Tomorrow’s audit, today - Morgendagens revision er digital

Brugen af den nyeste teknologi, et digitalt mindset og viden og kompetencer inden for brugen af data kombineret med en dyb økonomisk og forretningsmæssig forståelse. Det er sådan, PwC’s revisorer hjælper vores kunder inden for revision, og det er sådan, vi i PwC har en innovativ tilgang til at skabe mere effektive revisionsprocesser af højere kvalitet.

I PwC har vi et målrettet fokus på at uddanne og opkvalificere vores revisorer inden for digitalisering og teknologi - på tværs af afdelinger og på alle niveauer. Det har vi, så vores kunder oplever øget effektivitet og kvalitet af revisionsprocesser.

Med fokus på automatisering og digitalisering af revisionen er vi i stand til at udnytte alle fordelene i snitfladen mellem teknologi og mennesker, så resultaterne bliver bedre end de resultater, teknologi og mennesker alene ville kunne skabe. Det er dét, vi kalder morgendagens revision, som vi har banet vejen for allerede i dag

Rasmus Friis Jørgensen, Partner, direktør for Assurance i Top Tier, PwC

Datadrevet revision

Eksemplerne på, hvordan teknologidrevne løsninger til revisionen bidrager til bedre forretningsresultater hos vores kunder, er mange. Med brug af nye teknologier og med stærke digitale kompetencer kan vores revisorer bl.a. automatisere manuelle processer, der giver vores kunder såvel som revisorerne tid til at fokusere på andre forbedringer i vores kunders forretning, herunder at øge gennemsigtighed og kommunikation med virksomhedens interessenter.

En datadrevet og digital tilgang til revisionen gør ydermere vores revisorer i stand til hurtigt, effektivt og målrettet at udtrække store mængder data, der giver bedre indsigt i vores kunders forretning, ligesom flaskehalse og udfordringer, der er specifikke for visse brancher, identificeres og minimeres. Alt sammen for at højne kvaliteten af revisionsprocessen - til gavn vores kunder og vores revisorer.

Et stærkt digitalt økosystem

Hvad er grundstenen i vores revisionsstrategi? Vi sikrer, at den mest innovative teknologi bruges af de mennesker, der kan gøre en forskel for vores kunder. Ved at kombinere mennesker og de rigtige teknologier omdanner vi nutidens ideer til morgendagens løsninger og driver de ønskede og nødvendige resultater, der er med til at løse vores kunders væsentlige problemstillinger.

Det stærke digitale økosystem, der ligger til grund for morgendagens revision, er et godt eksempel på, hvordan vi er med til at forbedre revisionen på tværs af brancher.

> 100000

Revisorer på tværs af PwC-netværket bruger Aura til at sikre gennemgående kvalitet

Digitalt brændstof til revisionen og til vores teams

Vores cloudbaserede Aura-platform bruges på alle PwC’s revisionsopgaver på tværs af hele verden. Platformen er vores ERP-system inden for revision, og det er her, at vi opbygger og udfører revisionsplanen og tilpasser denne til vores kunders forretning og processer.

 • Bedre risikostyring:
  Aura-platformen identificerer forskellige risiko-scenarier i vores kunders forretning. Vi kortlægger disse risikoniveauer baseret på vores forståelse af kundens forretning, ledelsens overvågning af forretningen og de kontroller, ledelsen har etableret.
 • Kilde til ‘one-truth’:
  Digitaliserede bilag og processer understøtter standardisering og brugbar indsigt, som vores revisorer kan træffe beslutninger ud fra, mens dashboards og workflow giver mulighed for at samarbejde problemfrit på tværs af revisionsteams og med vores kunder.
 • Bedre forretningsforståelse:
  Sammenhængende flowcharting understøtter forståelse af forretningsprocesser gennem hele vores risikofokuserede revisionsmetode.

Playback of this video is not currently available

1:31

PwC’s Aura

Fuels audit planning and our teams to deliver tomorrow's audit, today.

75 %

af vores revisorer opnår lige nu fordelene ved at udtrække og behandle data uden manuelle arbejdsprocesser

Automatisering af processer med dine data

Vores digitale værktøj ‘Extract’ er nøglen til at levere en revision, der er smart og strømlinet, og som sikrer, at alle data kun skal indtastes én gang for derefter at kunne bruges under hele revisionen. Det sparer både tid og ressourcer og minimerer fejl. Derudover er Extract et fleksibelt værktøj, der kan kobles til et ethvert system hos vores kunder - hvad enten det er et standard ERP-system eller et skræddersyet system.

 • Automatisk og sikker:
  En kopi af ERP-data hos kunden laves lokalt eller på distancen og uploades til Extract i skyen med fokus på 100 % sikkerhed og compliance.
 • AI-drevet:
  Ustrukturerede data aflæses, identificeres og kategoriseres ved hjælp af machine learning og AI (kunstig intelligens).
 • Hurtig og nem onboarding:
  For ikke-standardiserede systemer hjælper vores brugervenlige proces og værktøjer med at fremskynde integrering af data til Extract.

 

Playback of this video is not currently available

1:23

PwC’s Extract

Unlock the power of your data to help reimagine the audit.

1 milliard +

Datasæt kan behandles i hvert udtræk i vores Halo for Journals-applikation­­

Avanceret analyse og forretningsindsigt

Vores analyseværktøj ‘Halo’ tester enorme datamængder og analyserer hele data-populationer for at forbedre risikovurdering og skabe brugbar indsigt i forretningen. Halo-værktøjet sikrer, at vi kan imødekomme de unikke behov hos vores kunder i forskellige brancher og understøtte en effektiv og datadrevet revision.

 • Risikovurdering:
  Med afsæt i analyseværktøjet kan vi identificere de forskellige mønstre på tværs af processer og finde potentielle kilder til fejlinformation, så vi kan vurdere risici i tide.
 • Dataanalyse:
  Med nem navigering og oversigt over 40+ dashboards med detaljerede oversigter giver ‘Halo’ en mere fokuseret analyse som anvendes af revisorerne og giver indsigt baseret på dine data.
 • Ny indsigt:
  Finansielle og operationelle observationer understøttes af analyse af revisionsrelaterede data.

Playback of this video is not currently available

1:28

PwC’s Halo

Experience the precision and insight that Halo can deliver for your audit.

> 9 millioner

Anmodninger på tværs af PwC-netværket via 87.000 sager på Connect-platformen­­

Samarbejde på farten og uafhængigt af lokation

Platformen ‘Connect’ gør det muligt for vores kunder at samarbejde med vores revisorer døgnet rundt og have dialog om statusopdateringer i realtid - selv fra deres telefon. Det er ‘one-stop for all-revision’ på tværs af alle lokationer.

 • Strømlinet samarbejde i realtid:
  Opdatering i realtid betyder, at forsinkelser eller problemer hurtigt kan ses og løses.
 • Mobil-adgang:
  Den webbaserede kommunikationsportal fungerer på både telefon eller tablet, så vores kunder og revisionsteam kan holde sig informeret, når de er på farten.
 • Total synlighed:
  På revisionsopgaver med flere placeringer kan vores teams følge forslag til posteringer, kontrollere om der er fundet fejl, og om der er noget, der skal rapporteres i henhold til lovgivningen - alt sammen ud fra ét sted.

Playback of this video is not currently available

1:23

PwC’s Connect

How the Connect audit collaboration platform makes it easy to stay on the same page.

GL.ai

Afsløring af fejl og besvigelser med AI-drevet revision

PwC har foretaget en betydelig investering i banebrydende kunstig intelligens (AI) til revisionen. En række PwC-eksperter inden for revision fra hele verden har samarbejdet med dataforskere og -eksperter om at designe og bygge en revolutionerende bot. Denne bot bruger AI og machine learning til at 'scanne' en virksomheds finansielle data, analysere milliarder af datapunkter på millisekunder og til at detektere uregelmæssigheder, så revisionen kan målrettes mod disse poster som bot’en identificerer. Løsningen hedder ‘GL.ai’, og er det første modul i PwC's Audit.ai.

