Sourcing & Innovation

Operations Consulting

Vidensbaseret potentialeafdækning‏ ‏

Omfattende, faktabaseret vurdering af sourcing- og procurement-potentialer

Sourcing og procurement har stor indflydelse på virksomhedens økonomiske resultater. Procurement-vurdering er en faktabaseret vurdering af iboende og fremtidige potentialer i forbindelse med omkostnings- eller kapitalreduktioner, værdiskabelse, proceseffektivitet og ressourceudnyttelse.

Vi udfordrer, hvad der indkøbes, såvel som den anvendte teknologi og sammensætningen af den nuværende leverandørportefølje. Forløbet gennemføres i et nært samarbejde med organisationen, hvor vi afdækker konkrete og faktabaserede indsatsområder, der prioriteres i en samlet og afstemt game-plan.

PwC gennemfører potentialeafdækning ud fra en holistisk betragtning og med indgående involvering af interne interessenter. Et potentialeafdækningsforløb er en systematisk og gennemgribende evaluering af virksomhedens samlede potentialer, der sikrer:

 • En entydig strategisk retning for virksomhedens samlede indkøb
 • Omkostningsreduktioner via revurdering af indkøbte produkter og services
 • En værdiskabende sammensætning af leverandørporteføljen
 • Værdiforøgelse via udfordring af produktspecifikationer og anvendt produktionsteknologi
 • Forbedret tværorganisatorisk samarbejde, herunder rettidig involvering af interne og eksterne interessenter
 • Høj anvendelse af beslutningsunderstøttende BI-løsninger
 • En effektiv og kompetent indkøbsorganisation, der motiveres af at skabe vedvarende forbedringer.

Resultater:

 • En samlet game-plan med konkrete, værdiskabende indsatsområder
 • Udarbejdelse og eksekvering af indkøbs- og kategoristrategier
 • Initiativer, der understøtter omkostningsreduktioner og værdiforøgelse
 • Klare kriterier for leverandørporteføljens sammensætning
 • Kompetente og beslutningsdygtige, tværorganisatorisk teams
 • Understøttende kompetenceudviklingsplaner
 • Implementering af beslutningsunderstøttende BI-løsninger.

Strategi og transformation

Vedholdende transformation af indkøbsfunktionens indsatsområder

En stærk indkøbsstrategi er indarbejdet i indkøbsfunktionens arbejde, afstemt med virksomhedens overordnede strategi og ikke mindst afstemt med aktiviteter i virksomhedens andre funktionsområder.

I PwC træner vi organisationen i at fastlægge strategien, prioritere indkøbsorganisationens indsatsområder og resultater samt udfordre de processer og metoder, der skal udvikles og implementeres. Strategiske målsætninger nedbrydes i et antal ambitiøse og konkrete mål, som bør indgå i den løbende ledelsesrapportering.

Resultater:

 • En klar retning, en vellykket transformation og en sikker eksekvering
 • En indkøbsstrategi, der understøtter virksomhedens overordnede strategi
 • Identificering af de kundekrav, der skal transformeres til leverandørkrav
 • Fastlæggelse af kriterier for den fremtidige leverandørportefølje
 • Identificering af kompetencer, der skal fastholdes og udvikles for at matche indkøbsstrategien
 • Udvikling, forbedring og forankring af processer i en sikker eksekvering
 • Strategi for indkøbs interaktion med den øvrige organisation for at sikre resultater.

Category management

Category management er en strategisk indkøbstilgang, hvor teams arbejder faktabaseret og systematisk om fælles strategiske mål med entydige prioriteringer, og hvor interaktioner er afstemt mellem virksomhedens afdelinger og leverandørmarkedet. Det sikrer virksomheden de laveste totalomkostninger og de største konkurrencemæssige fordele.

I PwC understøtter vi organisationens fokus på at:

 • skabe langsigtet værdi i leverandørrelationerne og etablere samarbejde om nye services og innovation
 • reducere risici, sikre det optimale kvalitetsniveau og levere høj performance
 • etablere teknologiske roadmaps, som sikrer virksomheden konkurrencemæssige fordele.

Resultater:

 • Klar ledelsesmæssig retning skabt gennem faktabaseret gennemsigtighed
 • Et effektivt indkøbssetup supporteret af en professionel værktøjskasse
 • Optimering af virksomhedens værdi ved udnyttelse af hele forsyningskæden på lang sigt og samtidig høst af kortsigtede besparelser
 • Fuld screening af organisatoriske kompetencer
 • Flytning af fokus fra operationelt indkøb til strategisk fokus på totalomkostninger
 • Implementering af udbudsprocesser.

