Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Family Office

I Family Office services hjælper vi dig, der er familiemedlem og/eller Family Office-leder med at skabe en professionel platform for familien.

Hvad er et Family Office?

Et Family Office er en professionel platform, som er dedikeret til at administrere, investere og beskytte de økonomiske midler, som er og bliver genereret fra familiens nuværende eller tidligere ejede virksomheder. Modenheden og udviklingen i et Family Office følger ofte antallet af generationer, hvor familien har drevet virksomheden, formuens størrelse og aktivernes spredning. Et Family Office holder dermed fokus på familien, formuen og de virksomheder, som familien ejer.

En familie kan have gavn af at have et Family Office på flere områder, fx:

 • beskyttelse og udvikling af familiens formue og spredning af risiko
 • forbedring af familiesammenholdet gennemførelse af succesfulde og veldrevede generationsskifter
 • implementering af governance for formueforvaltning og investeringsstrategier
 • assistance med og håndtering af familiemedlemmernes personlige forhold og familiedynamik
 • bestyrelsesarbejde.

Playback of this video is not currently available

Vi kan hjælpe med følgende

Administration og regnskab

Administration og regnskab kan ofte opleves som ressourcekrævende opgaver. Men med det rette organisatoriske setup, vil det i stedet opleves som nemt og overskueligt.

Læs mere

Skat og compliance

Med en familieformue følger en række muligheder og forpligtelser, som bør håndteres proaktivt og i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Læs mere

Formueforvaltning

Fundamentet for et Family Office ligger i familieformuen, og derfor vil kerneydelserne langt hen ad vejen også rette sig mod forvaltningen af formuen.

Læs mere

Familie og næste generation

En familie med en familievirksomhed kræver særlig opmærksomhed for at sikre stabilitet og en positiv ånd i familien over tid og generationer.

Læs mere

Filantropi og impact investing

Det ligger mange familier på sinde at skabe et værdigt eftermæle, hvor man giver tilbage til samfundet.

Læs mere

Etablering af et Family Office

I forbindelse med etablering eller optimering af et Family Office kan du med fordel fokusere på følgende emner:
ddd

Fundamentet i familieformuen og dennes bestanddele
herunder erhvervsvirksomheder, investerings-porteføljer, ejendomme, private aktiver og personlige effekter

xx

De involverede parter
primært familien selv, men også rådgivere, forretningspartnere, medarbejdere og andre med væsentlig interesse i familieformuen

xx

Den geografiske spredning af familien herunder dens ejerskabsstruktur og aktiver samt de nationale grænser, som måtte krydses

xx

Familiens risikoprofil
fra skatte- og valutapositioner til cyber security og potentiel skade på familiens omdømme

xx

Familiens sammenhængskraft
hvorvidt familieformuen er forvaltet i en samlet strategisk pulje, eller den er fragmenteret

xx

Det organisatoriske setup af et Family Office herunder administration og den daglige drift.

"Et Family Office har i min optik to helt overordnede formål. Det første er at sikre en sund udvikling i familieformuen i lyset af familiens risikoprofil. Det andet er at bidrage til en struktur i familien, så der er plads til både et stærkt fællesskab og opfyldelsen af individuelle behov."

Karina Hejlesen JensenFamily Office Services

Vi kan blandt andet

 • medvirke til at afklare, om et Family Office er løsningen på familiens mål og udfordringer
 • designe jeres Family Office i henhold til de formål og ønsker, som familien har
 • finde de bedst egnede kandidater til at lede og drive jeres Family Office
 • bidrage til etablering af et professionelt organisatorisk setup med optimering af aktuelle og fremtidige skatteforhold
 • hjælpe med at finde de rigtige leverandører og vælge de bedste kontrakttyper
 • rådgive om optimering af et allerede etableret Family Office.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Henrik Kragh

Henrik Kragh

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5510

Følg PwC