Hvilke dokumenter skal du bruge, når du stifter et selskab?

#

Når du stifter et kapitalselskab, såsom et ApS, A/S eller P/S, er der en række lovkrav til den juridiske dokumentation af selskabet. Dokumentationen skal kort fortalt sikre gennemsigtigheden i danske selskaber, såsom rammerne for selskabets drift og hvem der ejer selskabet. Her kan du få et overblik over, hvilken dokumentation, du skal bruge, når du stifter et selskab.

Stiftelsesdokument

Når du stifter et selskab, skal du oprette et stiftelsesdokument. Heri beskrives bl.a. selskabsformen, dato for stiftelse og selskabets kapital. Fordelingen af ejerskabet beskrives ligeledes i stiftelsesdokumentet.

Ejeraftale

Hvis der er flere ejere i selskabet, er det som regel en fordel at lave en ejeraftale, der regulerer forholdet mellem ejerne. Ejeraftalen giver klare retningslinjer for, hvordan ejerskabet skal fungere, og hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Vedtægter

Et kapitalselskab skal altid have vedtægter, som sætter rammerne for selskabets virke. Vedtægterne beskriver bl.a. selskabets formål, regnskabsår og hvem der kan træffe beslutninger på selskabets vegne.

Erklæring

Selskaber skal stiftes med en vis kapital. Kravet til kapitalens størrelse varierer afhængigt af selskabsformen, ligesom kravet om bekræftelse/godkendelse af selskabskapital også varierer. Stifter du et ApS eller A/S, skal selskabskapitalen altid godkendes af tredjepart. Kapitalen kan godkendes af en godkendt revisor, en advokat eller et pengeinstitut. 

Kapitalkravene for 2023 er:

  • ApS: Indskuddet skal være på mindst 40.000 kr.
  • A/S: Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 400.000 kr. (grænsen er nedsat fra 500.000 kr. fra 1. juli 2018).
  • P/S: Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 400.000 kr.

Husk

Selskabets stiftelse skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers kan registreringen ikke finde sted.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5575 8708

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide