Opnå succesfulde projekter med interim projektledelse

Mangler du kompetencer eller ressourcer til at sikre fremdrift i dine projekter? I PwC samarbejder vi med dig om at skabe værdi og sikre medvind til dine forretningskritiske projekter.

Hvad er interim projektledelse?

I en stadigt mere kompleks, usikker og foranderlig verden med skiftende dagsordner, efterspørgsel, teknologier mv. er det en udfordring at lykkes med forretningskritiske projekter.

Ved større og komplekse projekter kan det være nødvendigt med ekstra ledelsesressourcer i en begrænset periode. Her kan interim projektledelse være et effektivt ledelsesværktøj, der sikrer, at din virksomhed kan iværksætte og eksekvere på varige forandringer, der skaber værdi for medarbejdere, kunder og forretningen.

I PwC har vi stor erfaring med projektorganisering og – kommunikation og samarbejder med dig om at designe, planlægge og eksekvere jeres projekter med fokus på hurtig implementering og synlige gevinster allerede tidligt i projektforløbet.

Med interim projektledelse får du en høj grad af ejerskab i organisationen, der udmønter sig i bæredygtige og succesfulde ​​projekter og projektledelse.

 

Få inspiration og sparring

Book en 2 timers workshop
- uden beregning

Bestil her

 

Vidste du at...

* Kilde: Århus Universitet, Per Sveivig, Pernille N. Boris, 2021

Sådan lykkes succesfulde virksomheder med forandringsprojekter

 • Sikrer, at projektet er defineret, velbeskrevet og -planlagt med klare forretningsmæssige mål, og at de nødvendige ressourcer og kompetencer er tilvejebragt og i funktion.
 • Implementerer en høj grad af sikkerhed i styring og eksekvering af projektet, samt løbende forventningsafstemning og rapportering til ledelse, direktion og andre relevante interessenter gennem hele projektforløbet.
 • Booster organisationen med faglig viden, metoder og løsninger.
 • Sikrer solid forankring af de gennemførte tiltag i organisationen.
   

Typiske problemstillinger i forbindelse med styring og eksekvering af forandringsprojekter:

 • Vi mangler ressourcer inden for en begrænset tidsperiode til at løfte og gennemføre beslutninger på opgaver med ekstraordinære udfordringer.
 • Vi har brug for erfarne projektledere til at fastlægge, planlægge, iværksætte og gennemføre fx strategi- eller forretningsprojekter samt implementere disse i praksis.
 • Vi har brug for kompetencer inden for fx økonomi- og risikostyring, forandringsledelse og håndtering af interessenter ifm. komplekse projekter.
 • Vi mangler stærke ledelseskræfter inden for udvikling og forandring, der kan sikre fokus på projektets forretningskritiske mål.

“Vi har viden, færdigheder, værktøjer og teknikker til at sikre en høj grad af sikkerhed i opgaven med at forvandle mål til resultater - og vi bliver løbende certificeret i relevante metoder inden for projektledelse, herunder PRINCE2 og SAFe”

Kim Domdal, Partner, Co-Lead Consulting/Head of People & Organisation

Vores ydelsesområder

Vi er fokuserede på at levere en høj grad af faglighed, energi og engagement. Med en tillidsbaseret og fleksibel tilgang samarbejder vi med jeres ledere og medarbejdere om at lykkes med de fastlagte projektmål.

Vi hjælper med at nedbryde kompleksitet og fokuserer på de kritiske få handlinger.
 

Vi tager hånd om styring og ledelse af mennesker og de forandringer, der sker undervejs i projekter.

Vi søger inddragelse af forskellige perspektiver som en forudsætning for fremdrift og innovation.
 

Vi arbejder for at fjerne barrierer og skabe gensidigt engagement gennem et solidt samarbejde.

Vores leverancer

 • Metoder og værktøjer med udgangspunkt i best practice inden for jeres branche.
 • Implementering med fokus på planer, struktur og governance.
 • Overvågning og risikostyring med levering af analyser og indsigtsfulde opdateringer på fremdrift, tid, omkostninger og kvalitet.
 • Identifikation af fordele som centrale input til den iterative proces med at vælge den rigtige portefølje af projekter.
 • Kommunikation og træning med fokus på interessentstyring og - kommunikation samt gennemførelse af relevante uddannelsesaktiviteter for medarbejdere.
 • Beredskabsplaner og assistance for at mindske et eventuelt tab på et projekt og fastholde projektets fremdrift.

PwC tilbyder projektledelse på flere niveauer

Vi tilpasser vores metode, så setuppet er skræddersyet til dine behov og kriterier. Uanset hvilket projekt, din organisation står overfor, er det centralt for os at sikre inddragelse af forretningen og sikkerhed for solid forankring af de gennemførte tiltag på tværs af organisationen.

 • Professionel projektledelse
 • Program- og porteføljestyring
 • Understøttelse af større transformationer
 • PMO-ledelse.
   

Facilitering af navneændring i forbindelse med carve-out

Efter at være blevet opkøbt af en større dansk virksomhed, stod kunden overfor at etablere sit formelle navn. Navneændringen var en omfattende opgave, der berørte flere centrale afdelinger i virksomheden såsom finans, logistik, business support, regulatory affairs, it, jura, product management m.m. Projektet omfattede hele virksomhedens globale set-up i flere end 100 lande. 

PwC har bistået kunden med en fuldtids programleder, der havde til formål at sikre, at navneændringen blev implementeret inden for deadlinen. PwC oprettede i samarbejde med kunden et program, der skulle understøtte navneændringen. Programmet bestod af en styregruppe, PwC’s programleder samt ni funktionsområder med interne projektledere og eksperter. Vores opgave har været at planlægge, styre og sikre fremdrift inden for hvert funktionsområde, mens styregruppen løbende er blevet orienteret gennem hele forløbet. 

Konkret har vi haft fokus på at få bygget et fundament bestående af oprigtige relationer til virksomhedens projektmedarbejdere, som har hjulpet os med at få indsigt i de udfordringer, de hver især stod overfor ifm. navneændringen. Herefter har vi fokuseret på at lave planer for funktionsområderne og i samme ombæring fået identificeret og formuleret de største udfordringer og risici for hvert funktionsområde. Dette er foregået i tæt samspil med virksomhedens projektmedarbejdere. Endelig har vi sikret en kontinuerlig rapportering til styregruppen omkring fremdrift og udfordringer, der sikrede at alle problemstillinger blev adresseret rettidigt og retmæssigt. 

Flere kundecases

Bliv klogere på, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med interim projektledelse.

Læs flere kundecases

Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din forretning

Vores certificerede eksperter er klar til at hjælpe din forretning videre med interim projektledelse.
 
 

Kontakt os

Kim Domdal

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Heidi Parbst

Heidi Parbst

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9819

Ida Grevenkop-Castenskiold

Ida Grevenkop-Castenskiold

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2960 5714

Jesper Hyche Sørensen

Jesper Hyche Sørensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 89325607

Følg PwC