Sambeskatning af selskaber

Sambeskatningsreglerne gør det muligt at underskud i et selskab kan modregnes i indkomst fra et andet selskab, når begge selskaber indgår i en nærmere specificeret kreds af selskaber. På den måde giver sambeskatningsreglerne adgang til en betydningsfuld skattekredit. Anvendelse af sambeskatningsreglerne kræver dog planlægning og administrative ressourcer, men du kan optimere administrationen og undgå unødig skattebetaling.

Typiske spørgsmål om sambeskatning:

 • Hvilke selskaber omfattes, hvis der sker sambeskatning?
 • Skal udenlandske selskaber med i sambeskatningen?
 • Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten og hvad sker der med underskud fra tiden før sambeskatningen?
 • Rammer rentefradragsbegrænsning alle selskaber i sambeskatning?
 • Hvordan angives under-/overskud fra ind- og udenlandske selskaber i regnskabet?
 • Hvordan indgår søsterselskaber i sambeskatningen?
 • Harmonerer kommunikationen fra myndighedsside med selskabets rapportering?


Der er flere måder at bogføre skatterne i de enkelte selskaber, at foretage afskrivning på samt at afgøre, hvordan delvist ejede virksomheder indgår i sambeskatningen og hvilken betaling moderselskabet skal modtage for de ydelser det udfører for de øvrige selskaber. PwC kan rådgive dig. Udfyld kontaktformularen på en af vores eksperter øverst til højre, så kontakter vi dig.

Rådgivning om sambeskatning

Vi har udarbejdet sambeskatningsinstrukser for en række virksomheder, såvel mindre som større, inden for alle brancher og kan tilbyde:

 • At afgøre hvilke selskaber mv. der er omfattet af sambeskatningsreglerne
 • At analysere om det kan svare sig at inddrage de udenlandske virksomheder i sambeskatningen
 • At optimere sambeskatningsindkomsten via en fælles opgørelse af den skattepligtige indkomst og angive under-/overskud fra ind- og udenlandske selskaber 
 • At sikre at myndighedernes årsopgørelse stemmer overens med selskabets indrapportering
 • At assistere med den regnskabsmæssige behandling af skatterne
 • At beskrive hvordan moderselskabet skal honoreres for de ydelser det udfører for de øvrige selskaber

Kontakt os

Vi har stor erfaring med virksomheder af alle størrelser og kan derfor give dig den rette rådgivning om din virksomheds sambeskatnings. Vi tilbyder derudover også kurser i emnet. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores skatteeksperter.

Kontakt os

Charlotte Dohm

Partner, TAX, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9428

Følg PwC