Kursus i selskabsskat

Få værktøjer og viden til at håndtere de særlige udfordringer i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften.

Dansk skattelovgivning undergår konstant forandringer, og reglerne bliver mere og mere komplekse og vanskelige at tolke. I takt med dette stiger behovet for viden om og kompetencer inden for selskabsskat internt i virksomheder.

På dette intensive kursus får du viden og værktøjer, så du kan håndtere en række af disse forhold i dit daglige arbejde. Du bliver opdateret omkring gældende regler og lovændringer, og vi gennemgår aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften og selskabsskatten.

Deltag på et samlet forløb og få det fulde udbytteLæs mere og tilmeld dig kurset Koncernskat.

Udbytte

  • Få en praktisk metode til at opgøre den skattepligtige indkomst for selskaber og forstå systematikken i opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et selskab.
  • Forstå grundlaget for skattemæssige reguleringer, afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
  • Indsigt i vurdering af skattemæssige optimeringsmuligheder.

Indhold

  • Opgørelse af skattepligtig indkomst.
  • Tidsbestemte og permanente reguleringer ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.
  • Skatteafstemning, udskudt skat og sammenhængen til indregning af skat i årsrapporten.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som er involveret i, eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. Du har en regnskabsmæssig baggrund, og ønsker at udbygge din viden om selskabsskat.

SR-timer

Kursus i selskabsskat svarer til otte timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

"Kurset var velstruktureret og gruppearbejdet med én case, som forløb over begge dage, gav anledning til diskussion og forskellige perspektiver på det pågældende emne."

Financial controller og tidligere deltager på Selskabsskat og sambeskatning

Find et kursus, der matcher dit behov

Få et nemt overblik over alle kommende kurser

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC