Finansiel modellering

Excel-modeller baseret på best practice

Har du behov for en finansiel Excel-model, fx til brug for værdiansættelser, forecast eller lignende? Hos PwC er vi specialister i at designe, bygge og forbedre komplekse finansielle modeller.

Målet med finansielle modeller er, at de skal fungerer så simpelt, så fleksibelt og så robust som muligt. Alt for mange modeller indeholder regnefejl eller inkonsistent brug af metoder. Få en skræddersyet, brugervenlig Excel-model, der tager udgangspunkt i netop dine behov.


Vores proces
 

 
 

Dine ønsker og behov

Vores specialister står klar til at hjælpe dig med at:

  1. Designe og udvikle en skræddersyet Excel-model, der tager udgangspunkt i dine behov og er baseret på gennemprøvede værktøjer og best practice
  2. Skabe sikkerhed for, at den anvendte model regner rigtigt, og at der er konsistens og indre sammenhæng
  3. Sikre korrekt skatte- og regnskabsmæssig behandling
  4. Indarbejde fleksibilitet, fx scenarie- og følsomhedsanalyser
  5. Opnå brugervenlighed – det er centralt, at det er let for andre at opdatere og vedligeholde modellen
  6. Sikre overlevering af Excel-modellen til dig, så du har mulighed for selv at anvende modellen fremadrettet
  7. Foretage review af dine egenudviklede modeller, så du opnår sikkerhed for, at der ikke er formel- fejl, og at modellerne er baseret på metoder, der anvendes teoretisk korrekt og i overensstemmelse med normal praksis.

Skræddersyet Excel-model efter dine behov

Få en skræddersyet Excel-model, hvor opbygning og indhold reflekterer jeres individuelle behov. Gennem involvering i løbet af processen sikrer vi forankring i jeres organisation for de anvendte forudsætninger og eventuel overlevering af modellen til jeres videre brug.

Case: Finansiel modellering af deling af risiko og overskud ift. produktion af energi

I forbindelse med et salg af aktier havde vores kunde indgået en kompleks aftale vedrørende deling af risiko og overskud ift. produktion af energi.
Kunden havde derfor udarbejdet en indikativ model til beregning af overskudsdelingen. 

PwC hjalp dem med at:

  • Kontrollere modellen for at sikre, at der var konsistens mellem den juridiske aftale og den finansielle model
  • Give både køber og sælger komfort vedrørende modellen, som sælger havde udarbejdet
  • Udarbejde en brugervenlig manual til modellen.

Endeligt fik PwC til opgave at udarbejde en mere detaljeret model baseret på månedlige input, som kunden kunne bruge fremadrettet til løbende værdiansættelse af den finansielle kontrakt.

Kontakt os

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Mette Hartzberg

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Følg PwC