Incitamentsaflønning

Ved brug af incitamentsbaserede aflønningsprogrammer er man ofte nødt til at foretage en værdiansættelse af programmet. Dette kan være for at vurdere, hvor meget der skal tildeles de enkelte deltagere i programmet, eller for at klarlægge de skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser ved et alternativt design, herunder effekten af fx performance-betingelser. Et eksempel herpå er overvejelser om brug af ligningslovens § 7P.

Værdiansættelse og konsekvensberegninger af aflønningsprogrammer er derfor relevant i forhold til:

  • Tildeling
  • Regnskabsmæssige forhold
  • skattemæssige formål

Incitamentsaflønning inkluderer ofte aktiebaseret vederlag i form af optioner eller warrants. Disse finansielle instrumenter kan være relativt komplicerede at værdiansætte korrekt, og det kræver overvejelser i relation til beregningsmetoden of forudsætningerne for den.

I PwC har vi stor erfaring med værdiansættelse og konsekvensberegninger i relation til brugen af fx optioner, warrants, restricted stock units og MIP-programmer. Desuden rådgiver vi om performance-mål, såsom economic value added (EVA) og economic profit (EP).

Vi har et tæt samarbejde med vores kollegaer i PwC’s Tax- og People & Organisation-afdelinger, og sammen hjælper vi med at designe incitamentsprogrammer, der understøtter virksomhedens reward-strategi, og som sikrer de rette incitamenter samt hensigtsmæssig skatte- og regnskabsmæssige behandling.

Læs mere om værdiansættelse af aktiebaseret aflønnig i Bestyrelseshåndbogen.

Kontakt os

Mette Hartzberg

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC