E-Government - Skab succes i digitaliseringsarbejdet

Skab succes i digitaliseringsarbejdet

Skab succes i jeres arbejde med offentlig digitalisering sammen med PwC’s eksperter. Vi hjælper dig via følgende tre centrale værditilførsler:

 • Træf rigtige beslutninger
 • Lav gevinstdrevet digitalisering
 • Skab sikker it

Med afsæt i de tre værditilførsler kan vi bistå jer i alle faser af digitaliseringsarbejdet. 

Vores fem kerneydelser:

 • Digitaliseringsstrategi (kanalstrategi)
 • It-strategi (fx. enterprice arkitektur)
 • It-styring (fx. porteføljestyring)
 • Sourcingstrategi
 • Kortlægning
 • Identificering af gevinster og løsningsmuligheder
 • Kvantificering (business case)
 • Projektering (projektplan)
 • Udbud/anskaffelse
 • Implementering
 • Gevinsrealisering
 • Forandringsledelse
 • It-sikkerhed
 • Optimering af performance: svartider, oppetider og helpdesk
 • Driftsstyring via SLA
 • Overvågning og ændringsstyring
 • KPI i it - ledelsinformation og systemunderstøttelse
 • Cost-profilering og benchmark
 • Kontrakt- og leverandørstyring

Træf rigtige beslutninger

Et digitaliseringsarbejde bør altid tage afsæt i en systematisk prioritering af ønsker til den fremtidige situation set i forhold til eksisterende forhold (både teknisk og organisatorisk). PwC kan hjælpe med digitaliserings- og it-strategiudarbejdelse – hvor vi også kan trække på stor international erfaring fra andre offentlige sektorer. Vi rådgiver om balanceret porteføljestyring lige fra start til eksekvering af porteføljestyringen. Vi gennemfører analyser, som kan indgå som beslutningsgrundlag for større investeringer og forandringstiltag – herunder behovsafdækning og udarbejdelse af business cases (gerne med brug af den statslige model) og systematisk rikoanalyse.

Lav gevinstdrevet digitalisering

Evnen til at eksekvere er central i det offentliges arbejde mod at realisere digitale muligheder til konkrete gevinster. Det kan derfor være en fordel at supplere de interne kompetencer med bistand fra eksperter, eksempelvis i form af projekt- og programledelse og/eller facilitering af forandringer.

I offentlige it-projekter er anskaffelsen af it en kritisk aktivitet - dels fordi markedet er vanskeligt at overskue, dels fordi udbudsgennemførslen kan være ressourcekrævende og risikabel at gennemføre. En erfaren sparringspartner kan være med til at højne kvaliteten af arbejdet, fordi der trækkes på spidskompetencer, der har prøvet det mange gange før.

PwC har stor erfaring i alle aspekter af digitaliseringsprojekter lige fra projektering til implementering og eksekvering. Vi kan bistå både ved faciliteringsopgaver, bl.a. med behovsafdækning i en kravspecificeringsproces og ved analyse af it-tekniske muligheder og konsekvenser (it-arkitekturanalyser). Dertil kommer et stort kendskab til markedet, hvilket giver en særlig kompetence i at bistå ved udbudsforretninger, herunder leverandørudvælgelse.

Skab sikker it

I PwC handler sikker it om to forhold – dels it-performance, forstået som sikker drift og cost-optimal-drift, dels it sikkerhed.

Sikker drift uden ekstra omkostninger

For at sikre optimal udnyttelse af it, som fx server, kontor-pc, applikationers svartider og oppetider osv., er driftssikkerheden afgørende. Det frigør ressourcer til at fokusere på udvikling, fx omkring øget digitalisering af serviceudbuddet og introduktion af nye teknologier. Derudover sikrer det, at der ikke er unødvendige omkostninger til driften af it.

PwC kan hjælpe med at balancere mellem:

 • Transparente og prioriterede forretningsbehov
 • Modenhed i it-organisationen (fx it-processer og procedurer)
 • Opdateret og sammenhængende it-arkitektur
 • Styr på it-omkostninger og tilgang til leverandørmarked.

It-sikkerhed

It-sikkerhed er kritisk for den offentlige sektor – særligt hvis der er tale om brug af personfølsomme oplysninger. For den offentlige virksomhed handler det om at være systematisk i tilgangen til it-sikkerhed - så det bliver balanceret.

PwC kan rådgive om it-sikkerhed med en meget bred pallette af ydelser.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Jesper Tüchsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2010 9511

Følg PwC