Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

HR i virksomheden

I takt med at din virksomhed får flere ansatte, opstår der også flere medarbejderrelaterede opgaver, som du skal forholde dig til.

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få viden om medarbejderrelaterede forhold i din virksomhed, fx feriepenge til ansatte og beskatning af personalegoder.

Det kan vi også hjælpe dig med

Få hjælp til at ansætte den rigtige medarbejder

Det kan være svært at finde den rigtige medarbejder til din virksomhed. Samtidig kræver det mange ressourcer at integrere en ny medarbejder i virksomheden, og det er derfor ærgerligt, hvis en nyansat medarbejder siger op. Hos PwC kan du få personlig sparring til hele rekrutteringsprocessen, så du får de bedste forudsætninger for at finde den medarbejder, der bedst kan varetage stillingen, og som passer til både opgaver, ansvar, leder og team. Vi hjælper med alt fra at identificere og tiltrække den rette medarbejder samt selve ansættelsen.
 

Vi hjælper bl.a. med: 

 • Afdækning og udarbejdelse af job- og personprofil
 • Udarbejdelse af jobannonce
 • Screening af ansøgninger
 • Jobinterviews 
 • Tests (personprofil og/eller logisk) og eventuel case 
 • Referencetagning
 • Træning i den gode samtaleteknik
 • Rådgivning om rekrutteringsprocesser- og systemer.

 

View more

Få styr på ansættelser og fratrædelser - og juraen bag

Juridiske dokumenter. Hvordan er det nu lige med dem? Du skal bruge dem, når du ansætter en medarbejder, og hvis en medarbejder fratræder. Og alle medarbejdere skal have en kontrakt eller et ansættelsesbevis senest en måned efter ansættelse. Hos PwC kan du få hjælp til at formulere en kontrakt, der er tilpasset vilkårene i din virksomhed - og som overholder alle lovkrav. Er du kommet i en situation, hvor du må sige farvel til en medarbejder, kan PwC også hjælpe med at finde den rette løsning, og de rette juridiske dokumenter i forbindelse med det.
 

Vi hjælper bl.a. med: 

 • Kontrakter, der er tilpasset din virksomhed
 • Tillæg til kontrakt(er) - fx andet hverv, goder, bonus og lignende
 • Løn og benchmarking 
 • Opsigelser og fratrædelsesaftaler 
 • Prøvetid, opsigelsesvarsler og 120-dages regel.

View more

Få dine nye medarbejdere godt ombord

Når du har ansat din nye medarbejder, kommer den næste vigtige indsats, nemlig en succesfuld onboarding. Med onboarding menes den proces, der sikrer, at den nye medarbejder kommer godt fra start. En god onboarding øger markant chancerne for, at medarbejderen også er i din virksomhed om et år. Det er derfor afgørende i kampen om kvalificeret arbejdskraft, at du investerer i god onboarding af dine nye ansatte. Hos PwC kan vi hjælpe dig med at udvikle og implementere en god onboarding proces, der styrker fastholdelsen af dine medarbejdere.
 

Vi hjælper bl.a. med: 

 • Velkomstbrev med information om den første tid på jobbet
 • Planlægning af de første måneder inkl. grundig introduktion til stillingen
 • Sikre, at de praktiske rammer er på plads (arbejdsplads, IT, velkomst)
 • Introduktion til virksomheden og evt. introdag
 • Opfølgende tre-måneders samtale
 • Løbende 1-1 samtaler for at sikre udvikling og fastholdelse.

View more

Fasthold dine medarbejdere og tiltræk ny arbejdskraft

Har du sammensat det helt rigtige hold, men er bange for, at dine medarbejdere skifter arbejdsplads? Hvad end det er bedre ledelse og kommunikation, øget fokus på karriereudvikling eller work-life balance, så kan du ved at øge trivslen i din virksomhed reducere udskiftningen af dine medarbejdere. En virksomhed, der er i stand til at fastholde sine medarbejdere, vil sandsynligvis også kunne tiltrække flere medarbejdere, fordi de fleste medarbejdere vægter en god arbejdsplads højt. Hos PwC kan du få hjælp til at analysere og udpege indsatsområder, der kan være med til at øge trivslen i din virksomhed og dermed også virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere.
 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Analysere og identificere årsager til medarbejderomsætning via intern data, interne interviews, exit-interviews og medarbejderundersøgelser
 • Anbefaling og implementering af initiativer, der bidrager til at reducere medarbejderomsætning samt øge fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere
 • Opfølgning på initiativer.

View more

God ledelse er vigtig - men hvad er god ledelse?

God ledelse er afgørende for, at dine medarbejdere trives på arbejdspladsen. Og god ledelse har derfor en direkte indflydelse på, hvordan din virksomhed præsterer på bundlinjen. God ledelse handler blandt andet om sparring og motivation af dine medarbejdere, så de trives i jobbet - og fastholdes. Hos PwC kan vi hjælpe med at udvikle lederne i din virksomhed gennem personlig sparring, coaching eller workshops om ledelse, så dine ledere blandt andet bliver bedre til at kommunikere, give feedback samt gå forrest og være motiverende forbilleder for dine ansatte. Vi kan både hjælpe i specifikke situationer eller med lederudvikling generelt.
 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Sparring, coaching og rådgivning om ledelse og kommunikation
 • Motiverende og udviklende ledelse
 • Medarbejderudvikling og coaching
 • Feedback-kultur
 • Sparring og rådgivning om “Den svære samtale”
 • Håndtering af personalesituationer
 • Personalejuridisk bistand ift. personalesager, afskedigelser og opsigelser.

View more

Fastsæt klare mål for dine medarbejdere - og styrk motivationen

Klare mål gør det nemmere for både den enkelte medarbejder og for virksomheden at se, hvordan medarbejderen passer ind i værdikæden og bidrager til virksomhedens samlede succes - og det skaber motivation hos den enkelte. Samtidig medvirker klare mål til at sætte retning for medarbejderens egen udvikling, hvilket også er med til at styrke medarbejdertrivslen. Hos PwC kan vi hjælpe med at skabe de rigtige rammer og sammensætning af projekter og opgaver, der gør, at dine medarbejdere arbejder ud fra fastlagte mål, der både understøtter virksomhedens samlede mål samt sikrer kontinuerlig udvikling af den enkelte medarbejder.
 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Målsætning for virksomheden, for teamet og for den enkelte medarbejder
 • Koncept for samtaler mellem leder og medarbejder tilpasset til din virksomhed
 • Ledertræning - MUS (medarbejderudviklingssamtale) og konstruktiv dialog
 • Samtaleguide som støtteben til medarbejdersamtaler 
 • Sparring om belønning, feedback og anerkendelse 
 • Arbejde med styrker og svagheder - team eller individ 
 • Karrierecoaching eller anden medarbejderudvikling på individbasis.

View more

Tag temperaturen i din virksomhed med en medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Oplever du, at lidt for mange medarbejdere forlader din virksomhed, at sygefraværet er højt, eller at der er opstået flere stresstilfælde? Så kan det være en god idé at udføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Med en MTU kan du tage temperaturen på din virksomhed og få indsigt i tilfredshedsniveauet blandt dine medarbejdere. Undersøgelsen giver samtidig også mulighed for at vurdere, hvilke tiltag du med fordel kan implementere i din virksomhed, så du sikrer en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og potentielle medarbejdere. Hos PwC hjælper vi med at udarbejde en MTU, der er skræddersyet til din virksomheds behov - og vi kan hjælpe i alle faser fra start til slut.
 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Identificering af formål med MTU’en
 • Valg af MTU metode og leverandør
 • Udarbejdelse, implementering og analyse af MTU
 • Sparring og rådgivning om MTU-strategiske tiltag
 • Opfølgning på tiltag.

View more

Mangler din virksomhed en medarbejderhåndbog?

En medarbejderhåndbog giver dine medarbejdere og dig et fælles referencepunkt og samlingssted for de retningslinjer, politikker mv., der gør sig gældende i din virksomhed. Det bidrager til at sikre struktur i arbejdsdagen og sikrer, at alle medarbejdere arbejder under samme fælles vilkår. Hos PwC kan vi hjælpe med at identificere og indsamle samt dokumentere din virksomheds retningslinjer i virksomhedens medarbejderhåndbog.
 

En medarbejderhåndbog indeholder bl.a. ofte information om:

 • Vilkår ifm. Løn, pension og goder
 • Ferie, feriefridage, helligdage, orlov og sygdom
 • Mærke- og fridage, fx jubilæer og fødselsdage 
 • IT- og telefonpolitik, visitkort og mailsignatur 
 • Andre politikker, fx rejser og udlæg
 • Interne retningslinjer, adgangsforhold og dresscode 
 • Rygepolitik, tavshedspligt og brug af sociale medier 
 • Socialt og etisk ansvar - fx stress, handicap, arbejdsmiljø og klagepolitik
 • Virksomhedskultur og værdisæt
 • Kurser og efteruddannelse 
 • Karriere og udvikling i din virksomhed.

View more

Fire skræddersyede løsninger

HR timebaseret - når du har brug for sparring om HR

Både HR medarbejdere og virksomhedens ledelse kan have behov for sparring med en HR Specialist. Fordelen ved at benytte en HR specialist fra PwC, er, at vi har solid erfaring med alle de personalerelaterede opgaver og vi kan derfor hjælpe med sparring og rådgivning til den situation du står i. Det kan fx være:

 • Hjælp med HR jura og dokumenter ifm. ansættelser, tillæg, opsigelser, fratrædelsesaftaler mv.
 • Rådgivning ifm. barselsorlov, sygefravær og ferie 
 • Rådgivning om tid- og fraværsregistreringssystem
 • Rådgivning og udarbejdelse af diverse politikker
 • Rådgivning om ledelse og personale
 • Rådgivning om fastholdelse og motivation af medarbejdere
 • Hjælp til rekruttering, search, test og onboarding
 • Hjælp til APV 
 • Hjælp til performance og medarbejderudvikling

