Capital asset

Operations Consulting

Styring af livscyklus for aktiverne

Vi bistår vores kunder med at afdække den optimale livscyklus for deres aktiver for dermed at sikre, at der bl.a. bliver nedfældet en omkostningseffektiv vedligeholdsplan.

Projektstyring, rapportering, risikostyring og kontrol

Vi bistår vores kunder med at etablere processer, der understøtter projektstyring, risikomonitorering og risikostyring, og vi sikrer, at disse processer forankres organisatorisk i projektforløbet, ligesom vi kan bidrage med anbefalinger til, hvordan interne kontroller skal udformes for at håndtere de enkelte projektrisici.

Ekstern kvalitetssikring

Vi bistår vores kunder med at sikre, at projektets budget er udarbejdet, så det tager højde for de risici, der er identificeret i projektet. Vi giver ligeledes vores kunder sikkerhed for, at procedurer er gennemført, og leverancer er tilvejebragt, som det er forudsat i projektet.

Projektindkøb‏

Vi håndterer komplekse leverandørkontrakter, proaktiv mitigering af eksterne risici og balancering af pengestrømme, og vi understøtter udnyttelsen af det fulde udbudspotentiale gennem best practice-processer.

Resultater:

  • Effektiv projektstøtte fra salgsfase til projektafslutning
  • Implementering af professionelle tilbudsprocesser
  • Proaktiv risikoreduktion
  • Udnyttelse af det fulde udbudspotentiale
  • Balancerede pengestrømme i overensstemmelse med kundekontraktens milepæle
  • Optimal ”back-to-back” kontraktdækning
  • Rettidige leverancer gennem tætte leverandørrelationer.

Projektindkøb er en flerdimensionel disciplin med en bred vifte af interne og eksterne interessenter. Håndtering af komplekse leverandørkontrakter, proaktiv reducering af eksterne risici og balancering af pengestrømme er eksempler på de aktiviteter, der er krævet for at kunne opnå en effektiv projektstøtte og dermed sikre et projekts succes.

Vi understøtter virksomheders implementering af effektive indkøbsprocesser, der er tværorganisatorisk afstemte og følger projektforløbet. Vi kan assistere i udviklingen af professionelt udbudsmateriale, træne medarbejdere i at opnå bedst mulig ”back-to-back” kontraktdækning samt i at forstå betydningen af detaljeret kontraktstyring gennem hele projektforløbet.

Kontakt os

Peder Hjersing

Director, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 3740

Følg PwC