Skab værdi for forretning med it

Det kan være en udfordring at sikre, at it effektivt understøtter organisationens behov. Derfor er det afgørende at sikre et optimalt samspil mellem forretningen og it, så it-services konstant tilpasser sig organisationens og kundernes behov.

Succesfuld implementering af processer

Hos PwC kender vi de udfordringer, der ligger i at implementere og vedligeholde it-processer, der går på tværs af organisationen. Vi har den erfaring og de metoder, der i samarbejde med jer, sikrer, at den nødvendige implementering finder sted.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i, hvor jeres organisation befinder sig, og vi hjælper jer med alt fra at identificere, hvordan implementering og forankring bedst finder sted til at sikre, de ønskede gevinster og forandringer.

Omstillingsparathed og værdiskabelse

Et effektivt samspil mellem forretningen og it gør, at jeres organisation i højere grad er omstillingsparate og kan tilpasse jeres it-services efter organisationens behov. Derudover bliver I også bedre i stand til at tilpasse jer omverdenens krav og behov, så både it og selve forretningen forbedrer og styrker jeres services over for kunderne.

Kontakt os

Få mere at vide om, hvordan stærke IT-Service Delivery og –Management processer kan styrke if-funktionens samarbejde med forvaltninger og institutioner samt sikre en øget brugertilfredshed. 

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC