It-strukturen er ikke kun teknisk

Mange organisationer har i dag et it-governance-setup der går på tværs af organisationen og sikrer en effektiv ledelse og styring af it-processer. Og det er afgørende med en strategisk arkitekturmodel, som sikrer, at it-arkitekturen afspejler organisationens forretningsmæssige mål - lige fra det nederste infrastrukturlag op igennem data- og applikationslag.

Ofte er projekter inden for it-infrastruktur og –arkitektur afgrænset til it-funktionen som en ren teknisk opgave. Det betyder, at organisationen ikke har den fornødne indsigt i om it-platformen understøtter organisationens ydelser på både kort og lang sigt. Konsekvensen af dette er også, at nye it-udviklingsprojekter ofte bliver dyre, risikofyldte og tidskrævende. It-arkitekturen, som fx et nyt it-projekt skal køre på, kan være baseret på forskellige teknologier, udokumenteret og uden en klar arkitekturstandard. Det betyder, at det bliver meget vanskeligt at skabe en optimal digital understøttelse af forretningens processer.

Bliv omstillingsparate

En strategisk og velovervejet It-arkitektur og -infrastruktur gør, at jeres organisation hurtigt og effektivt kan reagere på omverdenens krav til nye services og øget digitalisering.

Skab den rette kobling mellem infrastruktur og mål

Sammen hjælper PwC’s eksperter jer med at sikre den ønskede kobling mellem den grundlæggende it-arkitektur og -infrastruktur og organisationens kerneydelse og formål.  Vi kan desuden bidrage med erfaring og ekspertise, der sikrer, at den nødvendige governancemodel implementeres og forankres organisation. 

Kontakt os

Få mere at vide om, hvordan den rette it-infrastruktur kan skabe værdi for dig og din organisation.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC