Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ved du, hvordan medarbejdergaver bliver beskattet?

Skal du give dine medarbejdere gaver, fx i anledning af jul eller fødselsdag, så skal du være opmærksom på, at dine medarbejdere kan ende med at blive beskattet af værdien. Der er forskellige beskatningsregler alt efter gavetypen, og det kan være en udfordring at vide, hvornår dine medarbejdere bliver beskattet, og hvornår de ikke gør.

Bagatelgrænse for beskatning af medarbejdergaver - hvad er reglerne? 

Hvis du giver gaver, der har en høj værdi, kan dine medarbejdere ende med at blive beskattet. Her er det vigtigt for dig at kende bagatelgrænsen. Der findes to forskellige grænser alt efter gavetype: 

For begge bagatelgrænser gælder, at det er medarbejderne selv, der skal medtage værdien af goderne på selvangivelsen, hvis værdien af de samlede goder overstiger grænserne. Det er desuden den fulde værdi, der skal beskattes, hvis bagatelgrænserne overskrides, og ikke kun den andel grænserne overskrides med. 

Hvis din medarbejder har fået et privat gode for 1.400 kr., så skal vedkommende beskattes af det fulde beløb, og ikke kun de 200 kr. som goden overskrider bagatelgrænsen med.

Hvilke medarbejdergaver er skattefrie og hvilke bliver beskattet?

Det kan være svært at vide hvilken type af gaver, der skal beskattes og hvilke, der er er skattefrie. Der er især én type af gaver, der som udgangspunkt er skattefrie for dine medarbejdere. Det er tingsgaver, der også kaldes lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag, fx i forbindelse med fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende, og bliver ikke beskattet. Julegaven er også en lejlighedsgave, men der er noget særligt ved julegaven, som du kan læse mere om længere nede i artiklen.

Disse gaver bliver beskattet

  • Personalegoder, der fx gives som en belønning til dine medarbejdere, skal beskattes fuldt ud, hvis de overstiger den skattefri bagatelgrænse for private goder

  • Betaler du fx en rejse i stedet for at give et løntillæg, skal din medarbejder betale skat af rejsen

  • Giver du en lejlighedsgave af usædvanlig størrelse, skal medarbejderen betale skat

  • Kontanter er skattepligtige med det fulde modtagne beløb. Kontanter omfattes ikke af den skattefrie bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. eller af reglen om skattefrie julegaver

  • Et gavekort er som udgangspunkt skattepligtigt og bliver beskattet efter gavekortets værdi. Men gavekort kan efter en konkret vurdering også være omfattet af den skattefrie bagatelgrænse for private goder.

OBS: Arbejdsgiveren kan trække gaver fra som en driftsomkostning.

Det særlige ved julegaven

Julegaven beskattes ikke, såfremt værdien af gaven udgør 900 kr. eller derunder - også selvom den samlede værdi af goder, inklusive julegaven, måtte overstige 1.200 kr. i løbet af året. 

Hvis din medarbejder har fået goder for i alt 1.500 kr. på et år, hvor en del af denne værdi er en julegave til 700 kr., så skal din medarbejder kun beskattes af 800 kr., da julegaven ikke tæller med i beskatningen.

HR i virksomheden

I takt med at din virksomhed får flere ansatte, opstår der også flere medarbejderrelaterede opgaver, som du skal forholde dig til.

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få viden om medarbejderrelaterede forhold i din virksomhed fx feriepenge til ansatte og beskatning af personalegoder.

Læs mere her