Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Erklæringstyper A-Å

Hvilken type erklæring skaber mest værdi for din virksomhed?

For visse virksomhedsstørrelser er det lovpligtigt med revision eller anden erklæring af virksomhedens regnskaber. Erklæring bidrager også til at skabe tillid til din virksomheds finansielle oplysninger for dig og din virksomheds interessenter, såsom banker, investorer og samarbejdspartnere.

Der er mange forskellige former for erklæringer, og du får her en introduktion til de forskellige erklæringer, som revisor kan tilbyde dig, samt gode råd til, hvordan du vælger den rigtige erklæringstype for din virksomhed.

Forskellen mellem erklæringstyper

En revisor kan give 4 forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for eller tillid til, at oplysningerne i årsregnskabet er retvisende og pålidelige.

  • Assistance til opstilling af regnskab: Revisor sørger for, at regnskabet lever op til gældende lovgivningskrav, dog uden at føre kontroller af selve oplysningerne i regnskabet.
  • Review af regnskab: Revisor tager udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, hvilket giver en begrænset sikkerhed for indholdet.
  • Udvidet gennemgang: Revisor gennemgår regnskabet og behandler oplysninger fra ledelsen samt andre supplerende handlinger.
  • Revision: Giver dig den største sikkerhedsgaranti, da revisor udfører fysiske kontroller og skaffer eksterne bekræftelser af regnskabet.

Dine interessenter afgør behovet for erklæringstype

For at afgøre, hvilken erklæringstype der er den rigtige for din virksomhed, kan det være en fordel at beskrive din virksomheds interessenter og deres behov i forbindelse med at skabe tillid til dig og og din virksomhed.

Eksempel på analyse

Beskrivelse: Jeg bruger primært min bankrådgiver, når jeg skal skaffe finansiering.
Behov: Min bankrådgiver er interesseret i, at samtlige finansielle tal og informationer, jeg viser, er korrekte.

Inspiration til vurdering af interessenters behov

Forskellige interessenter stiller forskellige behov. Nedenfor har vi gengivet de typiske interessenter, og hvad deres behov kan være:

Banker

Banker stiller store krav til dine tal, da det har betydning for, hvor meget du må låne, og hvad det koster dig at optage lånet, som vurderes ud fra den risiko, som banken påtager sig ved at låne til dig.

Banker vil typisk stille krav om, at virksomheder, som låner penge, får foretaget fuld revision, ligesom de skal have en kopi af årsregnskabet og specifikationshæftet.

I de tilfælde, hvor banken har fået virksomhedspant som sikkerhed for et lån, kræver bankens kreditafdeling i de fleste tilfælde, at regnskabet revideres for at være sikre på værdien af pantet.

View more

Ejere

De fleste iværksættere og virksomhedsejere vil hellere fokusere på udviklingen af deres forretning, frem for at bruge tid på daglig administration, og ofte består den interne kontrol af et mindre bogholderi. Det kan derfor være en god idé at samarbejde med en revisor, der kan være med til at sikre, at den daglige administration sikres og håndteres bedst muligt.

View more

Investorer

Mange investorer stiller krav om deltagelse i den øverste ledelse i form af fx bestyrelsesposter, så de kan holde sig ajour med virksomhedens strategi og eksekvering samt den finansielle udvikling. Der er stor forskel på, hvilke krav om sikkerhed investorer har til virksomhedens regnskab, men ofte vil investorer stille krav om revision eller udvidet gennemgang. Nogle investorer stiller ikke disse krav, hvilket ofte skyldes, at investorerne selv involverer sig i økonomirapporteringen.

View more

Leverandører

Leverandørernes krav til sikkerheden af dit regnskab afhænger ofte af, hvorvidt de har en procedure for kreditvurdering i forbindelse med optagelsen af nye kunder. I de fleste tilfælde vil gode finansielle tal med højere grad af sikkerhed i form af revision eller udvidet gennemgang kunne danne baggrund for forbedrede kreditter eller rabataftaler for din virksomhed hos leverandøren.

View more

Medarbejdere

Dine nuværende og fremtidige medarbejdere kan have en interesse i virksomhedens regnskaber i forhold til at få indblik i deres egen jobsikkerhed.

View more

Offentlige institutioner, herunder SKAT

Det offentlige har stort fokus på, at virksomheder betaler korrekt skat samt samt beskatter sine medarbejdere korrekt, da hoveddelen af statens indtægter stammer fra almindelige lønmodtageres skatter.

View more

Husk

Større ændringer i din virksomhed, såsom behov for bankfinansiering ved større projekter eller deltagelse i offentlige udbud, kan betyde, at dine interessenters behov ændrer sig. Det er derfor en god idé løbende at tage stilling til din virksomheds interessenters behov.

Kompleksiteten af din virksomhed har også indflydelse på dit behov for erklæring

Udover din analyse af dine interessenters behov bør du også overveje kompleksiteten af din virksomhed, fx:

  • Hvor mange lønninger skal din virksomhed? 
  • Hvor mange transaktioner bliver der ført gennem din virksomhed?
  • Hvor mange produkter har din virksomhed?

Afhængigt af kompleksiteten af din virksomhed og jeres interne procedurer og kontroller kan der være behov for yderligere kontrol. Jo mere kompleks din virksomhed er, desto større et behov kan der være for at få foretaget revision. En revisors erklæring kan samtidig være med til at blåstemple jer over for eksterne interessenter.

I modellen kan du få inspiration til den bedste erklæringsform for din virksomhed vurderet ud fra din virksomheds kompleksitet og dine interessenters behov.

Din virksomheds daglige drift og administration

Uanset om det drejer sig om den daglige drift og administration eller den fortsatte vækst og udvikling af din forretning, er der masser af ting, du som virksomhedsejer skal holde styr på. 

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få fx indsigt i emner som bogføring, moms, afgifter og rapportering.

Læs mere her