Hvordan virker GL.ai?

GL.ai udnytter PwCs globale viden og erfaring og indlejrer den i algoritmer, der er trænet til at replikere tænkning og beslutningstagning fra revisionseksperter. AI-løsningen undersøger hver uploadet transaktion, hver bruger, hvert beløb og hver konto for at finde usædvanlige transaktioner (hvilket indikerer potentiel fejl eller uregelmæssigheder) uden bias eller variation. Og jo mere vi bruger GL.ai, jo smartere bliver løsningen.

Hvordan skaber GL.ai værdi?

GL.ai er allerede blevet testet på tværs af lande og kundesegmenter, og erfaringen bekræfter, at GL.ai fremskynder revisionsprocessen, genererer indsigt, der øger effektiviteten, og sikrer, at opmærksomheden fokuseres på områder med reel risiko for fejl eller svig. Disse fordele er et direkte resultat af GL.ais evne til at analysere enorme mængder data i realtid.

PwC har flere Audit.ai-moduler under udvikling. De har alle til formål at revolutionere revisionen, forbedre kundeservice, kvalitet og effektivitet og give vores medarbejdere mere tid til at gøre, hvad maskiner ikke kan: tænke strategisk og engagere, kommunikere og opbygge de relationer, der er nødvendige for at gøre dataindsigt til handling og værdiskabelse.

Årsagen til, at GL.ai er så værdiskabende et værktøj, er dets evne til at se på forskellige risici og sætte disse i en sammenhæng i realtid. Uden brug af dette værktøj ville en revisor skulle se på hver enkelt aktivitetsmønster i virksomhedens regnskab for at identificere evt. uregelmæssigheder og fejl. Med GL.ai gør algoritmerne det for os,

Rasmus Friis Jørgensen, partner, PwC

AI understøtter vores ambition om at levere revision af ekstraordinær hastighed og nøjagtighed. Teknologien har et enormt potentiale til fuldstændig at revolutionere den måde, vi arbejder med revision på, ikke bare i dag men i årene fremover,

Rasmus Friis Jørgensen, partner, PwC

AI Audit for Cash

Med brug af AI (kunstig intelligens) rykker vi grænserne for, hvad der er muligt inden for revision og højner hastighed, nøjagtighed og kvalitet

Den intelligente AI-løsning, ‘AI Audit for Cash’, leverer højere hastighed og nøjagtighed samt brugbar indsigt ved rutinemæssige revisionsopgaver, der tidligere har været udført manuelt.

Innovation, der imødekommer vores kunders behov

Uanset virksomhedsstørrelsen og sektor er en AI-drevet tilgang til revisionen med til at revolutionere revisionskvaliteten. Med AI som en væsentlig del af end-to-end revisionen er vores revisorer i stand til på minutter at udføre revisionsopgaver, der tidligere ville have taget flere dage.

En hurtigere og mere intuitiv revisionsproces imødegår ikke blot tidskrævende, ikke-standardiserede opgaver - resultatet er også en mere problemfri og gnidningsfri revision, der bygger på pålidelige data og større indsigt i forretningen.

Vi fokuserer målrettet på at opkvalificere vores revisorer inden for digitalisering, data og teknologi. Således styrker vi fortsat vores kompetencer inden for automatiserede arbejdsgange og er i stand til at skabe datavisualiseringer til revisionen, der giver bedre indsigt til gavn for vores revisorer og dermed vores kunder.

I et digitalt samarbejde kan PwC-teams skabe og dele nye tidsbesparende værktøjer, automatiseringer og få adgang til de nyeste digitale ressourcer.

Den såkaldte Workbench-funktion gør det muligt for vores PwC-teams at oprette og dele datavisualiseringer med kunden, så vi kan samarbejde og dele indsigter - altid med sikkerhed og compliance som centrale fokusområder.

Kontakt os

Rasmus Friis Jørgensen

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Henrik Trangeled Kristensen

Henrik Trangeled Kristensen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5662

Følg PwC