Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hotel og restauration

Hotel- og restaurationsbranchen er en af de største brancher inden for servicesektoren, og da branchen også er en af de hurtigst voksende i Europa, er kapaciteten ligeledes blevet øget de seneste par år. Dette har medført stigende konkurrence inden for branchen.

Udfordringerne varierer fra selskab til selskab

Hotel- og restaurationsbranchen dækker over en bred vifte af selskabstyper, og udfordringerne kan være forskellige fra virksomhed til virksomhed. Én af udfordringerne er mangel på likviditet og behov for råd om styring, som er særlig vigtig i en branche, hvor marginalerne er små. Eftersom branchen typisk har behov for høj kapacitet og derfor har store lønomkostninger, kan dette ligeledes være en udfordring, når der samtidig er et krav om høj kvalitet og lave omkostninger.

Forretningsorienteret revision og rådgivning

Eftersom udfordringerne kan være forskellige for henholdsvis hoteller og restaurationer, tilrettelægger vi vores revision og rådgivning, så den er tilpasset den enkelte aktivitet. PwC kan via rådgivning hjælpe både hoteller og restaurationer på eksempelvis følgende områder:

Hoteller

 • Rådgivning om optimal prisfastsættelse, som er en væsentlig parameter for at øge indtjeningen for hoteller
 • Styring af omkostningsniveauet
 • Håndtering og rådgivning om komplekse moms- og afgiftsregler
 • Inddragelse af erfaring fra restaurationsbranchen, da de fleste hoteller også har restaurationsdrift.

Restauration

Vi definerer de parametre, som vi mener, er vigtige for at øge indtjeningen og har udviklet styringsværktøjer, der kan optimere de parametre. Det kan eksempelvis dreje sig om:

 • Køkkenavance
 • Baravance
 • Lønomkostningsprocent
 • Moms og afgifter
 • Benchmark-værktøj
 • Generationsskifte
 • Budgetter
 • Køb og salg
 • Finansiering.

Kontakt os

Steffen Kaj Pedersen

Partner, Statsaut. revisor, Assurance

Tlf: 3945 3078