Family Office

I Family Office services hjælper vi dig, der er familiemedlem og/eller Family Office-leder med at skabe en professionel platform for familien.

Et Family Office er en professionel platform, der er dedikeret til at administrere, investere og beskytte de økonomiske midler, som bliver genereret fra familiens nuværende eller tidligere ejede virksomheder. Modenheden og udviklingen i et Family Office følger ofte antallet af generationer, hvor familien har drevet virksomheden, formuens størrelse og aktivernes spredning. Et Family Office holder dermed fokus på familien, formuen og de virksomheder, som familien ejer.

Playback of this video is not currently available

I PwC kan vi hjælpe et Family Office med:
  • at beskytte og udvikle familiens formue, sprede risikoen og forbedre familiesammenholdet gennem succesfulde og veldrevne generationsskifter
  • at implementere governance for formueforvaltning og investeringsstrategier og håndtere familiemedlemmers personlige forhold og den overordnede familiedynamik
  • at afklare familiens mål og udfordringer, og designe jeres Family Office i henhold til jeres formål og ønsker
  • at finde de bedst egnede kandidater til at lede og drive jeres Family Office og etablere et nyt organisatorisk setup med optimering af aktuelle og fremtidige skatteforhold
  • at finde leverandører og lave kontrakttyper samt rådgive om optimering af et allerede etableret Family Office
  • Bestyrrelsesarbejde.

Etablering af et Family Office

I forbindelse med etablering eller optimering af et Family Office kan du med fordel fokusere på følgende emner:

Fundamentet i familieformuen og dennes bestanddele herunder erhvervsvirksomheder, investerings-porteføljer, ejendomme, private aktiver og personlige effekter

De involverede parter primært familien selv, men også rådgivere, forretningspartnere, medarbejdere og andre med væsentlig interesse i familieformuen

Den geografiske spredning af familien herunder dens ejerskabsstruktur og aktiver samt de nationale grænser, som måtte krydses

Familiens risikoprofil fra skatte- og valutapositioner til cyber security og potentiel skade på familiens omdømme

Familiens sammenhængskraft hvorvidt familieformuen er forvaltet i en samlet strategisk pulje, eller den er fragmenteret

Det organisatoriske setup af et Family Office herunder administration og den daglige drift

"Et Family Office har i min optik to helt overordnede formål. Det første er at sikre en sund udvikling i familieformuen i lyset af familiens risikoprofil. Det andet er at bidrage til en struktur i familien, så der er plads til både et stærkt fællesskab og opfyldelsen af individuelle behov."

Karina Hejlesen JensenFamily Office Services

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Henrik Kragh

Henrik Kragh

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5510

Følg PwC