Forretnings- og it-arkitektur

Vigtige sammenhænge og nye muligheder bliver tydelige, når man ser på tværs af virksomheden i arbejdet med forretnings- og it-arkitektur.

Forretnings- og it-arkitektur er et vigtigt middel til at binde forretning og it sammen.

Godt arkitekturarbejde tager udgangspunkt i forretningsmæssige mål og behov og søger den bedste løsning inden for de givne rammer. At mål, behov og rammer ofte ændres undervejs i et komplekst projekt, ser vi som et vilkår.

Arkitekturarbejdet skal føre til synlige resultater for at give værdi. Det kan være i form af et forenklet systemlandskab med færre afhængigheder, gode løsninger på nye forretningsmæssige behov eller hurtigere opfyldelse af compliance-krav som fx GDPR.

Vi er specialister inden for følgende områder:

En god forståelse af forretningens processer og begreber er afgørende for at lykkes med it projekter.

Med stigende krav om gennemsigtighed i afgørelser i den offentlige forvaltning, og i mange operationelle beslutninger generelt, følger behovet for at dokumentere.

Aktiv arkitekturstyring handler om systematisk at styre arbejdet med forretnings- og it-arkitektur for at understøtte forretningens behov.

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få forretning og it-løsninger til at hænge sammen.

Klare aftaler mellem kunde og leverandør er nødvendige for at undgå uheldige overraskelser undervejs til målet ved anskaffelse eller udvikling af it-løsninger.

Fordeling af opgaver og dataudveksling mellem it-løsninger. Vi finder frem til den bedste arkitektur ved at vurdere muligheder i forhold til behov og rammer.

< Back

< Back
[+] Read More

Vi hjælper dig bl.a. med...

  • at facilitere processen fra initiering til opgaven er gennemført
  • at udføre arkitektur- og analysearbejde og levere resultater i jeres projekter
  • at opbygge jeres medarbejderes kompetencer gennem uddannelse, mentoring og samarbejde i projekterne
  • at udvikle og forbedre jeres metoder og praksis.

Vi har erfaring fra komplekse projekter, hvor forskellige interesser skal afvejes for at finde frem til de rigtige løsninger. Det har vi demonstreret gennem mange års arbejde for kunder i både den private og den offentlige sektor. 

At samarbejde med os

Vi leverer værdi til din virksomhed i et samarbejde mellem jeres medarbejdere og vores konsulenter. Her kan vi indgå i forskellige roller:

  • Som rådgiver og mentor hjælper vi beslutningstagere og fungerer som mentorer for jeres medarbejdere.
  • Som udførende konsulent løser vi sammen med jeres medarbejdere de konkrete problemstillinger i projektet.
  • Som proces- og metodekonsulent samarbejder vi med jer om at optimere jeres processer inden for forretnings- og it-arkitektur.

Kurser i forretnings- og it-arkitektur

PwC tilbyder en række af kurser inden for forretnings- og it-arkitektur, der skaber et fundament for at udvikle synergi mellem forretning og it

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Per Strand

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3094 9362

Uffe Donslund

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3094 9363

Morten Strand

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3094 9364

Følg PwC