Hvilke dokumenter skal du bruge, når du stifter et selskab?

Når du stifter et kapitalselskab, såsom et ApS, A/S eller P/S, er der en række lovkrav til den juridiske dokumentation af selskabet. Dokumentationen skal kort fortalt sikre gennemsigtigheden i danske selskaber, såsom rammerne for selskabets drift og hvem der ejer selskabet. Her kan du få et overblik over, hvilken dokumentation, du skal bruge, når du stifter et selskab.

Stiftelsesdokument

Når du stifter et selskab, skal du oprette et stiftelsesdokument. Heri beskrives bl.a. selskabsformen, dato for stiftelse og selskabets kapital. Fordelingen af ejerskabet beskrives ligeledes i stiftelsesdokumentet.

Ejeraftale

Hvis der er flere ejere i selskabet, er det som regel en fordel at lave en ejeraftale, der regulerer forholdet mellem ejerne. Ejeraftalen giver klare retningslinjer for, hvordan ejerskabet skal fungere, og hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Vedtægter

Et kapitalselskab skal altid have vedtægter, som sætter rammerne for selskabets virke. Vedtægterne beskriver bl.a. selskabets formål, regnskabsår og hvem der kan træffe beslutninger på selskabets vegne.

Erklæring

Selskaber skal stiftes med en vis kapital. Kravet til kapitalens størrelse varierer afhængigt af selskabsformen, ligesom kravet om bekræftelse/godkendelse af selskabskapital også varierer. Stifter du et ApS eller A/S, skal selskabskapitalen altid godkendes af tredjepart. Kapitalen kan godkendes af en godkendt revisor, en advokat eller et pengeinstitut. 

Kapitalkravene for 2020 er:

  • ApS: Indskuddet skal være på mindst 40.000 kr.
  • A/S: Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 400.000 kr. (grænsen er nedsat fra 500.000 kr. fra 1. juli 2018).
  • P/S: Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 400.000 kr.

OBS: IVS blev afskaffet d. 9. april 2019.

Husk

Selskabets stiftelse skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers kan registreringen ikke finde sted.

Etablering af virksomhed

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du overvejer at starte din egen virksomhed - og mange beslutninger, du skal træffe. Det betyder, at der kan opstå en masse spørgsmål, du ønsker at få besvaret.

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få inspiration og gode råd til, hvordan du starter din egen virksomhed.

Læs mere her