Olie og gas - Skatteregler for offshore aktiviteter

Rådgivning i tilrettelæggelse af skat for offshore aktiviteter i f.eks. Nordsøen

Olie- og gasproducerende selskaber samt beslægtede virksomheder er underlagt 3 forskellige typer skatter i Danmark – selskabsskat, kulbrinteskat og rørledningsafgift, svarende til 3 skatteniveauer. Vi har den nødvendige viden om området og den praktiske erfaring, der sikrer værdiskabende rådgivning inden for:

  • Etablering af virksomhed, hvor vi rådgiver i forbindelse med etablering af virksomhed, der skal arbejde med efterforskning og udvinding af kulbrinter. Det kan f.eks. være i forbindelse med valg af selskabsform, som bør tilrettelægges efter de skattemæssige konkrete muligheder. Især i forbindelse med den 6. udbudsrunde er et indgående kendskab til og forståelse af praktisk regelanvendelse af afgørende betydning.
  • Optimering af skatteforhold, hvor vi rådgiver med beregninger af den forventede skatteudgift ved budgettering og med optimering af virksomhedens skattemæssige forhold. Dette giver overblik, så mulige regnskabs- og skattefordele kan realiseres.
  • Overholdelse af krav, hvor vi rådgiver, så virksomheden overholder de forskellige krav til registrering og får indsendt selvangivelser og øvrige skattemæssige opgørelser mv. korrekt og i rette tid.
  • Udenlandske medarbejdere, hvor vi har stor erfaring med rådgivning af nationale og internationale selskaber på dette område. Vi rådgiver olie- og gasvirksomheder, der anvender udenlandske eksperter, så de overholder de danske krav til registrering og indsender de krævede oplysninger.

Kontakt os

Ønsker du sparring eller rådgivning til din virksomhed? Vi har stor erfaring med at rådgive virksomheder, der har offshore aktiviteter i Nordsøen. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter på området.

Kontakt os

Ove Lykke Hindhede

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9429

Troels Bredahl Jørgensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9586

Følg PwC