Procurement excellence

”Action learning”-træningsprogram med fokus på tværfunktionelle indkøbskompetencer og organisatorisk indsigt. Med udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov fokuserer programmet på tværorganisatorisk træning i category management, forhandling og supplier management.

Action learning er en dialogbaseret læringsmetode og undervisningsform. Udgangspunktet er en trinvis cyklus, hvor læringsmetoden aktivt engagerer deltagerne i at reflektere og anvende teori, viden og begreber i konkrete oplevelser for at opnå det bedst mulige kompetenceløft. Træningskonceptet tager højde for, at indkøbsekspertise kræver forskellige kompetencer, afhængig af om man arbejder med category management, forhandling eller supplier management.

Resultater:

 • Afstemning og perspektivering af teamets forståelse og værdien af tværfunktionelt samarbejde
 • Analyser med henblik på at etablere faktabaseret strategi og beslutninger
 • Introduktion til omfattende metodisk værktøjskasse
 • Varetagelse af tværfunktionel leverandørudvælgelse
 • Løbende forbedringer
 • Etablering af grundlag for nyt teamsamarbejde og ny teamdynamik
 • Øget værdi gennem udvikling af professionelle kompetencer.

Digitalisering af indkøb

Vi arbejder uvildigt sammen med vores kunder for at udnytte de markante digitaliseringspotentialer, vi ofte konstaterer gennem vores foranalyser. Sammen med en lang række digitaliseringspartnere og vores globale kompetencecentre for indkøbsprocessen er vi med til at drive den globale dagsorden for digitale indkøb.

Strategisk indkøb

En effektiv indkøbsstrategi og organisation hjælper virksomheden med at nå sin forretningsstrategi.

Vi hjælper vores kunder med at transformere indkøb til en strategisk, kommercielt fokuseret kompetence med stærke tværgående forbindelser og økonomisk indflydelse gennem:

 • Udvikling og implementering af en differentieret indkøbsstrategi med attraktiv omkostningsbase og brugerflade
 • Kategorierfaring, så omkostningsbesparelserne hurtigt realiseres og leveringskapaciteten forbedres.

Indkøbsdiagnose – det fulde potentiale

Vi arbejder sammen om at hjælpe jer med at forstå den strategiske værdi, som indkøbsorganisationen har for virksomheden. Vi støtter jer i udviklingen og implementeringen af en praktisk køreplan, der kan hjælpe jer med at nå disse mål.

Modenhedsvurdering af indkøb

Vi har erfaring med værktøjer, benchmarks og indkøb og evnen til hurtigt at indkredse jeres organisations muligheder for optimering af indkøbsafdelingen samt identificering af besparelsespotentiale i forhold til leverandørerne.

Læs mere om modenhedsvurdering af indkøb

Strategisk sourcing og kategoristyring

Vi vil hjælpe jer med at omdanne indkøb til en strategisk, kommercielt fokuseret funktion ved at identificere omkostningsbesparelser og samtidig forbedre serviceniveauet og mindske risikoen. Vi guider kunderne gennem beslutningsprocessen for og implementeringen af projekter vedrørende vigtige outsourcede ydelser, shared services og kapitalordninger. Solide kontrakt- og leverandørstyringsfunktioner er med til at sikre, at besparelserne realiseres, at der opnås målrettede serviceniveauer, og at risiciene styres proaktivt.

Driftsmodel for indkøb (organisation, processer, governance)

Vi kan hjælpe jeres virksomhed med hurtigt at designe jeres indkøbsorganisation, så den tilpasses jeres strategi, kunder, leverandører og ydelser. Vi leverer modeller, processer og governance, som følger god praksis, med henblik på at designe en organisation til formålet, som har klare roller og ansvarsområder og er tilpasset hele organisationen.

Sourcing-analyse

Ved hjælp af vores avancerede analytiske og digitale ressourcer er vi i stand til hurtigt at gennemgå jeres forbrugsdata, så vi kan identificere punkter, der skal handles på.

Udbud

Vi har en solid forståelse af offentlig udbudsstyring og reglerne herfor i Danmark, idet vi har samarbejdet med kommuner og offentlige institutioner. Vi er i stand til at lede udbudsprocessen fra start til slut, hvorved eventuelle lovgivnings- og proceduremæssige faldgruber undgås, og værdien for borgerne øges.

Vedligehold og reservedelsstyring

Succesfuld vedligehold samt optimal reservedels- og lagerstyring er forudsætning for en effektiv forsyningskæde og understøtter samtidig rejsen mod øget digitalisering.

Læs mere om vedligehold og reservedelsstyring

Kontakt os

Thomas Brask

Director, PwC Denmark

Tlf: 2331 3526

Følg PwC