordnede kategorier: produkt- og serviceudvikling, it-arkitektur, markeds- og kundeudvikling, organisation og digital kultur, værdikæder og processer samt lovgivning og regulering.
 • Step 2: Ideer og forretningsmodeller
  Vi faciliterer en digital idegenerering, hvor I hjælpes til at bringe digitale ideer frem i lyset, hvorefter disse omsættes til konkrete digitaliseringsinitiativer og forretningsmodeller ved hjælp af best practice-værktøjer. Læs mere.
 • Step 3: Digitale færdigheder og handlingsplan
  Baseret på de udvalgte digitaliseringsinitiativer hjælper vi jer med at definere, hvilke digitale færdigheder der skal til for at levere. Med udgangspunkt i jeres digitale modenhed udarbejder vi en gap-analyse i forhold til behovet for digitale færdigheder. Gap-analysen omsættes til konkrete aktiviteter og handlingsplaner for eksekvering af de digitale initiativer. 
  Læs mere.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Dan Jensen

Director, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 2361 3951

Følg PwC