Whistleblowerordning

Vi hjælper med etablering, drift og rådgivning

En whistleblowerordning er en sikker, fortrolig og uafhængig kanal, som virksomheder kan stille til rådighed for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter, så de har mulighed for at indberette konkrete mistanker om ulovligheder, bekymringer om uretmæssig adfærd eller grove overtrædelser af virksomhedens retningslinjer og politikker - helt anonymt.

På denne måde kan virksomheden identificere økonomisk kriminalitet, magtmisbrug, korruption, seksuel chikane og andre former for uetisk adfærd, som potentielt kan medføre juridiske konsekvenser, økonomisk tab, samt skade virksomhedens renommé. Ordningen fremmer gennemsigtighed og bidrager til en etisk og ansvarlig forretningsførelse. Det er et vigtigt element i at sikre compliance med gældende love og regler.

I medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere skal private og offentlige virksomheder med mere end 50 ansatte etablere en intern whistleblowerordning. Imidlertid skal private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte dog først have etableret en ordning den 17. december 2023. Læs mere om de nye regler her.

Det siger vores kunder:

”Vi har valgt PwC som ekstern leverandør af platformen for whistleblowing, samt som ekstern administrator af vores whistleblower-system. Dette for at sikre en helt anonym håndtering af henvendelserne, hvis det ønskes.”

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har stor og bred erfaring med at hjælpe virksomheder på tværs af brancher, med etablering og drift af effektive whistleblowerløsninger og rådgivning i forbindelse hermed.

Over for kunden fungerer PwC som en uvildig tredjepart, der behandler alle sager sikkert og fortroligt, og som drifter whistleblowerløsningen.

I konkrete tilfælde hjælper vi kunder med at undersøge whistleblowerindberetninger. Vi gennemfører undersøgelser som en ekstern uvildig part. Med inddragelse af vores forensic specialister, juridiske og regnskabsmæssige kompetencer hjælper vi kunden med at afdække potentielle lovbrud. Vores team hjælper med at sikre data og beviser, foretager interviews af potentielle vidner, samt foretager gennemgang af emails og regnskabsmateriale.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Anastassia Stukan

Director, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2168 9587

Følg PwC