Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Salgsmodning af selskaber

At sælge en virksomhed er noget, som de fleste kun oplever én gang i deres professionelle liv. Salg af en virksomhed er ofte kompliceret, og vil typisk kræve involvering af specialister med henblik på at optimere mulighederne, herunder navnlig salgsprovenuet.

Hvad indebærer salgsmodning af et selskab?

Som en del af salgsmodningen, herunder kigger vi på de faktorer, der har betydning for salgsværdien af selskabet, herunder skattemæssige positioner, mulighed for trimning eller frasalg af ikke-værdiskabende aktiviteter m.v.

En væsentlig faktor ved at maksimere salgsprovenuet er at optimere den skattemæssige position for såvel selskabet/virksomheden, som for sælgeren.

En anden væsentlig faktor er trimning af virksomheden, herunder en vurdering af, hvilke aktiviteter, der skaber værdi for virksomheden, og måske, som det vigtigste en vurdering af, om der er aktiviteter, der skaber negativ værdi for virksomheden, således at disse aktiviteter enten kan skæres bort eller gøres profitable.

Et optimalt salg af en virksomhed vil ofte kræve en detaljeret og langsigtet planlægning samt et detaljeret indblik i virksomhedens mange facetter.

Det er vores erfaring, at planlægningen af salg af en virksomhed med fordel kan påbegyndes op til flere år, før virksomheden rent faktisk skal sælges. Ofte oplever vi - bl.a. når vi skal assistere købere med transaktioner - at der er betydelige uafklarede forhold i virksomheden, som sætter sælgeren under pres med risiko for en reduktion af salgssummen.

Sådan bliver virksomheden salgsklar:

Vi vil sammen med dig, som sælger, gennemgå virksomheden med henblik på:

  • Vurdering af værdiskabende og værdinedbrydende aktiviteter.
  • Optimering af virksomhedens it-anvendelse og administrative rutiner.
  • Vurdering af virksomhedens anvendte regnskabspraksis.
  • Identifikation af væsentlige forhold, der kan have en betydelig negativ indvirkning på en potentiel køber, herunder vil vi stille forslag til, hvordan mangler kan afhjælpes.
  • Optimering af den skattemæssig struktur, så salget kan gennemføres med lavest mulige skattebetaling til følge.
  • Vi udarbejder en rapport, der oplister en række af forhold, som vi mener bør overvejes og evt. gennemføres, inden virksomheden sættes til salg.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Partner

Tlf: 3945 9280

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 4075 6991

Kurt Rosenfeld Nielsen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9157

Sebastien Delus

Partner

Tlf: +45 5133 1681

Følg PwC