RPA – Robotics Process Automation

Serviceydelser inden for RPA for C1 og C2 kunder

RPA er en betegnelse for softwarerobotter, som kan imitere et menneske og udføre rutineprægede og regelbaserede processer med større præcision og tempo end et menneske.

Vi oplever at ledelsens ønske om hurtig gevinstrealisering, særlig under pandemien, har fjernet fokus fra it-sikkerhed, governance og effektive kontrol miljøer, hvilket udsætter virksomheder for nye risici, såsom:

  • Robotter kan udføre den samme proces 24/7, hvorfor uopdagede fejl kan blive omfangsrige og systematiske indenfor kort tid
  • Ofte får robotter privilegerede adgang på tværs af virksomhedens systemer. Derfor kan uautoriseret adgang via robotter udgøre risiko for besvigelser både internt og misbrug af data eksternt ved cyberangreb
  • Manglende styring og overvågning af robotter kan medføre uønskede driftsforstyrrelser og forsinkelser i leverancer
  • Ved brug af robotter ifm. finans processer er der risiko for fejl i rapporter, automatiske kontroller, interfaces og i værste fald fejl i regnskabet.

Det siger vores kunder:

“IT-afdelingen har ingen føling med RPA’er i virksomheden, da de implementeres og styres af forretningen. Derfor overholder RPA løsningen ikke IT-sikkerheds kravene.”

“Hvorfor oplever vi ofte nedbrud og driftsforstyrrelser ifm. robotter?”

“Vi oplever et gap mellem den agile udvikling, som RPA kræver og de traditionelle it-processer.”

Vores ydelser

Vi kan levere følgende ydelser inden for RPA:

< Back

< Back
[+] Read More

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har med erfaring været med til at assistere vores kunder med RPA ydelser inden for følgende områder:

Understøttelse af den finansielle revision

Løbende ser vi revisionskunder, der anvender RPA på tværs af systemer og applikationer, som udgør en risiko for brud på dataintegritet, herunder uautoriseret adgang, manglende funktionsadskillelse etc, som er relevant for den finansielle revision. Fra et revisionsmæssig perspektiv vurderer vi virksomhedens kontroller for afdækning af den finansielle rapportering.

RPA Governance og IT sikkerhed

Flere organisationer er allerede i gang med at implementere en række RPA processer som en del af driften, men oplever ustabil drift eller fejl i produktionen. Her har vi assisteret med at foretage analyser samt udarbejde procedurer til styring af ændringer samt udviklingsprocessen, adgangssikkerhed samt effektiv overvågning.

Kontakt os

Alireza Samini

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2163 0684

Følg PwC