Hvad er en revisor, og hvad indebærer arbejdet?

#

En revisor er en person, der arbejder med revision. Arbejdet består i at kontrollere og revidere virksomheders regnskaber. En revisor kan også hjælpe med regnskabsarbejde og være din virksomheds økonomiske og forretningsmæssige rådgiver og sparringspartner.

Hvad laver en revisor?

En revisor er en person, der arbejder med revision og regnskab. Revisor kan hjælpe med årsrapportregnskab, skat, bogføring, moms, revision, befordringsfradrag, økonomi og meget andet. En revisors arbejde er bl.a. at gennemgå en virksomheds regnskab og afgøre, om det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

En revisor har en stor finansiel viden og kan hjælpe dig med rådgivning og sparring inden for forskellige områder. Du kan fx få hjælp til, hvordan du kan optimere din virksomhed og skabe en bedre bundlinje ved hjælp af budgetter, nøgletal, benchmarking mod dine konkurrenter mv. Revisor kan også være en værdifuld sparringspartner på alle stadier af din virksomheds levetid - helt fra opstart til vækststrategier over fusion og salg. En revisor kan også hjælpe privatpersoner, fx med dine private skatteforhold, og hvis du skal købe ejendomme mv.

Vidste du, at revisor ikke er en beskyttet titel?

Det betyder, at alle kan kalde sig for revisor uden nødvendigvis at have en revisoruddannelse. Hvis du vælger en registreret eller statsautoriseret revisor, er det en revisor, som har taget en revisoruddannelse, og som er godkendt af Erhvervsstyrelsen i Danmark. Fællesbetegnelsen for registrerede og statsautoriserede revisorer er “godkendt revisor”.

Det er altid en god idé at tjekke din revisors uddannelsesmæssige baggrund, så du kan tage en beslutning ud fra alle informationerne og ikke kun én, der er baseret på pris. Hvis du er i tvivl, om din revisor er godkendt, kan du slå personen op med navn på cvr.dk.

Hvad er fordelen ved at have en revisor?

En af de fordele, der er ved at have en revisor, er, at det kan spare dig for en masse tid. Hvis du har en revisor til at holde styr på dit regnskab og dine økonomiske forhold, så behøver du ikke selv at lægge en masse timer i det. Du kan i stedet bruge mere tid på netop det, du brænder for, og udvikle videre på din forretning. Derudover er du sikker på, at tingene bliver gjort ordentligt i første omgang, så du slipper for unødvendige rettelser og uro i maven.

En revisor kan også hjælpe dig med rådgivning og sparring, der kan styrke din forretning og gøre dig mere konkurrencedygtig. De kan fx hjælpe dig med at:

  • Forbedre din virksomheds likviditet. En revisor kan se, hvilke muligheder der er for at forbedre likviditeten i din virksomhed, hvilket er et vigtigt parameter, fx når din virksomhed skal modstå kriser. 
  • Styrke dit forhold til din bank. En revisor kan også hjælpe dig med at styrke dit forhold til din bank, da de kan fortælle dig, hvad banken lægger vægt på. De kan også hjælpe dig med at vurdere, hvornår du måske skal søge om likviditet andre steder end i din bank.
  • Forbedre din bundlinje. En revisor kan være med til at styrke din bundlinje ved at undersøge, hvor forbedringspotentialet er i din virksomhed, og om der er mulighed for at øge omsætningen nogle steder og skære ned på omkostningen andre steder. 
  • Udforme din forretningsstrategi. En forretningsplan er vigtig, da den er med til at sætte retningen for din virksomhed. En revisor kan hjælpe dig med at udforme den, så den skaber mest mulig værdi for dig. 
  • Hjælp dig med at nå dine mål. Revisor kan hjælpe dig med at nå dine mål og indfri din strategi. Det kan de fx ved strategisk og løbende brug og justering af dine budgetter.
  • Benchmarke din virksomhed mod dine konkurrenter. Revisor kan hjælpe dig med at sammenligne dine nøgletal med dine konkurrenters, så du kan se, hvordan de klarer sig. Vil du benchmarke din virksomhed nu? Så download app’en PwC One View, hvor du kan benchmarke din virksomhed mod dine konkurrenter og branchen generelt.
  • Optimere din skat. Revisor kan sikre, at du betaler den skat, du skal.

