Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Filantropi og impact investing

Det ligger mange familier på sinde at skabe et værdigt eftermæle, hvor man giver tilbage til samfundet

Fra PwC’s globale Family Business Survey ved vi, at mange familier er engageret i filantropiske eller velgørende aktiviteter. 80 % af alle deltagende virksomheder giver monetære bidrag til velgørende formål eller lokalsamfundet. Cirka 60 % af alle virksomheder er endvidere engageret i andre filantropiske aktiviteter udover monetære bidrag.

20 % af alle de adspurgte nordiske virksomheder i undersøgelsen har etableret et Family Office, og blandt disse siger 60 %, at de anvender et Family Office til at styre og rådgive vedrørende familieinvesteringer. Endelig siger 45 %, at Family Office står for at koordinere sociale og filantropiske aktiviteter.

Disse resultater peger alle sammen i retning af, at familier med en formue etableret med afsæt i en familievirksomhed er optaget af deres omdømme i samfundet, og at de proaktivt ønsker at tage et samfundsansvar, som både er i overensstemmelse med familiens grundlæggende værdier og skaber en reel positiv påvirkning i samfundet.

Historisk har dette i høj grad handlet om filantropi og om at give tilbage til det samfund, som har bidraget til etableringen af familieformuen. De senere år har vi dog set en tendens til, at familieformuer investeres i virksomheder, som har ’impact’ integreret i forretningsmodellen. Sådanne ’impact businesses’ skaber et afkast både i form af en positiv påvirkning i samfundet og i form af en økonomisk værdiskabelse – de er Purpose & Profit-drevne på samme tid.

Et Family Office står ofte over for en svær opgave, når det kommer til filantropi og impact investing. Det skyldes, at det på den ene side knytter sig til familiens formueforvaltning og investerings-governance, og på den anden side knytter sig til familiens værdier samt den ejerstrategi og governance-struktur, som familien måtte have fastlagt.

Family Office bør værne om familiens omdømme

I PwC vil vi være på forkant med udviklingen og være den strategiske sparringspartner for de familier og Family Offices, som vælger at arbejde aktivt med filantropi og impact investing. Vi kan inspirere, og vi kan rådgive om alt fra etablering af fonde til investering i Green Tech start-ups og infrastrukturprojekter i udviklingslande. Tag gerne kontakt til os for at drøfte jeres tanker og ønsker – eller blot for at få inspiration til, hvad andre familier gør rundt om i verden.

Familieformue - en traditionel tilgang:

Aktivt ejerskab, impact-orienteret - en moderne tilgang:

"Vi har i mange år rådgivet de store familievirksomheder om CSR og samfundsansvar. Nu ser vi flere og flere af de velhavende familier investere i såkaldte impact businesses, hvor Purpose & Profit går hånd i hånd."

Jens Pultz PedersenAssurance, CSR
Vi kan blandt andet:
  • rådgive om og assistere ved udarbejdelsen af en impact strategy
  • vejlede om og give adgang til impact investments og bidrage ved evaluering af afkast
  • bidrage til etablering af et aktivt ejerskab og familiemedlemmers deltagelse
  • rådgive og støtte ved etablering af fonde og andre lignende konstruktioner
  • foretage risk due diligence og give investeringsanbefalinger i et ESG-perspektiv (de miljømæssige, sociale og selskabsrelaterede aspekter) i forbindelse med fondes investerings- og uddelingsaktiviteter
  • bidrage til etablering af kommunikation og stakeholder-håndtering, herunder aktiv brug af FN’s Sustainable Development Goals (SDGs).

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Følg PwC