HR Abonnement - fast antal timer tilpasset dine behov

En virksomhed skal have en vis størrelse, før det giver mening at ansætte egen HR. Indtil da bliver
HR funktionen ofte varetaget af en leder eller medarbejder, som ikke er specialiseret inden for HR.
Fordelene ved at benytte en HR specialist fra PwC er, at vi har solid erfaring med alle de
personalerelaterede opgaver, fx:

 • Korrekte ansættelsesretlige dokumenter og processer. Det er komplekst og tager tid at
  sætte sig ind i – og det kan koste dyrt at lave fejl.
 • Professionel rekrutterings- og onboardingproces. Spar tid på rekruttering og undgå
  fejlansættelser eller fejl i onboarding, som koster dyrt, da du skal starte forfra.
 • Professionelle ansættelsesforhold og HR processer. Skab trygge og professionelle
  rammer for dine medarbejdere, så de ønsker at være en del af din virksomhed.
 • Øget medarbejdertrivsel og fastholdelse. Forstå dine medarbejderes behov – invester i
  fastholdelse af dine kompetente medarbejdere, så du ikke skal erstatte dem med nye.
 • Nedbringelse af sygefravær. Er dine medarbejdere ofte syge? Undersøg hvad der ligger
  bag og få hjælp til at nedbringe sygefraværet - det vil have en positiv effekt på bundlinjen!

Fordelen ved HR abonnement løsning

 • Rådgivning, i det omfang du har behov for, til en fast månedlig pris. Du vælger selv, hvad tiden skal bruges til.
 • 100% effektivitet og ingen headcount omkostninger i form af løn, ferie, sygdom, barns sygdom, barsel, uddannelse, IT, kontoromkostninger mv.
 • Kendte og faste omkostninger - ingen overraskelser
 • Fast uvildig HR sparringspartner og trusted advisor.

HR Opgave - når du skal have løst en specifik opgave

Uanset om du har en HR medarbejder ansat i din virksomhed, kan der være opgaver, der er svære at nå pga. drift. Fordelen ved at benytte en HR specialist fra PwC, er, at vi har solid erfaring med alle de personalerelaterede opgaver og vi kan derfor hjælpe med at få udviklet de tidskrævende opgaver, tilpasset jeres virksomhed. Det kan fx være:

 • Medarbejderhåndbog 
 • Trivsel og tilfredshedsundersøgelser samt APV 
 • Udarbejdelse af politikker, fx rejse, udlæg, stress, IT mv. 
 • Ledelses- eller HR jurakursus til din virksomhed 
 • Rekruttering og search
 • Performanceproces 
 • Identifikation af karrieremuligheder i din virksomhed

HR Interim - når du har brug for HR assistance i en specifik periode

Der kan være forskellige årsager til, at din virksomhed får brug for HR assistance i en specifik
periode. Det kan fx være:

 • Ved HR medarbejders sygdom. Hvis din HR medarbejder bliver langtidssygemeldt, kan vi varetage opgaverne, mens han/hun er væk.
 • Ved HR medarbejders barselsorlov. Det er ikke altid nødvendigt med en 1-1 løsning. I nogle tilfælde kan det være nok at få dækket de vigtigste driftsopgaver af en HR specialist, mens andre opgaver kan uddelegeres, eller vente til din HR medarbejder er tilbage fra barsel.
 • Ved HR medarbejders fratrædelse. Vi kan varetage HR funktionen, indtil en ny HR medarbejder er fundet, og vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige nye HR medarbejder til din virksomhed.
 • Specifikt projekt som I ikke selv har HR ressourcer eller kompetencer til. Ved at bruge en PwC HR specialist kan du få løst den specifikke opgave, og du undgår en tidsbegrænset projektansættelse, som du skal rekruttere til.

Fordelen ved HR interimløsning

 • 100% effektivitet og ingen headcount omkostninger i form af løn, ferie, sygdom, barns sygdom, barsel, uddannelse, IT, kontoromkostninger mv.
 • Kendte og faste omkostninger - ingen overraskelser.
 • Vi kan hjælpe dig med kort varsel.
 • Du får en HR specialist, der udfører de HR opgaver, der er behov for, og i det omfang, du har brug for.

Hvem er vores HR specialister?

 • Vi har 12-15 års HR erfaring fra virksomheder i alle segmenter.
 • Vi har erfaring med alle typer HR opgaver, fx: Rekruttering, search, ansættelser/fratrædelser, HR juridiske dokumenter, onboarding, performance, udvikling, ledelse, trivsel, APV, HR processer og politikker mv.
 • Vi er vant til hurtigt at sætte os ind i og navigere i nye virksomheder.
 • Vi har erfaring med forskellige HR-systemer.

Kontakt os

Karina Danielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3049 4950