Software Compliance

Hav kontrol over jeres digitale landskab

PwC Software Compliance er en uafhængig og objektiv rådgivning, der assisterer kunder med at få kontrol over deres software-landskab. Til stadighed har det vist sig, at der er store udfordringer med kvalitet og sikkerhedsaspekter i virksomhedernes IT-installationer. Dette medfører bl.a., at der i dag er et udtalt behov for at være i kontrol med sin software, og at der ligeledes stilles krav til denne, således at vigtige internationale standarder bliver overholdt. 

PwC's unikke metoder er understøttet af de bedste værktøjer til rådighed på markedet. Dette gør os i stand til at assistere med at afhjælpe meget komplekse problemstillinger hos vores kunder i forbindelse med deres software, softwareporteføljer og udviklingsprojekter. 

PwC's anbefaling er, at ledere skal fokusere på seks grundlæggende principper for at håndtere de gældende globale tendenser:

Ovenstående problemstilling er bl.a. udtrykt gennem:

Uacceptable forhold omkring software

 • Kvalitet af software
  Manglende fokus på kvalitet og implementering af KPI-regime i henhold til internationale standarder.
 • Forsinkelser i projekter
  Manglende evne til at arbejde agilt med IT-projekter for at sikre at udvikling løses til tiden og på budget.
 • Budgetoverskridelser
  Ingen ressourcestyring og -planlægning til håndtering af budget med deraf følgende forsinkelser og svigtende kvalitet.
 • Overkomplicerede software- og udviklingsprocesser
  Miskommunikation mellem kunde og leverandør.

Vi oplever stor efterspørgsel efter

 • Plan for legacy exit
  Vi hjælper med at formulere de rigtige exit-strategier på baggrund af grundigt analysearbejde med henblik på at udskifte forældet og utidssvarende software.
 • Software Intelligence
  Underbygget med de til enhver tid bedste værktøjer på det globale marked giver vi dyb indsigt i softwarestruktur og nødvendige forbedringstiltag kombineret med unikt management overview.
 • Risikoafdækning og Risk mapping
  Vi assisterer vores kunder med at minimere eventuelle risici i deres IT- og udviklingsprojekter. Endvidere giver vi kunden et dybt indblik i sikkerhedsaspekter i forhold til de seneste internationale standarder.
 • Skalerbarhed af software
  Vi assisterer vores kunder med at få overblik over deres softwareporteføljeevner og herigennem skalere og udnytte virksomhedens konkurrenceevne og dermed øget time to market.

Vores ydelser

 • PwC’s softwareundersøgelse
  Måling af kildekode i applikationsporteføljen, herunder application monitor og systemporteføljerne for at give et præcist overblik over kvalitetsniveauet i henhold til internationale standarder (ISO25010, Hasso Plattner Institute, og CISQ (Software Engineering Institute og Object Management Group).
 • PwC’s risikoanalyse af software
  Grundig analyse af applikationer og porteføljer, herunder Software Asset Management eller Risk Assessment med henblik på at angive den præcise status og yde rådgivning om scenarier til afhjælpning af kritiske situationer.
 • PwC’s analyse af udviklingsproces
  Analyse af modenhed i kunders egne og/eller leverandørernes egne udviklings- eller vedligeholdelsesstrukturer ved hjælp af PwC’s unikke scoreboard og ledelsescockpit. Disse metoder afdækker risici og forbedrende tiltag, som sikrer bedre kontrol.
 • PwC’s løbende overvågning af udviklingen
  PwC anser kontinuerlig softwaremonitorering som en nødvendighed for at sikre fuld kontrol og gennemsigtighed i risikoafdækningen af software.

Vi assisterer CXO’er og deres organisation med at håndtere softwareudfordringer ved monitorering af software, code reviews og PwC’s unikke metodeværktøj.  PwC tilbyder således de bedste løsninger fra det globale marked.

Vi kan hjælpe med...

 • Softwaremonitorering herunder monitoring tools
 • Software Asset Management herunder governance tools
 • Public license herunder licensstyring
 • Softwareportefølje-analyseværktøj.

 

 

 • Internationale benchmarks holdt mod dine konkurrenter
 • Overholdelse af internationale standarder e.g. ISO25010, Hasso Plattner Institute, og CISQ (Software Engineering Institute og Object Management Group)
 • Implementering af KPI’er i kontrakter e.g. Contract Compliance.

 

 

 • Større produktivitet og effektivitet herunder performance gennem time behaviour, ressource utilization og capacity
 • Acceleration af it-modernisering herunder øget produktivitet og motivation
 • Exit-strategier for legacy software ved hjælp af deep insights
 • Tab af menneskelig kapital herunder hjælp til bibeholdelse af high-level talent
 • Grundig estimering i forbindelse med omfang af udviklingsopgaver og IT-projekter
 • Reduktion og mitigering af risici
 • Efterspørgsel efter skalerbarhed af software og softwareporteføljer.

 

Kontakt os

Theis Eichel

Partner, IT Management

Tlf: 2870 7050

Følg PwC