Årshjul for interne kontroller

Oplever du, at der i din virksomhed opstår risici, som bliver opdaget for sent? Mangler I en velfungerende proces, der gør det muligt at håndtere ændringer i virksomheden og dermed ændrede risici?


Har din virksomhed oplevet ledelsesskift, ændringer i systemer, opkøb og/eller frasalg? Hvis du kan nikke genkendende til en af disse organisationsændringer, samt hvordan disse påvirker virksomhedens interne kontroller, tilbyder PwC en workshop, der adresserer udfordringerne herved.

Styrk bevidstheden omkring faldgruber med en simulationsøvelse om interne kontroller

PwC har udviklet en virkelighedsnær workshop, "Årshjul for Interne Kontroller™", som gennem et interaktivt læringsspil giver virksomhedens ledelse og medarbejdere indsigt i, hvordan interne kontroller kan etableres og iværksættes med afsæt i identificerede risici. Herudover gives indblik i, hvordan interne kontroller bør prioriteres i forhold til de mest væsentlige risici og tilgængelige ressourcer. Workshoppen vil give anledning til dialog omkring, hvordan etablering af interne kontroller kan skabe en mere effektiv styring af forretningen. Samtidig vil der på workshoppen blive udvekslet erfaringer – hvilke udfordringer er typiske, og hvordan håndteres de i praksis?

Bliv bedre til at prioritere og træffe svære beslutninger

Workshoppen tager udgangspunkt i en case, der repræsenterer en virkelighedsnær situation. Deltagerne oplever på den måde aktuelle dilemmaer, der udfordrer dem på at prioritere og træffe svære beslutninger omkring kontroltiltag ud fra et antal begrænsede ressourcer. De får desuden indblik i, hvordan ledelse, kommunikation og forankring kan bidrage til, at interne kontroller fortsat fungerer effektivt.

Realistisk simulationsøvelse

PwC’s ”Årshjul for Interne KontrollerTM” er en realistisk simulationsøvelse for virksomhedens ledelse og medarbejdere. Det er et godt værktøj til at:

  • opnå bedre forståelse for, hvorfor det er vigtigt at revurdere kontroltiltag eller ændre dem i takt med, at din virksomhed oplever interne forandringer;
  • opnå viden om, hvordan du kan etablere og iværksætte kontroltiltag på baggrund af din virksomheds væsentlige risici;
  • opnå indsigt i, hvordan du prioriterer kontroltiltag i forhold til risici og de ressourcer, de kræver; og
  • opnå forståelse for, at du bedre kan styre nye og ændrede risici i din virksomhed ved at have et årshjul med faste tilbagevendende processer og aktiviteter

God og innovativ indlæringsform

”Det er en rigtig god måde at lære på – man husker det meget bedre gennem en praktisk øvelse”, fortæller en af deltagerne på PwC’s kursus, hvor simulationsværktøjet bruges i undervisningen om interne kontroller.

"Årshjul for Interne KontrollerTM" er en god øjenåbner for de vigtige tiltag og processer i forbindelse med arbejdet med interne kontroller”, siger en kursist, og en anden tilføjer: "Det havde været rart, hvis man kunne have fået et eks. af værktøjet med hjem."

To af kursisterne beskriver workshoppen som en praktisk og realistisk øvelse, der gav anledning til gode diskussioner.

PwC’s "Årshjul for Interne KontrollerTM" er en utraditionel tilgang til virksomheders arbejde med interne kontroller, og værktøjet kan især bringe værdi for din virksomhed, hvis du også oplever det vanskeligt at forankre og løbende følge op på interne kontroller. Samtidigt er det sjovt og lærerigt og stiller skarpt på, at interne kontroller ikke er en statisk, men en løbende proces.

Kontakt os

Vil du gerne vil høre mere om ”Årshjul for Interne KontrollerTM”, eller om hvordan vi kan hjælpe dig til at være på forkant med risici og forandringer i din virksomhed, så kontakt en af vores specialister på området. Med kontorer i hele landet er vi altid i nærheden af din virksomhed. Du finder kontaktinformation nederst på siden.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance

Tlf: 3945 9080

Jeanne Koch Rasmussen

Director

Tlf: 3945 3040

Følg PwC