Salgsmodning af selskaber - Vendor Services

At sælge en virksomhed er en begivenhed, som de fleste kun oplever én gang i deres professionelle liv. Salg af en virksomhed er ofte kompliceret og vil typisk kræve involvering af specialister med henblik på at optimere mulighederne, herunder navnlig salgsprovenuet.

Hvad indebærer salgsmodning af et selskab?

Som en del af salgsmodningen kigges på de faktorer, der har betydning for salgsværdien af selskabet, nemlig skattemæssige positioner, muligheder for trimning eller frasalg af ikke-værdiskabende aktiviteter m.v.

En væsentlig faktor ved at maksime salgsprovenuet er at optimere den skattemæssige position for såvel selskabet/virksomheden som for sælgeren.

En anden væsentlig faktor er en trimning af virksomheden, herunder vurdering af, hvilke aktiviteter der skaber værdi for virksomheden, og måske som det vigtigste en vurdering af, om der er aktiviteter, der skaber negativ værdi for virksomheden, således at disse aktiviteter enten kan skæres bort eller gøres profitable.

Et optimalt salg af en virksomhed vil ofte kræve en detaljeret og langsigtet planlægning samt et detaljeret indblik i virksomhedens mange facetter.

Det er vores erfaring, at planlægningen af et salg af en virksomhed med fordel kan påbegyndes op til flere år, før virksomheden rent faktisk skal sælges. Ofte oplever vi - bl.a. når vi skal assistere købere med transaktioner - at der er betydelige uafklarede forhold i virksomheden, som sætter sælgeren under pres med henblik på en reduktion af salgssummen.

Sådan bliver virksomheden salgsklar:

Vi vil sammen med dig som sælger gennemgå virksomheden med henblik på at vurdere:

  • Vurdering af værdiskabende og værdinedbrydende aktiviteter
  • Optimering af virksomhedens it-anvendelse og administrative rutiner
  • Vurdering af virksomhedens anvendte regnskabspraksis
  • Identifikation af væsentlige forhold, som vil have en væsentlig negativ indvirkning på en potentiel køber, herunder stille forslag til, hvordan mangler kan afhjælpes
  • Optimering af den skattemæssig estruktur, så salget kan gennemføres med den lavest mulige skattebetaling til følge.

Vi udarbejder en rapport, der oplister den række af forhold, som vi mener bør overvejes og evt. gennemføres, inden virksomheden sættes til salg.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Partner, Advisory

Tlf: 3945 9280

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 4075 6991

Ragna Ceder

Partner, Advisory

Tlf: 3945 9280

Kurt Rosenfeld Nielsen

Partner, statsaut. revisor, Transaction services

Tlf: 3945 9157

Følg PwC