Byggeledelse 2.0 – øget produktivitet og indtjening på effektiv byggeproduktion

Udnyt potentialerne ved en effektiv byggeproduktion

Hvad er Byggeledelse 2.0?

Byggeledelse 2.0 er en ny projektledelsesmetode til større byggeprojekter.

Byggeledelse 2.0 nytænker måden at drive byggeprojekter på, ved at forkorte projektets tidsplan, samtidig med at værdiskabelsen øges. Ved at kombinere nye og klassiske værktøjer med nye arbejdsformer øger.

Byggeledelse 2.0 produktiviteten i jeres byggeprojekter med 10 - 20%.

Byggeledelse 2.0 består af en kerne med tre grundlæggende principper: Værdiskabelse, Flow og Lederskab. Omkring kernen er der en række værktøjer og metoder, som understøtter de tre grundlæggende principper.

Værdiskabelse er det essentielle i Byggeledelse 2.0. Hvis værdiskabelsen skal øges, skal aktiviteter planlægges og eksekveres i et robust Flow skabt af et godt Lederskab.

Byggeledelse 1

Produktivitet, Udgangspunkt

Byggeledelse 2.0 er ikke et ”standardkoncept”, men en arbejdsform og en fremgangsmåde, hvor principper, metoder og værktøjer i bruges til at vurdere potentialer på den konkrete byggesag. Først når potentialerne er kortlagt, udarbejdes der en bølgeplan for en mere effektiv byggeproduktion - hvor metoder, værktøjer og arbejdsform tilpasses til det konkrete projekt og samarbejdskulturen for at sikre succes.

Vidste du:

At mange byggepladser har en produktivitet på 25 – 30%. Ved f.eks. at øge produktiviteten med 40% vil et byggeri der er planlagt til 100 dage kunne gennemføres på 71 dage.

Vores leverancer

  • Afdækning af potentialer – gennem brug af data fra planlægning, økonomisystemer mv. afdækkes og prioriteres potentialer for øget produktivitet.
  • Metoder og værktøjer fra værktøjskassen Byggeledelse 2.0 introduceres.
  • Bølgeplaner – der udarbejdes bølgeplaner med fokus på hurtig realisering af potentialer.
  • Kompetenceudvikling. Træning af byggelederne i Byggeledelse 2.0.

Mere viden til dig

Mindre spildtid og øget produktivitet

Se, hvordan entreprenøren Enemærke & Petersen gennem et produktivitetsprojekt fik optimeret deres byggeledelse og reduceret håndværkernes spildtid. Læs casen her.

Kontakt os

Kim Domdal

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Peter  Kahr Greve

Peter Kahr Greve

Partner, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 2023 6162

Hasse  Højgaard Neve

Hasse Højgaard Neve

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5820

Følg PwC