Udstationering

Mange medarbejdere oplever at blive udstationeret for kortere eller længere perioder til at arbejde uden for Danmark, og hvad skal du i den forbindelse være opmærksom på?

Mange medarbejdere oplever at blive udstationeret for kortere eller længere perioder til at arbejde uden for Danmark, og hvad skal du i den forbindelse være opmærksom på?

Forpligtelser over for skattemyndigheder

I takt med den globale udvikling ses der et større behov for udstationering. Udstationeringer kan være begrundet i etablering af nye forretningsområder, ønske om tilstedeværelse i nye markeder, international udvikling af dig som medarbejder, projektarbejde på tværs af organisationen, globale graduate-programmer og meget mere.

I forbindelse med udstationering af dig som medarbejder, er det vigtigt, at din arbejdsgiver har klarhed over, hvilke forpligtelser over for de danske og udenlandske skattemyndigheder udstationeringen indebærer for henholdsvis dig som medarbejder og din arbejdsgiver.

En udstationering har betydning for din skattepligt, dine pensionsforhold og din adgang til lægehjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse mv., hvorfor det er afgørende, at der er styr på ovenstående.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende dialog.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC