Supply chain & digitalisering

Operations Consulting

Supply chain management skaber konkurrencekraft og øget performance

En konkurrencedygtig supply chain er krumtappen i virksomhedens drift, hvor der stilles store krav til omkostninger, kvalitet, leveringstid og serviceniveau. Imødekommelsen af disse krav er udfordret af stigende globalisering og øget kompleksitet samt et ønske om kundetilpassede løsninger inden for produkter og services, hvor processer gennem indkøb, produktion, logistik og planlægning skal være tæt synkroniseret.

I kompetenceklyngen supply chain & digitalisering hjælper vi virksomheder med at skabe en optimeret og konkurrencedygtig supply chain. Med best practice-viden benytter vi en holistisk, innovativ og faktaorienteret tilgang for at forstå helheden i udfordringerne på både strategiske, taktiske og operationelle niveauer. I samspil med kunden skabes og implementeres konkrete løsninger, der bl.a. tager afsæt i optimering via data analytics, tværfunktionel styring, differentieret planlægning og performancemanagement, som alle er understøttet af teknologi og digitalisering.

Supply chain strategi og design

Med udgangspunkt i og i samspil med virksomhedens overordnede strategi vil skræddersyet supply chain-strategi og supply chain-design bidrage positivt til målet om større konkurrencekraft. Dette indebærer en stærk forståelse af ”order qualifiers” og ”order winners” samt viden om, hvordan en supply chain kan konkurrere på omkostninger, kvalitet, tid og serviceniveau, og om, hvilket design det kræver.

Med en konkurrencedygtig supply chain-strategi hjælper vi virksomheder med at nedbryde deres strategi til funktioner og processer. Dernæst specificerer vi konkrete supply chain-design, så forsyningskæden bedst muligt kan imødekomme de forskellige kundesegmenters krav og forventninger.

Vi skaber konkurrencemæssige fordele gennem:

 • Detaljerede strategier med tilknyttede projekt- og handlingsplaner
 • Analyse af nuværende performance og kapabiliteter med afsæt i ”order qualifiers” og ”order winners”
 • Kortlægning af nuværende supply chain-design og gap-analyse i forhold til supply chain-strategien og kundekrav
 • Implementering af differentierede supply chain-design
 • Synkronisering mellem produkudvikling, markedsuvikling og supply chain-design i forbindelse med go-to-market.

Sales & Operations Planning (S&OP)

S&OP skaber en tværgående, integreret, taktisk planlægningsproces for kapacitet og efterspørgsel, hvor salg, marketing, R&D, økonomi, indkøb, planlægning og produktion i fællesskab fjerner siloer og skaber én fælles plan. En succesfuld S&OP-implementering bidrager til vækst i salg, optimering af networking capital samt reduktion af omkostninger.

Etableringen eller optimeringen af S&OP-processen bidrager til et forbedret tværorganisatorisk arbejdsklima, hvor virksomhedens kernefunktioner samles i en struktureret proces for at skabe øget dialog, koordinering og fælles beslutning om prioriteter.

Vi skaber konkurrencemæssige fordele gennem:

 • En struktureret implementering af S&OP-processen
 • Indsamling og opsætning af relevante datapunkter, analyser og systemer
 • Oparbejdelse af aktiviteter og metoder for planlægning af efterspørgsel
 • Oparbejdelse af aktiviteter og metoder for planlægning af kapacitet
 • Implementering af tværfunktionel mødestruktur
 • Performancemanagement-understøttelse af S&OP-processen.

Demand Driven Operating Model (DDOM)

Stigende kompleksitet, usikkerhed og volatilitet i supply chains over hele verden gør det nødvendigt at drive supply chains på en ny måde. PwC arbejder med Demand Driven Operating Model (DDOM) og Demand Driven MRP (DDMRP) for at hjælpe vores kunder med at:

 • Reducere omkostninger
 • Øge leveringssikkerhed til kunder
 • Reducere leveringstid
 • Reducere stock outs
 • Minimere lagrer og bundet kapital.

Demand Driven Operating Model er en styrings- og planlægningsmotor, som definerer, hvornår supply-ordre igangsættes, samt hvordan en ordre skal scheduleres og prioriteres. Modellen drives af det reelle kundebehov i form af salgsordrer i en kombination med strategiske decouplings-, lager- og kontrolpunkter. Modellen er designet til at skabe et agilt system, der fremmer og beskytter flow af information og materialer i supply chain.

ERP-drevet værdiskabelse

Samspillet mellem processer, mennesker og ERP-systemer har afgørende betydning for en virksomheds succes. Understøtter ERP-systemet ikke virksomhedens forretningsprocesser, bliver systemet en forhindring i stedet for en hjælpende faktor. I disse tilfælde er der behov for at revitalisere forretningsprocesser og systemfunktioner for at sikre den fulde udnyttelse af ERP-systemets potentiale.

ERP-implementeringer er komplekse og spænder bredt over virksomhedens funktionsområder. Vi hjælper virksomheder med at opnå det fulde ERP-potentiale gennem veldefinerede forretningsprocesser og systemopsætning.

Vi skaber konkurrencemæssige fordele gennem:

 • ERP-bygherrerådgivning
 • ERP- og procesoptimering
 • ERP-postimplementering.

Digital transformation

For at forbedre performance integreres digitale løsninger i stigende grad i supply chain-processer. Teknologierne er mange, og der er en eksponentiel stigning i data, som muliggør øget værdiskabelse i samtlige processer.

Digital supply chain analyserer forsyningskædens processer for at vurdere og beslutte, hvilke digitale teknologier der skaber størst værdi for forretningen med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, målsætning og udfordringer. Vi hjælper virksomheder med digitalisering af forretningsgange i forsyningskæden under hensyntagen til virksomhedens parathed og potentiale.

Vi skaber konkurrencemæssige fordele gennem:

 • Fit-for-purpose teknologiløsninger til supply chain-procesoptimering
 • Højere kvalitet, skalerbarhed og produktivitet i forsyningskæden gennem it-automatisering
 • Styrkede beslutningsprocesser med integreret indsamling, styring, analyse og udnyttelse af data samt optimerede tværfunktionelle informationsflow
 • Udvikling af digital supply chain-strategi og -implementeringsplan
 • Kortlægning, synkronisering og konsolidering mellem processer og it- og systemarkitektur.

Proces- og performancemanagement

Ledelse af processer og performance er et vigtigt og bærende element i supply chain-management. Virksomhedens værdi til kunderne skabes gennem processer, hvorfor effektive og produktive processer er et vigtigt performancemål.

Innovation af processer har betydelig indvirkning på virksomhedens udvikling og bør understøttes af strategirelevante og tidssvarende KPI’er inden for og på tværs af virksomhedens funktioner.

Vi skaber konkurrencemæssige fordele gennem:

 • Kortlægning af processer og performance-gaps baseret på kundebehov
 • Standardisering og simplificering af processer
 • Opsætning og implementering af KPI-strukturer og -visualisering
 • Indsamling og opsætning af relevante datapunkter, analyser og systemer
 • Innovation og design af processer.

Kontakt os

Jesper Hyche Sørensen

Jesper Hyche Sørensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 89325607

Følg PwC