Få revisorhjælp til jeres bogføring

En anden vigtig ting at have styr på som selvstændig erhvervsdrivende er bogføring. Alle danske virksomheder skal følge reglerne i bogføringsloven, herunder gemme bilag i en årrække, bogføre rettidigt og overholde en lang række regler om opbevaring og adgang til bogføringen. Der er mange ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med din bogføring, fx hvilke fradrag du kan få for forskellige udgifter. Det er vigtigt, at din bogføring er korrekt, da den danner grundlaget for dit regnskab. Hvis du er i tvivl om de forskellige regler, kan det være en god idé at få en revisor til at hjælpe dig med din bogføring.

Du kan få indblik i de vigtigste begreber inden for bogføring her.

Få revisorhjælp til moms og afgifter

Moms og afgifter kan være et besværligt bekendtskab, da der er mange forskellige regler og faldgruber, du skal være opmærksom på. Det er nemlig ikke altid, du har fuldt momsfradrag for dine udgifter. I nogle tilfælde kan du kun få delvist eller slet ingen momsfradrag. Afgifter kan også være svære at opgøre, og ofte er der særlige regler for, hvilke afgifter du kan få godtgjort. Det kan derfor være en god idé at vælge en revisor, der kan hjælpe dig med din moms og afgifter, så du er helt sikker på, at alting bliver gjort korrekt.

Læs mere om nogle af de væsentligste faldgruber ved moms og afgifter, som du skal være opmærksom på.

Få revisorhjælp til dit regnskab

En af revisorernes vigtigste opgaver er revision af virksomheders regnskaber. En revisor gennemgår din virksomheds regnskab og sikrer, at det giver et retvisende billede af virksomheden. Derudover kan revisor hjælpe dig med opsætning af dit regnskab og årsregnskab, så du har det fulde overblik over din økonomiske situation, og du er sikker på, at du ikke har glemt nogle vigtige posteringer. Har du fx styr på de forskellige krav, der er til dit regnskab afhængigt af din regnskabsklasse? En revisor kan også hjælpe dig, hvis du har en personligt ejet virksomhed, når du skal indberette din virksomheds tal på din udvidede selvangivelse (nu kaldet oplysningsskemaet).

Din revisor giver forskellige grader af sikker for dit regnskab afhængigt af, hvilket arbejde vedkommende udfører. Det er altid en afvejning fra din side i forhold til den sikkerhed, du ønsker at give dine interessenter. Du kan læse mere her om de forskellige overvejelser, du kan gøre dig i forhold til den ønskede sikkerhed.

Du kan læse mere om de forskellige krav, der er, og de værktøjer, du kan bruge til at opstille dit regnskab korrekt her.

FAQ - Oftest stillede spørgsmål til revision

En revisor er en person, der arbejder med revision. Arbejdet består i at kontrollere og revidere virksomheders regnskaber samt at rådgive om økonomiske forhold. Revisors arbejde vil ofte udmønte sig i en erklæring som rapportering på det udførte arbejde.

Revision er en del af det arbejde, som en revisor udfører. Det er en objektiv og uvildig gennemgang og kontrol af virksomheders regnskab, hvor de sikrer, at regnskabet giver et retvisende billede.

En revisor udfører revision af virksomheders regnskaber samt rådgiver om økonomiske forhold. De kan fx være en vigtig sparringspartner i forhold til at vækste din virksomhed.

Revisor er ikke en beskyttet titel, og alle kan derfor kalde sig revisor. For at blive statsautoriseret skal man både tage en teoretisk uddannelse på universitetet, (cand.merc.aud), og derefter gennemføre et praktisk forløb, samt godkendes af Erhvervsstyrelsen ved en eksamen. Du kan også være trainee i et revisionsfirma og derefter læse HD 1. og 2. del.

En revisor kontrollerer, at de oplysninger, der er i regnskabet, stemmer overens med virkeligheden. Derudover skal de sikre, at regnskabet indeholder alle de oplysninger, som loven kræver. Hvilke krav, der er til oplysningerne i ens regnskab, afhænger af typen af og størrelsen på din virksomhed.

En statsautoriseret revisor er en godkendt revisor af højeste uddannelse. Titlen er beskyttet, så man må ikke kalde sig det, medmindre man har den rigtige uddannelse og løbende får tilstrækkelige efteruddannelsestimer. En statsautoriseret revisor må udføre revision for større selskaber, fx for børsnoterede selskaber.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5158 4359

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide