Kursus i selskabsskat og sambeskatning

Kravene til virksomhedernes skattefunktioner stiger som følge af kravet om at være compliant i en mere og mere kompleks skatteverden. Få viden til at kunne håndtere en række af disse forhold i det daglige arbejde med skat i virksomheden, og bliv opdateret omkring gældende regler og lovændringer.

Dansk og international skattelovgivning undergår konstant forandringer, og reglerne bliver mere og mere komplekse og vanskelige at tolke. I takt med dette stiger behovet for viden om og kompetencer inden for selskabsskat internt i virksomheder.

På dette intensive todages kursus i selskabsskat og sambeskatning gennemgås de aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere. Kurset omhandler de praktiske problemstillinger, der er forbundet med opgørelsen af selskabsskatten og sambeskatning, og giver dig værktøjer, du efterfølgende kan anvende i dit daglige arbejde.

Udbytte

 • Ny og opdateret viden om de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 • Viden om optimal håndtering af reguleringer, afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
 • Dybere indsigt i vurdering af skattemæssige fordele og ulemper.
 • Overblik over sambeskatningsreglerne og udfordringer i forbindelse hermed.
 • Indblik i administrationsselskabets opgaver.
 • Viden om rentefradragsbeskæring efter de forskellige begrænsningsregler. 

Indhold

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst.
 • Tidsbestemte og permanente reguleringer ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.
 • Afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
 • Sambeskatning, herunder delårsopgørelser ved ændring i sambeskatningskredsen.
 • Skatteafstemning og sammenhængen til indregning af skat i årsrapporten.
 • Fordeling af skatter i koncerner
 • Underskudsbegrænsningsreglerne for selskaber og koncerner.
 • Praktiske udfordringer forbundet med rentefradragsbeskæringen efter de nye regler.
 • Udskudt skat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som dagligt er involveret i, eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. En vis erfaring med selskabsskat er den bedste forudsætning for at få det fulde udbytte af kurset.

SR-timer

Kurset "Selskabsskat og sambeskatning" svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.
Læs mere om SR-Update

Afholdelser

"Kurset fungerede som en god opdatering på min viden om emnet. Jeg fik forbedrede forudsætninger for at løse de skattemæssige udfordringer i min hverdag. Kurset var velstruktureret og gruppearbejdet med én case, som forløb over begge dage, gav anledning til diskussion og forskellige perspektiver på det pågældende emne. Dette gav en god råd tråd. Endvidere var underviserne gode til at formidle kursets indhold og gennemgå den udleverede case."

Financial controller og tidligere deltager på Selskabsskat og sambeskatning

Kontakt os

Academy kurser
Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig
Tlf: 3945 3535
E-mail

Følg PwC