Bestyrelseshåndbogen 2022

Få faglig viden og inspiration til dit bestyrelsesarbejde.

Få inspiration til bestyrelsesarbejde i Danmark

Bestyrelseshåndbogen er et opslagsværk, der kan styrke dit arbejde som ny eller erfaren i en bestyrelse, eller hvis du skal etablere en bestyrelse i din virksomhed.

Gennem en række spændende artikler med konkrete værktøjer klæder vores partnere og eksperter dig på til at navigere i dit bestyrelsesarbejde, herunder baseret på ny regulering gældende fra og med 2021, som fx de opdaterede Anbefalinger for god Selskabsledelse, som trådte i kraft i januar 2021. Du kan i håndbogen også dykke ned i, hvilke ansvarsområder og agendaer bestyrelsen, vederlagsudvalget, nomineringsudvalget og revisionsudvalget beskæftiger sig med. Du får bl.a. eksempler på, hvordan en årsplan for hvert enkelt udvalg kan se ud.

Bestyrelseshåndbogen 2022

Der stilles hele tiden nye krav til bestyrelsen, og nye områder rykker højere op på bestyrelsens agenda, herunder bæredygtighed, diversitet og cybersikkerhed.

Få konkrete værktøjer

Bestyrelsens agenda

Kapitlet fokuserer på de overordnede opgaver, som er på bestyrelsens agenda. Emnerne er bl.a. bestyrelsens årshjul og mødeplan, forretningsordenen samt bestyrelsesudvalg.

Vederlagsudvalgets agenda

Kapitlet om vederlagsudvalget stiller skarpt på udvalgte emner inden for aflønning af topledelse. Emnerne spænder fx over de overvejelser, du som bestyrelsesmedlem skal gøre dig før etablering af en incitamentsordning samt udvalgte skattemæssige udfordringer for bestyrelsesmedlemmer.

Nomineringsudvalgets agenda

Kapitlet om nomineringsudvalget indeholder artikler, der bidrager med inspiration til udvalgets forretningsorden og årshjul. Nomineringsudvalget har til opgave at vurdere bestyrelsens kompetencer, og emnet gennemgås med gode råd til, hvordan du kommer i gang med at evaluere din bestyrelse. Vi fokuserer også på direktørkontrakten i dette kapitel.

Revisionsudvalgets agenda

Kapitlet giver et indblik i revisionsudvalgets agenda og giver inspiration til forretningsorden og årshjul. Fokus er bl.a. på intern revision, samarbejdet med ekstern revision samt den aktuelle udvikling inden for årsrapporter.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC