Få hjælp til din digitale omstilling med SMV:Digital

Hos SMV:Digital kan du få hjælp til digital omstilling af din virksomhed via deres tilskudspuljer. I PwC kan vi hjælpe dig i alle led af processen; både før, under og efter projektet. Så er du sikker på, at du får mest ud af dit digitaliseringsprojekt.

Stil skarpt på dine digitale potentialer med SMV:Digital

SMV:Digital er etableret af regeringen, som led i deres digitale vækstplaner for små og mellemstore virksomheder. Deres tilskudspuljer giver dig adgang til rådgivning, som har fokus på, hvordan din virksomhed kan få mest ud af den digitale omstilling.

Søg om tilskud på 100.000 kr.

I PwC kan vi hjælpe dig med den pulje, hvor du kan få hjælp til enten en digital potentialeafklaring eller assistance til et implementeringsforløb. Du kan søge om et tilskud på 100.000 kr.

Tilskuddet på 100.000 kr. er en del af en landsdækkende pulje på i alt 9,25 mio. kr. Puljen åbnede første gang den 20. april 2020, hvor puljen blev lukket igen efter 4 timer. Det er derfor vigtigt, at du er klar, når den åbner igen til efteråret 2020 samt i foråret 2021.

Du kan læse mere om puljerne her.

PwC er godkendt som rådgiver til projekterne

Væksthusene skal godkende de rådgivere, der må hjælpe dig med dit digitaliseringsprojekt. Vi har i PwC flere rådgivere, der er godkendt til at hjælpe dig, og vi kan hjælpe dig før, under og efter projektet:

  • Før: Vi hjælper med at afklare, hvorvidt din virksomhed opfylder kravene til tilskuddet og hjælper med selve ansøgningen.
  • Under: Vi hjælper med at gennemføre dit projekt i samarbejde med dine medarbejdere, som sikrer, at viden overføres og fastholdes i din virksomhed. Vi kan fx hjælpe dig med et potentialeafklaringsforløb eller assistance til et implementeringsforløb.
  • Efter: Vi hjælper med sparring og indsendelse af den dokumentation, som er et krav fra Væksthusene fx timesedler og fakturaer fra rådgivere.
Her kan du se et eksempel på, hvordan vi fx kan hjælpe dig med et potentialeafklaringsforløb:

Opstart

Vi tager en dialog om dine forretningsmæssige strategi og målsætning, herunder også igangværende initiativer i din virksomhed. Vi ser på de områder, hvor du tænker, at der kan være potentiale for en øget digitalisering i din virksomhed.

Identificering

Vi hjælper med at identificere de områder i din virksomhed, hvor der er størst potentiale for optimering. Det sker i tæt dialog med dine medarbejdere og ved at trække på vores erfaring. Vi sikrer, at de rigtige tiltag bliver valgt, så det skaber størst forretningsmæssig værdi.

Roadmap

Vi opstiller et eksekverbart roadmap, som viser de konkrete tiltag, der kan optimere din virksomhed. Det opstilles i en prioriteret liste og viser de forretningsmæssige gevinster for hvert tiltag, og i hvilket omfang de enkelte tiltag kræver en investering.

Kontakt os

Asger Christensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2466 0052