Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Formueforvaltning

Fundamentet for et Family Office ligger i familieformuen, og derfor vil kerneydelserne langt hen ad vejen også rette sig mod forvaltningen af formuen

Formue og familievirksomhed

Et Family Office skal have et skarpt fokus på at sikre og udbygge formuen for derved at sikre fremtidig succes for familien. Målet er at drive en sikker, effektiv og transparent formueforvaltning tilpasset familiens risikoprofil.

En væsentlig del af familieformuen vil ofte være placeret i familievirksomheden, og denne investering vil derfor være et omdrejningspunkt i forvaltningen. Virksomhedens natur definerer investeringens risikoprofil, og i dag er det i langt højere grad end tidligere naturligt at drøfte, om familien også i fremtiden skal eje hele virksomheden. Denne mulighed er relevant at overveje, når familien første gang etablerer en egentlig formue- og investeringsgovernance.

Den øvrige del af formuen vil ofte være placeret i aktier, ejendomme eller lignende investeringsobjekter. Og ofte vil dette ske med hjælp fra professionelle investment managers.

En generel udfordring for et Family Office er således at foretage uafhængige og regelmæssige kontroller af disse investment managers resultater i lyset af markedsudviklingen.

Investering i ny virksomhed

Flere velhavende familier vælger endvidere at foretage investeringer i andre eller nye selskaber som et led i innovation. Dette skaber yderligere kompleksitet, som skal administreres, og der opstår et naturligt behov for at have tæt kontakt til førende corporate finance-eksperter og adgang til off market deal flows.

Et Family Office kan skabe overblik og indblik i formueforvaltningen

Eksempel:The Suite by PwC, online plat- form designed for Family Offices

Eksempel:The Suite by PwC, online platform designed for Family Office.

 

 

Etableringen af en integreret online platform tilgængelig via pc, smartphone eller tablet vil være et stærkt værktøj til at støtte familiens formueforvaltning og dialogen herom.

I PwC har vi udviklet et system, som er baseret på den nyeste teknologi og høj it-sikkerhed – et system, som giver familien en fælles platform og bidrager til, at familiens anliggender håndteres på en effektiv og sikker måde. Vi giver naturligvis gerne en demonstration.

"Den uafhængige rådgivning om investeringsrisici og risikoprofiler er helt central for os i samarbejdet med de velhavende familier. Og med vores corporate finance- og dealseksperter har vi også en helt unik position i markedet for at tilbyde en værdiskabende rådgivning."

Thomas Wraa HolmAssurance
Vi kan blandt andet:
  • rådgive om allokering af aktiver, herunder risikospredning
  • foretage regelmæssig due diligence på investment managers
  • assistere med porteføljerevision og integreret formuerapportering
  • bidrage til rettidig og hensigtsmæssig investorkommunikation
  • rådgive om etablering af formue- og investeringsgovernance
  • sikre adgang til corporate finance-eksperter og off market deal flows
  • bidrage til etablering af en online platform for formueforvaltningen.

Kontakt os

Thomas Wraae Holm

Thomas Wraae Holm

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3688

Følg PwC