Energi- og forsyningsvirksomheder

Danske energi- og forsyningsvirksomheder er underlagt særlige skatteregler og står derfor over for mange udfordringer, som ikke kendes andre steder i skatteretten.

Dine udfordringer er f.eks.:

 • Afdække de hvilke særlige skatteregler, der gælder for virksomheden
 • Optimere koncernstrukturen set fra et skattemæssigt synspunkt
 • Tilpasse skattestrukturer til de strategiske overvejseler omkring fremtidige samarbejder eller investering nationalt og internationalt
 • Tilpasse selvangivelsen til over- og underdækning - så de skattemæssige konsekvenser er klarlagte
 • Planlægge udskillelsen af kommunal virksomhed så det sker i overensstemmelse med de lagte beslutninger
 • Afdække hvad afståelse af virksomhed kommer til at betyde for kommunens bloktilskud?

Sådan løser vi dine udfordringer:

Vi har en omfattende viden om og praktisk erfaring med de særlige regler inden for skat, men også inden for relaterede områder som bør anvendes hvis du ønsker at omstrukturer mv. Vi kan tilbyde at:

 • Optimere den skattepligtige indkomst, så den fungerer optimalt i forhold til de særlige regler på området
 • Tilpasse skatteforhold i forbindelse med over- og underdækning
 • Sikre at afståelse af virksomhed i forhold til bloktilskud ikke giver økonomiske overraskelser
 • Sikre at din selskabsetablering og koncernstrukturer, virksomhedsomstruktureringer, skattemæssige konsekvenser af investeringer fungere og er i overensstemmelse med de særlige regler på området.

Vi yder rådgivning og servicerer vores kunder inden for følgende områder:

 • El-forsyning og el-handel
 • Fjernvarme- og naturgasforsyning
 • Vandforsyning og spildevand
 • Affald og renovation
 • Kommunale forsyningsvirksomheder

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvad enten det drejer sig om beskatning, strategiske overvejelser, økonomistyring, værdiansættelse, internationale overvejelser eller moms og afgifter.

Kontakt os

Henrik Bech Nielsen

Partner, Skat, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 3945 9574

Følg PwC