Strategisk momsplanlægning

Moms har udviklet sig til globalt at blive en af de største indtægtskilder for statskasserne. Udviklingen hen mod at beskatning af forbrug i stedet for indkomst fortsætter. Regeringers og myndigheders interesse for momsstrategier, momspolitikker, momskontrol og revision øges i takt med størrelse af provenu og dermed betydningen af momsindtægterne.

Tænk strategi ind i momsplanlægningen

I forbindelse med strategisk momsplanlægning kan PwC være behjælpelig med:

  • at give din virksomhed en struktureret indgangsvinkel til moms
  • at udarbejde en strategisk plan for at opnå og sikre optimal momsbehandling
  • at styre momshåndteringen, så virksomheden opfylder lovens krav.

Sæt gang i en strategisk momsplanlægning

PwC kan hjælpe dig og din virksomhed med at:

  • udvikle og implementere en strategi,
  • udvikle og indarbejde politikker, processer og forretningsgange der sikrer, at strategien realiseres,
  • uddanne medarbejdere til at håndtere de nye krav og
  • følge op på, at ovenstående realiseres.

Læs mere om: Strategisk planlægning af indirekte skatter

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Følg PwC