Sourcing og anskaffelse af it

PwC's team af erfarne it-sourcing og indkøbskonsulenter bistår private og offentlige organisationer med at finde de helt rigtige samarbejdspartnere og teknologiske services.

Vi står midt i den digitale tidsalder, hvor innovation hurtigt kan ændre en organisation eller en hel branche. Ledelsen mærker presset fra den digitale forandring og er altid på udkig efter nye veje til hurtigere vækst og øget produktivitet.

Virksomheder og myndigheder må derfor finde de bedste partnere i markedet at samarbejde med. I dette miljø er sourcing og anskaffelse af de bedste teknologiske services og produkter afgørende for evnen til at realisere de digitale strategier, der kan skabe de nødvendige forretningsmæssige resultater. 

Vores kunder oplever følgende udfordringer

Strategi, projekter og services

  • Høje it-driftsomkostninger som følge af ufleksible indkøbsaftaler og utilstrækkelig leverandørstyring
  • Uklar strategi og vision for digital transformation som resulterer i et uklart leverandørsamarbejde, hvor målsætning og innovationsmuligheder ikke realiseres
  • Større forsinkelser i sourcing-projekter grundet utilstrækkelig kontraktforhandling, hvilket fører til en erosion af det oprindelige udbytte fra business case
  • En uindfriet forventning om, at outsourcingleverandøren kan levere et forretningsmæssigt krav om hurtigere time-to-market
  • Services af lav kvalitet og med en lav tilfredshed hos forretningen forårsaget af manglende end-to-end overblik af leverandørmarkedet.

Viden og kompetencer

  • Manglende sourcing- og indkøbsressourcer, der kan drive en proces og skaffe de bedste løsninger på markedet til den rigtige pris
  • Utilstrækkelig viden om det stadigt voksende leverandørmarked, især om det nye teknologiske landskab kan resultere i urealiserede innovationsmuligheder
  • Lavt kendskab til nye teknologier, som Cloud-, DevOps samt AI & IoT kan føre til langsigtede og dyre aftaler baseret på lokal infrastruktur
  • Begrænset evne til at gennemføre kontrakt- og leverandørforhandlinger, hvilket resulterer i utilfredsstillende og uklare outsourcingkontrakter
  • Utilstrækkelig leverandørstyring som medfører, at samarbejdet med nuværende leverandører og partnere foregår ukontrolleret og ineffektivt.

Vi kan hjælpe med følgende...

Et effektivt leverandør-samarbejde opnås bedst gennem ændringer i jeres nuværende organisering af it-området. Vi kan teste eksisterende værktøjer og metoder med henblik på at hjælpe jer med at vurdere jeres modenhedsniveau på sourcingområdet, og vores omfattende erfaring gør os til en værdifuld sparringspartner i forhold til design af en ny digitalt understøttet driftsmodel, der muliggør en god kontrakt- og leverandørstyring, der giver et effektivt samarbejde med jeres strategiske leverandører.

Indkøbsprocessen kan være dyr, tidskrævende og ineffektiv, hvis den ikke styres ordentligt Vi har den rette ekspertise, værktøjer og modeller til at hjælpe jer gennem hele anskaffelsesprocessen, dette gør jer i stand til at vælge den rigtige leverandør af den rigtige service og til den rigtige pris.

Markedsanalytikerne er ikke nødvendigvis enige om størrelsen på udgifterne til cloud, men de er alle enige om følgende: de er høje, de er her for at blive, og de vil stige yderligere. Sourcing af de rigtige cloud-services er nøglen til både at reducere jeres it-omkostninger og indføre nye teknologier. Vi kan hjælpe jer med at vælge den rigtige cloud-leverandør og effektivt håndtere og styre jeres samlede udgifter til cloud.

 

Sourcing- og indkøbslandskabet har ændret sig betydeligt i det sidste årti, som har været domineret af omfattende outsourcing af infrastruktur. Vi kan hjælpe jer med at source eller indkøbe den rette teknologi (data, applikationer, DevOps, services, digital teknologi) til at realisere jeres forretningsstrategi.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Følg PwC