Kultur

Organisationskultur defineres som alt det, der finder sted på arbejdspladsen, som påvirker måden vi tænker og opfører os på. Dybt iboende, kulturelle antagelser ændrer sig som regel langsommere end eksterne markedsfaktorer. Ved at skabe en rød tråd mellem vores forretningsstrategi, vores operating model og vores kultur, skaber vi en medarbejderoplevelse som er præget af engagement og fremsyn i en kultur vi føler helt ind i hjertet. Kultur er adfærd, og når vores adfærd afpejler vores ambitioner, så skaber det forretningsresultater.

Skab en bæredygtig kultur

De fleste virksomhedsledere er klar over, at kultur spiller en afgørende rolle for at kunne drive en lønsom og innovativ forretning, som tiltrækker og fastholder talenter. Udfordringen kan være at skabe overenstemmelse mellem strategi og adfærd. Organisationer som lykkes med at identificere de 3-5 kritiske adfærd, som er afgørende for at realisere forretningens ambitioner kan sætte strøm til en kultur som er konkret, som skaber engagement og som er bæredygtig.

The Katzenbach Center er del af PwC og hjælper vore kunder med at lukke gap’et mellem hvor vi er og hvor vi ønsker at være. Baseret på 40 års research og arbejde med kultur og adfærd på tværs af brancher og over hele verden, hjælper vi vores kunder med at skabe bæredygtige kulturer.

Ved hjælp af PwC’s diagnostiske værktøj, Culture Thumbprint, kortlægger vi den eksisterende kultur og dens sammenhæng med organisationens strategi og driftsmodel. De centrale kulturtræk sammenlignes på tværs af medarbejdergrupper og hvordan disse træk enten kan understøtte eller hindre den ønskede strategieksekvering.

Vi skaber visionen ved at bygger bro mellem strategi og kultur ved at oversætte vores forretningsstrategi til 3-5 konkrete og målbare adfærd.

På baggrund af resultaterne af PwC’s Culture Thumbprint-analyse, identificeres og operationaliseres de organisatoriske dimensioner, som vil have størst indvirkning på organisationen og vores medarbejderoplevelsen. Det kan være organisationsdesign, ledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og vores lønmodel.

For at sikre en dynamisk og bæredygtig forankring, udarbejder vi en integreret implementeringsplan for kultur som sikrer forankring i hele organisationen.

Vi skal sikre samme fokus på vores kultur som med strategi, så vi identificerer målepunkter og sikrer løbende opmærksomhed og nye initiativer som understøtter visionen. Derved holder vi kulturen levende og fremtidssikret.

Kontakt os

Kim Domdal

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Mia Bertelsen Planck

Mia Bertelsen Planck

Director, Strategy & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 2090 8010

Følg PwC