Overtagelsesmodeller

Står du over for at skulle overtage eller købe en ny virksomhed? Har du undersøgt, hvilken overtagelsesmodel der er den mest optimale for dig i den konkrete situation?

Valg af model/struktur for en virksomhedsovertagelse kan ofte have en væsentlig indflydelse på investeringens afkast - typisk på grund af skattemæssige forhold. Envidere bør du være opmærksom på, at købsstrukturen ofte vil medføre en række langsigtede bindinger for køberen.

Hvilke overvejelser indgår i en overtagelsesmodel?

De fleste virksomhedsopkøb i dag er grænseoverskridende, hvilket giver en kompleksitet, som medfører, at det er nødvendigt at gøre sig en lang række skattemæssige overvejelser omkring overtagelsesstrukturen - bl.a. med henblik på at optimere de skattemæssige konsekvenser af akkvisitionen.

Det er en god ide at få gennemført disse overvejelser, inden kontrakten underskrives. Det vil således være en fordel relativt tidligt i købsprocessen at inddrage emnet strukturforhold i forhandlingerne med sælger.

Når en virksomhed overtages af nye ejere, vil det ofte medføre, at der umiddelbart efter overtagelsen foretages nogle omstruktureringer af den købte eller sammenlagte virksomhed - med det formål at optimere den forretningsmæssige position for den samlede virksomhed.

I disse situationer vil det være nødvendigt allerede i forbindelse med overvejelserne om købsstruktur at planlægge den efterfølgende omstrukturering af hele eller dele af koncernen.
Desuden vil forhold konstateret i forbindelse med gennemførte due diligence undersøgelser kunne medføre, at en overtagelsesmodel skal justeres med henblik på at imødekomme nye krav.

En række forhold vedrørende finansiering, skat, jura og regnskab skal undersøges og ofte vurderes samlet for at give det overblik, der nødvendigvis skal etableres, før du som køber er i stand til at vurdere den optimale overtagelsesmodel. Navnlig er det vigtigt at overveje:

  • Skattepositioner
  • Finansieringsstruktur,
  • Investeringens tidshorisont
  • Kommercielle og etiske forhold
  • Efterfølgende frasalg af dele virksomheden
  • Exit-model

Hvad kan du forvente med PwC som rådgiver?

Med PwC som rådgiver sikrer du dig som køber, at der i forbindelse med en overtagelsesmodel kigges på alle relevante aspekter, såvel regnskabsmæssige, skattemæssige, kommercielle som juridiske.

Vi kan desuden trække på et bredt internationalt netværk af specialister, som er i stand til at yde rådgivning om optimering af den skattemæssige og finansielle struktur i forbindelse med en transaktion – også når der er tale om grænseoverskridende overtagelser.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Partner, Advisory

Tlf: 3945 9280

Følg PwC