Robotic Process Automation og Intelligent Automation

Automatisering og strømlining af processer skaber reel effektivitet, bidrager direkte til forretningens værdiskabelse og viser ofte synlige resultater hurtigt, hvis man skaber grundlaget for en succesfuld implementering. Dette kan i mange tilfælde være Robotic Process Automation (RPA), men også Process Intelligence og andre Intelligent Automation-værktøjer kan komme i spil.

Robotic Process Automation (RPA) er ikke en menneskelig robot, som vil kunne erstatte mennesker eller gengive menneskelige kognitive egenskaber. Robotic Process Automation (RPA) er softwarerobotter med konfigurationer, som automatiserer manuelle og gentagne opgaver. Softwarerobotter kan fungere med alle eksisterende forretningssystemer og applikationer. En robot kan eksempelvis klikke på ikoner og copy/paste data, og den er drevet af simple regler og forretningslogik.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kendetegn for processer der oftest er egnede til RPA

Generelt kan RPA effektivisere processer i mange forskellige forretningsfunktioner, herunder bl.a. IT, Økonomi/Finans, Administrationen og HR.

Hvorfor RPA

Ved en RPA-implementering kan din organisation potentielt høste følgende fordele:

  • Robotter kan arbejde hurtigt og hele døgnet
  • Robotter laver ingen fejl
  • Højere kunde- og medarbejdertilfredshed
  • Nem og hurtig implementering
  • Robotter frigør ressourcer
  • Robotter driver standardisering
  • Robotter fremtidssikrer din organisation
  • Fremtidssikring af din organisation.

Hvordan kommer du i gang med RPA i din organisation?

Vi ser ofte, at organisationerne glemmer det nødvendige forarbejde før en RPA-implementering. Det er vigtigt, at din organisation først foretager en grundig foranalyse for at afdække potentialet for RPA og udvælge de processer, der skal automatiseres. Ikke alle processer er lige kvalificerede til RPA, og det er derfor vigtigt at overveje, hvor RPA skal anvendes, og hvor andre alternativer er mere oplagte.

Det kan være en uoverskuelig opgave at få et overblik over det hurtigt udviklende RPA-marked. Der er ikke én software, der passer til alle organisationer og deres unikke krav. Det er derfor essentielt, at organisationerne i forlængelse af en foranalyse vurderer, hvilke krav din organisation og dens processer stiller til en RPA-software.

På baggrund af foranalysen og leverandørvalget kan din organisation igangsætte et Proof of Concept (PoC) eller en pilot. Formålet er at demonstrere, hvordan softwaren fungerer i praksis og at bevise, at softwaren lever op til de krav, der er stillet i foranalysen, samt at business casen er holdbar. På dette tidspunkt i processen giver det også mening for din organisation at overveje, hvordan de rette kompetencer bliver udviklet til at kunne håndtere de nye tiltag.

Efter en PoC/pilot er din organisation klar til at implementere og skalere RPA på tværs af forretningen. Her er det særligt vigtigt at have en end-to-end tilgang til processerne på tværs af organisationen, og samtidig sørge for, at processerne er standardiserede og klargjort til RPA. Derudover er det nødvendigt at få etableret RPA som en naturlig del af din organisations operating model ved blandt andet at etablere en governance-struktur, der passer til din organisations behov. Sideløbende med dette skal hele transformations-processen håndteres korrekt ved at have fokus på forandringsledelse og de berørte ansatte. 

RPA er en teknologi, der er nem at anvende. Men ting tager tid, og det gør en RPA-implementering også. Der skal skabes en god basis for den videre skalering, og det kræver et solidt fundament med en defineret strategi, planer for kommunikation og forandringsledelse, trænede RPA-eksperter samt en stabil it-infrastruktur – bare for at nævne nogle elementer.

Zeeshan Rajan, Senior Manager i PwC

Intelligent Automation

Intelligent automation er en kombination af flere teknologier, som i samarbejde skaber grundlaget for at opnå hidtil uset effektivitet. Intelligent Automation-systemer håndterer store mængder data og kan automatisere omfattende processer og arbejdsgange. De kan tilmed lære og blive bedre med tiden.

Følgende teknologier er nogle af dem, som PwC arbejder med

Business process automation

Business Process Automatisering (BPA) er automatisering af komplekse forretningsprocesser, hvor flere teknologier, såsom AI og RPA, spiller sammen om at automatisere omfattende arbejdsgange.

BPA skaber en standardiseret tilgang til forretningsprocesser og indeholder i sig selv en digital transformation. Derudover er direkte ROI-parametre bl.a. øget servicekvalitet, bedre serviceleverancer og omkostningsoptimering.

 

View more

Process Intelligence

Der er ofte divergens mellem, hvordan processer bør forløbe og hvordan de i praksis forløber. Process Intelligence (PI) giver fuldt indblik i, hvordan centrale virksomhedsprocesser i realiteten eksekveres.

Ved brug af PI er der mulighed for at identificere uønsket adfærd i vigtige forretningsprocesser, reducere eksekveringer som afviger fra procesdesignet, samt følge og øge den operationelle effektivitet.

Dette sker gennem en omfattende analyse af de transaktionsdata, som foreligger i organisationens ERP-system, kombineret med PwC’s indgående industrierfaringer.

 

View more

Data Science

Data Science kendetegner en bred vifte af discipliner, som samler, behandler og præsenterer både strukturerede og ustrukturerede data. Generelt er Data Science et koncept, der bringer statistik, data-analyse og Machine Learning ind under samme kategori.

Værktøjerne fra Data Science giver mulighed for at konsolidere og forstå data, teste hypoteser og verificere resultater. Dermed øges vidensgrundlaget for de beslutninger, der tages i virksomheden, som i sidste ende skaber mærkbar værdi.

Ved at benytte intelligente algoritmer samt præsentere data og opnåede indsigter i overskuelige dash-boards kan komplekse forretningsproblemstillinger både belyses, forstås og løses.

 

View more

Kontakt os

Natasha Lembke

Partner, Head of Financial Effectiveness, PwC Denmark

Tlf: 5133 1677

Asger Christensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2466 0052

Asger Frøsig Sørensen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9276

Følg PwC