Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Revisionsudvalg

Revisionsudvalg - en del af dansk lovgivning

Bør vi etablere et revisionsudvalg eller en revisionskomite? Det er udgangspunktet i revisorloven, men der er mulighed for, at den samlede bestyrelse varetager revisionsudvalgets opgaver. Der er mange forhold, der bør overvejes i forbindelse med både etablering og fravalg af revisionsudvalg. Hvis I vil have afprøvet jeres begrundelser og overvejelser, så spørg PricewaterhouseCoopers. Vi har stor erfaring med revisionsudvalg og ved, hvordan man etablerer holdbare ansvars- og arbejdsdelinger mellem bestyrelse, revisionsudvalg, intern revision og eksterne revisorer.

Erfaring fra andre lande

Kravet om etablering af revisionsudvalg er velkendt fra bl.a. USA og England. Selskaber noteret på de amerikanske børser har i dag krav om revisionsudvalg - og fænomenet breder sig langsomt til resten af verden. EU har i 2006 vedtaget det såkaldte 8. direktiv, som indeholder bestemmelser om etablering af revisionsudvalg. Disse bestemmelser er implementeret i den danske lovgivning med virkning fra første generalforsamling efter 31. december 2008. Vi kan guide dig igennem krav, regler og de mange overvejelser, man bør gøre sig.

Sparringspartner for revisionen

Revisionsudvalget har et tæt samarbejde med den eksterne revision. Det vil sige, at revisionsudvalget bl.a. præsenteres for den overordnede revisionsstrategi og drøfter revisions- og rådgivningsopgaver samt revisionshonorarer med den eksterne revision. Derudover optræder revisionsudvalget ofte som en funktion, der behandler og undersøger eventuelle interne eller eksterne anmeldelser af uregelmæssigheder og mulige besvigelser. Mindst et af medlemmerne skal besidde særlige kompetencer inden for regnskabsaflæggelse og revision. Vi har publikationer om etablering af revisionsudvalg, som rummer nyttige tips til overvejelser, og konkrete forslag til fastlæggelse af kommissorium og selvevaluering i revisionudvalget.

Alternativet til etablering af et revisionsudvalg

Der er mulighed for, at den samlede bestyrelse varetager de opgaver, som lovgivningen ellers pålægger revisionsudvalget. Nogle vælger at lade bestyrelsesformandskabet i bestyrelsen have en særlig aktiv rolle i relation til samarbejdet med den eksterne (eller interne) revision, og andre lader fortsat hele bestyrelsen behandle alle emner. Vi bidrager til selskabets overvejelser, og har nyttige publikationer og andet materiale.

Bliv orienteret om revisionsudvalg

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed har behov for et revisionsudvalg eller -komite? Book et uforpligtende møde med en revisionsekspert og hør, hvordan vi kan hjælpe dig. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Kontakt os

Christian Fredensborg Jakobsen

Partner & Head of Financial Services

Tlf: 3945 3049

Rasmus Friis Jørgensen

Direktør og leder af revisionsforretningen

Tlf: 3945 3223

Følg PwC