Robotic Process Automation

Arbejd smartere ved hjælp af digital arbejdskraft og automatisér din organisations processer med Robotic Process Automation.

Robotics er ifølge dansk erhvervsliv den mest revolutionerende nyere teknologi:

 

Robotic Process Automation er …

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hvorfor RPA?

Ved en RPA-implementering kan din organisation potentielt høste følgende fordele:

 • Robotter kan arbejde hurtigt og hele døgnet
 • Robotter laver ingen fejl
 • Højere kunde- og medarbejdertilfredshed
 • Nem og hurtig implementering
 • Frigør ressourcer
 • Driver standardisering
 • Fremtidssikrer din organisation

Processer, der har følgende kendetegn, er oftest egnede til RPA:

 

Eksempler på processer med RPA-potentiale:

Hvordan kommer du i gang med RPA i din organisation?

Foranalyse

Vi ser ofte, at organisationerne glemmer det nødvendige forarbejde før en RPA-implementering. Det er vigtigt, at din organisation først foretager en grundig foranalyse for at afdække potentialet for RPA og udvælge de processer, der skal automatiseres. Ikke alle processer er lige kvalificerede til RPA, og det er derfor vigtigt at overveje, hvor RPA skal anvendes, og hvor andre alternativer er mere oplagte.

Valg af softwareleverandør

Det kan være en uoverskuelig opgave at få et overblik over det hurtigt udviklende RPA-marked. Der er ikke én software, der passer til alle organisationer og deres unikke krav. Det er derfor essentielt, at organisationerne i forlængelse af en foranalyse vurderer, hvilke krav din organisation og dens processer stiller til en RPA-software.

Proof of concept/Pilot

På baggrund af foranalysen og leverandørvalget kan din organisation igangsætte et Proof of Concept (PoC) eller en pilot. Formålet er at demonstrere, hvordan softwaren fungerer i praksis og at bevise, at softwaren lever op til de krav, der er stillet i foranalysen, samt at business casen er holdbar. På dette tidspunkt i processen giver det også mening for din organisation at overveje, hvordan de rette kompetencer bliver udviklet til at kunne håndtere de nye tiltag.

Implementering, skalering og drift

Efter en PoC/pilot er din organisation klar til at implementere og skalere RPA på tværs af forretningen. Her er det særligt vigtigt at have en end-to-end tilgang til processerne på tværs af organisationen, og samtidig sørge for, at processerne er standardiserede og klargjort til RPA. Derudover er det nødvendigt at få etableret RPA som en naturlig del af din organisations operating model ved blandt andet at etablere en governance-struktur, der passer til din organisations behov. Sideløbende med dette skal hele transformations-processen håndteres korrekt ved at have fokus på forandringsledelse og de berørte ansatte. 

 

Ved valg af softwareleverandør bør man blandet andet overveje:

 • Kan softwaren håndtere ikke-assisteret og assisteret RPA?
 • Er softwaren server- eller desktopbaseret?
 • Hvor brugervenlige er designerværktøjer, hvori løsningerne konfigureres, og i hvilken grad er programmeringskendskab nødvendig for at benytte værktøjet?
 • Hvor godt integreres softwaren med din organisations it-applikationer og databaser?
 • Er softwaren robust over for ændringer i de underliggende it-applikationer?
 • Hvordan overvåges og administreres robotterne og er desktop analytics understøttet?
 • Er softwaren forsvarligt sikret i forhold til både eksterne og interne it-trusler?

Success skaber vi sammen …

Der er mange faldgruber ved RPA-implementeringer, og vi anbefaler derfor at bruge en ekstern rådgiver. Vi kan hjælpe med alt fra den første analyse til selve opsætningen og  implementeringen af RPA-løsningen, samt rådgive om den overordnede transformationsproces din organisation vil gå igennem.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om RPA og din organisations behov.

Kontakt os

Zeeshan Rajan

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9778

Asger Christensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2466 0052

Følg PwC