Kunstig intelligens (AI)

Ansvarlig brug af data

Digitalisering bygger blandt andet på Robotics Process Automation (RPA) der automatiserer manuelle arbejdsgange og Kunstig Intelligens (AI), der sikrer, at der i processerne tages de rigtige beslutninger. Det er en ny måde at udnytte data og teknologi på, som allerede nu revolutionerer, hvordan vi og vores kunder driver forretning. Mulighederne for innovation og effektivisering er næsten ubegrænsede - til fordel for virksomheder, kunder og medarbejdere.

Men hvor stort er AI’s potentiale for dansk erhvervsliv egentlig? PwC’s CEO Survey 2019 viser, at knap 7 ud af 10 danske CEO’er forventer, at AI vil have større indflydelse på verden end internet-revolutionen. Samtidig vurderer over en tredjedel, at AI vil erstatte flere job, end teknologien skaber.

Danske virksomheder anerkender AI’s muligheder

icon1
47 %

Har introduceret AI-initiativer i deres virksomhed i begrænset omfang

icon2
28 %

Har planer om at introducere AI-initiativer i deres virksomhed inden for de næste tre år

icon3
80 %

Mener, at AI vil ændre den måde, de driver forretning på, betydeligt i løbet af de næste fem år

Der er altså noget om AI-snakken. Men med stort potentiale og næsten ubegrænsede muligheder kommer også en stor risiko og nogle ulemper, hvis ikke AI bruges ansvarligt. Kan vi være sikre på, at AI gennem algoritmer træffer rigtige beslutninger, der stemmer overens med virksomhedens værdier? Har medarbejdere og kunder tillid til, at deres data bliver behandlet fortroligt? Hvordan påvirkes både forretningen, virksomhedens brand og omdømme, hvis AI-systemerne pludselig ikke fungerer?

Det er vigtigt at kunne forudse disse problematikker og fremtidssikre sit AI-system, så potentialet ved kunstig intelligens kan realiseres fuldt ud og på en ansvarlig og etisk korrekt måde.

PwC's Responsible AI Toolkit

For at leve op til kravene om reguleringer, lovgivning og ansvarlig brug af data og for at sikre løbende kontrol af dine AI-systemer, har PwC udviklet et ‘Responsible AI Toolkit’, som består af værktøjer og processer, der er designet til at hjælpe dig med at udnytte AI’s potentiale på en etisk korrekt og ansvarlig måde - fra strategi til implementering og drift.

Med vores AI-toolkit kan vi skræddersy dine løsninger, så de imødekommer din organisations unikke forretningskrav og AI-modenhed.

toolkit

‘Responsible AI Toolkit’ adresserer fem dimensioner af ansvarlig brug af AI og data

Hvem er ansvarlig for dit AI-system?

Fundamentet for ansvarlig brug af data og AI vedrører alle lag af virksomheden. Vi fokuserer på risici og kontroller gennem hele virksomhedens AI-rejse, som inddrager ansatte i alle dele af virksomheden.

Hvordan og hvorfor implementeres AI?

Et AI-system, som er svært at forklare og forstå, kan føre til en "black box" -effekt, hvor forretningskritiske beslutninger om brugen af AI ikke kan forsvares. Vi leverer rådgivning, der hjælper dig med at forklare både den overordnede beslutningstagning samt de valg, netop jeres virksomhed har truffet om brugen af AI, til både interne og eksterne interessenter.

Træffer dit AI-system beslutninger, der stemmer overens med virksomhedens værdier?

Et AI-system bearbejder informationer ud fra bestemte datakilder. Både udviklingen, implementeringen og kontrollen af AI er afgørende for, om dit AI-system træffer beslutninger, der matcher din virksomheds værdigrundlag. Vores AI-toolkit hjælper din organisation med at blive mere opmærksom på dette og tage korrigerende handlinger for at hjælpe systemet med at forbedre beslutningstagning og -grundlag.

Kan du forudsige, hvordan dit AI-systemet agerer?

Et AI-system, der ikke er stabilt men alligevel opfylder kravene til ydeevne, har en øget risiko for at producere fejl. For at hjælpe med at gøre dine systemer mere robuste, har vi integreret nogle services i vores AI-toolkit, der identificerer svagheder i modeller, vurderer systemsikkerhed og overvåger langsigtet ydeevne.

Lever dit AI-system op til både lovgivning og etik?

Vores AI-toolkit giver vejledning og en praktisk tilgang til at hjælpe din virksomhed med udvikling og styring af AI-systemer, hvor både lovgivning, etiske risici og anvendelse af etiske principper identificeres og adresseres.

Er du klar til AI?

Er udviklingen, implementeringen og den løbende styring af dine AI-systemer up-to-date? Har forbrugere, virksomheder og myndigheder tillid til dine AI-løsninger og din brug af data?
Med PwC’s ‘Responsible AI’-test kan du ved at svare på nogle spørgsmål om AI i din organisation få indsigt i, hvordan jeres AI-implementering og beredskab ser ud sammenlignet med andre organisationer.

Sådan arbejder du med kunstig intelligens: Fem prioritetsområder for AI i 2020

Synes du, at kunstig intelligens (AI) er et uhåndgribeligt begreb, og har du udfordringer med implementeringen af AI, så har PwC udarbejdet fem områder, der hjælper dig til at forstå, hvorfor det er vigtigt at prioritere AI i 2020, og hvordan man bedst arbejder med dette.

Se de fem områder her

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC