It-governance

Effektiv it-governance sikrer sammenhængen mellem strategi og it

Med en effektiv it-governance sikrer du, at it-strategien understøtter den overordnede forretningsstrategi og skaber en klar sammenhæng mellem virksomhedens mål og it-initiativerne. En klar ansvarsfordeling giver samtidig mulighed for at prioritere initiativer og få en forståelse for, hvilke ressourcer der er nødvendige for at lykkes med initiativerne.

Klar rolle- og ansvarsfordeling

PwC’s eksperter kan bl.a. hjælpe med:

  • afdække og definere ansvar- og rollefordelinger mellem interne roller og fx leverandører. Vi udfører træning og udarbejder retningslinjer, der sikrer medarbejderne de rette kompetencer til at løfte opgaverne.
  • at indføre en procesorienteret tilgang samt designe og implementere processerne vertikalt i organisationen som end-to-end-processer. Derudover hjælper vi med at indføre en incitamentsstruktur, der gør, at alle følger de samme processer og retningslinjer.
  • at implementere en operationel model for it, der kan understøtte forandringer i både forretningen og it. Målet med modellen er at skabe en balance mellem den daglige it-drift og et fokus på kontinuerligt at levere forbedringer og værdi til forretningen.

Få mere at vide om, hvordan en stærk it-governance kan levere øget værdi for dig og din organisation.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC