ACL moms- og afgiftsreview

Få et ACL sundhedstjek af håndteringen af moms og afgifter i jeres økonomistyringssystem

 1. Overholder din virksomhed den gældende lovgivning?
 2. Bliver moms og afgifter afregnet korrekt til SKAT hver gang?
 3. Er jeres momsfradragsret optimeret, og får I godtgjort alle energiafgifter?
 4. Bliver der lavet en sandsynliggørelse af moms og afgifter før indberetning til SKAT?
 5. Bliver transaktioner over landegrænser behandlet momsmæssigt korrekt?

Kan du svare ja til alle spørgsmålene ovenfor?

Hvis nej, så bør du overveje PwC’s ACL moms- og afgiftsreview. Kontakt PwC’s momseksperter, og hør nærmere om dine muligheder.

PwC tilbyder et ACL moms- og afgiftsreview, der giver et overblik over din virksomheds håndtering af moms og afgifter, herunder risici og muligheder for tilbagebetaling samt forslag til mulige optimeringsområder.

PwC’s ACL moms- og afgiftsreview kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Korrekt afregning af salgsmoms
 • Optimering af mulighederne for momsfradrag og
  godtgørelse af energiafgifter
 • Korrekt momsmæssig håndtering af køb og salg over
  landegrænser
 • Korrekt indberetning til Listesystemet (EU salg uden
  moms) og Intrastat
 • Udarbejdelse af momssandsynliggørelse, der i overvejende
  grad er automatiseret
 • Identificering af potentielle moms- og afgiftsoptimeringsmuligheder
  i forretningsgange, bogføringsinstrukser,
  kontoplan og momskoder
 • Udvikling af model, der i fremtiden sikrer en korrekt og
  optimal opsætning af økonomistyringssystemet
 • Udvikling og implementering af automatiserede procedurer
  ved angivelse, afregning og sandsynliggørelse af
  moms og afgifter og deraf besparelse af ressourcer
 • Korrekt håndtering af en eventuel eksportmomsordning

ACL fakta

ACL er et analyseværktøj, som kan håndtere meget store datamængder i et lukket miljø. Kopi af virksomhedens finans-, debitor-, og kreditortransaktioner for en given periode importeres til ACL, hvor diverse analyser foretages i et lukket miljø. ACL er også SKATs moms- og afgiftskontrolværktøj.

Processen for et ACL moms- og afgiftsreview:
Projekt-
planlægning
Dataudtræk Kortlægning Analyse Præsentation
Sammen kortlægges din virksomheds udfordringer og behov, og projektplan for gennemførsel af ACL reviewet aftales Data fra din virksomheds økonomistyring-systemer udtrækkes og importeres i ACL, hvor de struktureres og afstemmes Din virksomheds nuværende moms og afgiftsforhold kortlægges Vi foretager en dataanalyse i ACL Du får en afrapportering og anbefalinger af vores momseksperter. Vi assisterer også gerne i en eventuel dialog med SKAT

Hvornår skal vi mødes?

Kontakt os, og få en uforpligtende snak om din virksomheds behov for et sundhedstjek af jeres moms- og afgiftsmæssige forhold. Vi glæder os til at møde dig.

Kontakt os

Claus Boldt
Partner, leder af ITX
Tlf: 3945 9008
E-mail

Nanna Larsen
Senior Manager, indirekte skatter
Tlf: 3945 3152
E-mail

Følg PwC