Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Opnå succesfulde projekter med interim projektledelse

Mangler du kompetencer eller ressourcer til at sikre fremdrift i dine projekter? I PwC samarbejder vi med dig om at skabe værdi og sikre medvind til dine forretningskritiske projekter.

Hvad er interim projektledelse?

I en stadigt mere kompleks, usikker og foranderlig verden med skiftende dagsordner, efterspørgsel, teknologier mv. er det en udfordring at lykkes med forretningskritiske projekter.

Ved større og komplekse projekter kan det være nødvendigt med ekstra ledelsesressourcer i en begrænset periode. Her kan interim projektledelse være et effektivt ledelsesværktøj, der sikrer, at din virksomhed kan iværksætte og eksekvere på varige forandringer, der skaber værdi for medarbejdere, kunder og forretningen.

I PwC har vi stor erfaring med projektorganisering og – kommunikation og samarbejder med dig om at designe, planlægge og eksekvere jeres projekter med fokus på hurtig implementering og synlige gevinster allerede tidligt i projektforløbet.

Med interim projektledelse får du en høj grad af ejerskab i organisationen, der udmønter sig i bæredygtige og succesfulde ​​projekter og projektledelse.

Vidste du at...

 • 63 %

  anvender primært PRINCE2 til projekter inden for forandringsledelse*

 • 77 %

  anvender primært SAFe til software-projekter*

* Kilde: Århus Universitet, Per Sveivig, Pernille N. Boris, 2021

Sådan lykkes succesfulde virksomheder med forandringsprojekter

 • Sikrer, at projektet er defineret, velbeskrevet og -planlagt med klare forretningsmæssige mål, og at de nødvendige ressourcer og kompetencer er tilvejebragt og i funktion.
 • Implementerer en høj grad af sikkerhed i styring og eksekvering af projektet, samt løbende forventningsafstemning og rapportering til ledelse, direktion og andre relevante interessenter gennem hele projektforløbet.
 • Booster organisationen med faglig viden, metoder og løsninger.
 • Sikrer solid forankring af de gennemførte tiltag i organisationen.
   

Typiske problemstillinger i forbindelse med styring og eksekvering af forandringsprojekter:

 • Vi mangler ressourcer inden for en begrænset tidsperiode til at løfte og gennemføre beslutninger på opgaver med ekstraordinære udfordringer.
 • Vi har brug for erfarne projektledere til at fastlægge, planlægge, iværksætte og gennemføre fx strategi- eller forretningsprojekter samt implementere disse i praksis.
 • Vi har brug for kompetencer inden for fx økonomi- og risikostyring, forandringsledelse og håndtering af interessenter ifm. komplekse projekter.
 • Vi mangler stærke ledelseskræfter inden for udvikling og forandring, der kan sikre fokus på projektets forretningskritiske mål.

“Vi har viden, færdigheder, værktøjer og teknikker til at sikre en høj grad af sikkerhed i opgaven med at forvandle mål til resultater - og vi bliver løbende certificeret i relevante metoder inden for projektledelse, herunder PRINCE2 og SAFe”

Kim Domdal, Partner, Co-Lead Consulting/Head of People & Organisation

Vores ydelsesområder

Vi er fokuserede på at levere en høj grad af faglighed, energi og engagement. Med en tillidsbaseret og fleksibel tilgang samarbejder vi med jeres ledere og medarbejdere om at lykkes med de fastlagte projektmål.

Vi hjælper med at nedbryde kompleksitet og fokuserer på de kritiske få handlinger.
 

Vi tager hånd om styring og ledelse af mennesker og de forandringer, der sker undervejs i projekter.

Vi søger inddragelse af forskellige perspektiver som en forudsætning for fremdrift og innovation.
 

Vi arbejder for at fjerne barrierer og skabe gensidigt engagement gennem et solidt samarbejde.

Vores leverancer

 • Metoder og værktøjer med udgangspunkt i best practice inden for jeres branche.
 • Implementering med fokus på planer, struktur og governance.
 • Overvågning og risikostyring med levering af analyser og indsigtsfulde opdateringer på fremdrift, tid, omkostninger og kvalitet.
 • Identifikation af fordele som centrale input til den iterative proces med at vælge den rigtige portefølje af projekter.
 • Kommunikation og træning med fokus på interessentstyring og - kommunikation samt gennemførelse af relevante uddannelsesaktiviteter for medarbejdere.
 • Beredskabsplaner og assistance for at mindske et eventuelt tab på et projekt og fastholde projektets fremdrift.

M&A-integrationsprojekter, der er understøttet af PwC’s Consulting

Facilitering af virksomhedsintegration i forbindelse med et opkøb i transportindustrien

Kundens udfordring: Efter opkøb af sammenlignelig virksomhed var opgaven at integrere to selskaber. Dette omfattede hele bredden af virksomheden fra det rent juridiske og organisatoriske setup til de finansielle, kulturelle samt system- og procesmæssige overvejelser. Kunden oplevede et behov for at tilvejebringe den nødvendige erfaring og de rette kompetencer, da det påvirkede alle organisatoriske enheder og funktioner.

Case 1

Vores løsning: PwC assisterede ved at rådgive om integrationsstrategi, holde fokus samt at etablere og drive et tværorganisatorisk projekt med mere end 35 medarbejdere, som kollektivt arbejdede på at integrere de to virksomheder. Opgaven blev centraliseret i et Integration Management Office, og fomålet var at styre og rapportere på projektets fremdrift, risici og synergier samt planlægge og eksekvere en række forandrings- og kommunikations-initiativer. PwC rapporterede til CEO og direktionen som styregruppe og indgik desuden i et tæt samarbejde med kundens bestyrelse.

Hvordan vi skabte værdi: Ved at anvende erfaringer fra lignende projekter, samarbejde internt og stille de bedste ressourcer, best practice-metoder og værktøjer til rådighed kunne PwC hjælpe kunden til at nå de kritiske integrationsmilepæle (Signing, Closing, Day 1, Go-Live). Synergier og fremdrift blev nøglefaktorer for succes, der også skulle rapporteres til bestyrelsen. PwC faciliterede en række kritiske leverancer med fokus på de første 100 dage.

Integration af it-organisation, systemer og processer i forbindelse med et opkøb i energisektoren

Kundens udfordring: En kunde i energisektoren opkøbte en del af en anden virksomhed i branchen og stod i den forbindelse over for en meget kompleks opgave med separering, migrering og senere effektiv integration af to omfattende, selvstændige it-miljøer med meget forskellige underliggende it-systemer, datamodeller, it-driftsmodeller og it-organisationer. Det afledte et behov for ekstern bistand og sparring til at planlægge og drive forandringen samt facilitere integrationen.

Case 2

Vores løsning: PwC hjalp kunden med at fastlægge styringsmodellen og programorganisationen, designe en Program Management Office (PMO)-funktion samt drive den tværorganisatoriske koordinering og integration af it, herunder alle centrale forretnings- applikationer. Opgaven blev gennemført ved anvendelse af agile principper med fokus på den omfattende opgave i forandringsledelse, som en succesfuld integration forudsætter. Opgaven omfattede etablering og mobilisering af governance, udarbejdelse af programplan, bemanding og løbende støtte til de underliggende workstreams samt rapportering til organisationens funktionsledere og ledelsen. Forandringsledelsesindsatsen indebar udarbejdelse og eksekvering af en ambitiøs forandringsledelses- og kommunikationsstrategi målrettet it-organisationen og dens kerneinteressenter i forretningen.

Hvordan vi skabte værdi for kunden: PwC’s tætte samarbejde med kunden i programmet og stærke fokus på forandringsledelse understøttede en succesfuld migrering af kerne- it-systemer fra de opkøbte forretningsområder til købers egen organisation samt etablering af et tværgående samarbejde om den fortsatte transformation af it-området.

PwC tilbyder projektledelse på flere niveauer

Vi tilpasser vores metode, så setuppet er skræddersyet til dine behov og kriterier. Uanset hvilket projekt, din organisation står overfor, er det centralt for os at sikre inddragelse af forretningen og sikkerhed for solid forankring af de gennemførte tiltag på tværs af organisationen.

 • Professionel projektledelse
 • Program- og porteføljestyring
 • Understøttelse af større transformationer
 • PMO-ledelse.
   

Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din forretning

Vores certificerede eksperter er klar til at hjælpe din forretning videre med interim projektledelse.
 
 
Du er altid velkommen til at række ud til os, hvis du har spørgsmål til vores ydelser.

Kontakt os

Kim Domdal

Partner, Co-Lead Consulting/Head of People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Betina Folkmann

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3206

Heidi Parbst

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9819

Ida Grevenkop-Castenskiold

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3427

Følg PwC