Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Definér den strategiske retning for data

Hvordan kan data gøre en forskel i din forretning, og hvordan sætter du en forretningsrelevant og strategisk retning for anvendelsen af data i din virksomhed?

Mængden af tilgængelige data vokser hele tiden i takt med digitalisering og anvendelsen af ny teknologi. Det skaber nye muligheder for forretnings- og kundeindsigt, vækst, innovation og effektivisering.

Mens den stigende mængde af data stiller nye krav til både systemer, governance-modeller samt ansvarlig og etisk anvendelse af disse data, så er det først og fremmest datastrategien, der skal defineres. Den strategiske retning for, hvor og hvordan virksomheden bedst får udnyttet det fulde potentiale i data, er nemlig afgørende for, at den ønskede værdiskabelse i forretningen opnås. Det betyder med andre ord, at data skal være en essentiel del af forretningsstrategien.

I PwC hjælper vi dig med at belyse, hvilket forretningsområde der står overfor det største potentiale med data analytics, og hvilken anvendelse af data der er mest fordelagtig at starte med. Dataanvendelse kan finde sted i hele virksomheden, men den strategiske forankring er essentiel for at skabe værdi.

Ved hjælp af kundedata kan din virksomhed øge både service og kundeloyalitet samt kvaliteten af kunderejsen fra A-Z. Ligeledes er kundedata og korrekt anvendelse af disse med til at imødekomme udfordringer relateret til GDPR.

Data kan give dyb indsigt i både omsætning, produktion og drift. På den måde kan din virksomhed opnå bedre overblik over omkostninger, mens I kan effektivisere værdikæden end-to-end og optimere produktion og drift i realtid.

Ved hjælp af data kan store dele af økonomifunktionen automatiseres og effektiviseres. Det skaber bedre sammenhæng mellem supportfunktioner og virksomhedens strategi, det simplificerer og standardiserer processer og teknologier samt understøtter forretningskritiske beslutninger med konkret data og rapportering i realtid.

Hvad end det handler om produktivitet, performance, kompetenceudvikling eller at kunne finde de rette talenter til jobbet, så er data fundamentet for at skabe reel og brugbar indsigt i medarbejderstaben til gavn for både ansatte og ledelsen.

Med brug af data kan du opnå indsigt i, hvilke salgskanaler, der fungerer mest optimalt, eller hvilket prisniveau det matcher kundesegmentet bedst. Alt sammen for at optimere dit salg og forecaste, så du kan sætte realistiske KPI’er for din forretning.

En veldesignet datastrategi er samtidig med til at understøtte digitaliseringspotentialet og teknologivalget i din virksomhed ved at anskue data som en strategisk ressource. Således agerer datastrategien ofte bindeled mellem forretningen og den tekniske, understøttende organisation.

Uanset om du allerede bruger data nu eller har det som målsætning for fremtiden, hjælper vi dig med at skabe overblik over og strukturere dine data. I samarbejde med dig afdækker vi forretningsgange og -processer, der kan forbedres, for at sætte den strategiske retning for anvendelsen af data i din virksomhed.

Nogle afklarende spørgsmål, du kan stille dig selv, er:

  • Hvilke forretningsmæssige udfordringer ønsker I at løse med data?
  • Bruger I jeres data til at understøtte eller tilpasse jeres strategi lige nu?
  • Træffer I beslutninger på baggrund af data?
  • Bruger I data til at se frem eller tilbage?
  • Hvilke data har I adgang til lige nu, og hvor tilgængelige er de?
  • Er data tilgængelig på rette tid for de rette mennesker?
  • Stoler I på jeres data?

For at en datastrategi kan blive en succes, bør en virksomhed fokusere på fem hovedområder: governance, kultur og mennesker, sikkerhed og privatlivspolitik, arkitektur og kvalitet samt processer og systemer. Læs mere her.

Hvilken data-arketype er din virksomhed?

Vores undersøgelse "One data strategy to rule them all” giver en dybdegående analyse af de nøglefaktorer, der driver enhver vellykket datastrategi. Undersøgelsen viser, at der er tre overordnede datastrategi-arketyper, og afhængig af hvilken type, din virksomhed er, er der forskellige retninger for din datastrategi.

Læs mere

PwC kan hjælpe dig med at realisere potentialet med data i din forretning

Hvordan kan du med udgangspunkt i jeres strategi bruge data som en strategisk ressource?

Når du har udformet en forretningsrelevant datastrategi, opbygget et solidt datagrundlag bestående af data af høj kvalitet samt integreret en veltilrettelagt data governance-model, kan du begynde arbejdet med at optimere virksomhedens infrastruktur, processer og systemer og sikre, at din virksomhed bliver datadrevet.

I PwC samarbejder vi med jer om at kunne anvende data som en strategisk ressource på tværs af hele forretningen - med udgangspunkt i jeres strategi.

I PwC arbejder vi datadrevet i alle dele af vores forretning og på tværs af alle vores ydelsesområder. Det gælder både inden for revision, skat og rådgivning, hvor vi udnytter de store muligheder, der ligger i Data Analytics, for at kunne levere nye og værdiskabende indsigter og ydelser til vores kunder,

Rasmus Friis Jørgensen, Partner, direktør for Assurance i Top Tier, PwC

Kontakt os

Rasmus Friis Jørgensen

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC