Software Compliance

Tag kontrol over jeres it-landskab, og accelerér den digitale rejse.

Measure what matters

“You can’t improve what you don’t measure” er en evig sandhed og en af nøglerne til at kunne kontrollere og forbedre, hvordan jeres it-organisation præsterer. Ved at introducere relevante KPI’er i jeres softwareudviklingsprojekter – KPI’er, som er specifikke, målbare og betydelige for jeres overordnede forretningsmål – kan I opnå styringsmekanismer, der vil forbedre og guide, hvordan it understøtter jeres forretning.

Mange it-organisationer evaluerer i dag alene deres evne til hurtigt at levere nye produkter til markedet. Men hvis dette er det eneste element, man styrer efter, kan det maskere et underliggende problem; nemlig at et produkt kan levere fint på sin funktionalitet, men stadig være et dårligt produkt, der kræver uforudset tid til vedligeholdelse og udbedring af mangler.

Denne problemstilling er set realiseret i alt for mange it-skandaler over de seneste år, hvor årsagerne har været:

 • Anskaffelse af systemer med lav softwarekvalitet. Systemer uden et indbygget nødvendigt højt sikkerhedsniveau eller systemer uden evne til at skalere. Disse scenarier udgør store risici, som kunne have været undgået igennem implementering af og måling efter KPI’er i henhold til internationale standarder.
 • Budgetoverskridelser som følge af forsinkelser, forårsaget af miskommunikation mellem kunde og leverandør vedrørende kravspecifikationer. Manglende definition af software- og udviklingsprocesser. Sådanne situationer kunne ligeledes være afhjulpet ved at indføre konkrete og målbare KPI’er vedrørende ressourcestyring og -planlægning, således at projekter kan leveres til tiden og inden for budget

 

Er jeres software en hindring for jeres digitale initiativer?

Det kan PwC’s software-compliance-team som en uafhængig og objektiv rådgivningspartner hjælpe med at finde løsninger på. Det gør vi ved at analysere og kvantificere jeres it-modenhedsniveau med faktuelle data og indsigt.

Med dette udgangspunkt opnås adskillige informationsfordele, som tillader proaktiv håndtering af risici samt et datafunderet udgangspunkt for planlægning af strategi og transformation. Vores løsninger baserer sig på internationale standarder og leveres i samarbejde med globalt førende institutioner inden for softwareintelligens.

Vi benytter markedsledende analyseværktøjer som katalysator for at bistå vores kunder med at være i kontrol over økonomi, kvalitet og risici vedrørende it. 

 • Kvalitet: Vi fastlægger udgangspunktet for jeres it-portefølje objektivt baseret på markedets ledende standarder og kortlægger, hvilke tiltag der tjener jeres strategiske roadmap.

  Værdirealisering: Mulighed for at træffe risikobetonede beslutninger på et objektivt og faktabaseret datagrundlag.
 • Økonomi: Vi afdækker og benchmarker jeres it-omkostninger og mapper grundlæggende årsager og risici.

  Værdirealisering: Projekter af høj kvalitet, til tiden og inden for budget.
 • Projektstyring: Vi etablerer pragmatiske og meningsfyldte KPI’er og overvåger disse gennem værktøjer, der er tilgængelige for jer.

  Værdirealisering:
  Sikrer time-to-market samt transparens og prioritering i projekterne.
 • Indkøb: Vi introducerer målbare krav til kvalitet og dokumentation i jeres leverandørkontrakter og forankrer disse med mindstekrav i jeres leveranceplan.

  Værdirealisering:
  Sikrer kvalitet og leverancer til tiden samt afvæbner en situation, hvor produktet ikke kan konkurrenceudsættes.

Vores mission er at styrke jeres digitale parathed og supportere jeres moderniseringsinitiativer med målbare KPI’er, der funderes i synlighed, fakta og tillid. Sammen minimerer vi risikoen for fejlslagne it-projekter og styrker transparens i alle aspekter af projektet.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC