IT-Branchen

Vi giver dig og din it-virksomhed branchespecifik rådgivning, så vi i fællesskab kan udvikle jeres forretning og sikre konkurrencefordele for jer i markedet.

Specialister med stort branchekendskab

Hos PwC har vi opbygget en stor kundebase inden for it-sektoren, hvorfor vi på tværs kan dele viden om best practice og være i stand til at identificere risici. Vi har samlet relevante nøgletal i en benchmark-database, således at vi hurtigt kan agere og lede dig og din virksomhed på rette vej. Vi forventer på denne baggrund, at lancere en årlig analyse af trends i it-branchen.

Vores team består bl.a. af revisorer samt skatte-, moms- og afgiftseksperter. Ligeledes har vi i vores konsulentafdeling tilknyttet eksperter i værdiansættelse af virksomheder, cyber-risk, køb/salg af virksomheder og outsourcing, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for at navigere i en branche, hvor trends forældes hurtigt, og store forandringer kan ske fra dag til dag. Vi har mange års erfaring inden for it-branchen og samarbejder i dag med flere små- og mellemstore virksomheder relateret til branchen, herunder med IT-Forum. 

Digitalisering giver uanede muligheder

Vi kan hjælpe dig, uanset om din virksomhed befinder sig i etablerings- eller konsolideringsfasen. Et særligt kendetegn ved it-branchen er den hastighed, hvormed udviklingen foregår. Markedstrends og digitaliseringen gør det muligt at skalere jeres virksomhed i løbet af meget få år. Vi ved via vores store kendskab til erhvervslivet, hvad virksomheder efterspørger inden for digitalisering og således bidrager vi til vækst.

Særligt i disse år, hvor digitalisering er et afgørende fundament for mange virksomheder, kan det være en stor fordel at have en rådgiver, der kan assistere med hjælp til udviklingen og dét at drive virksomhed på et marked med konstant forandring og øget compliance. Med den rette rådgivning opnår din virksomhed en afbalanceret økonomi, mens du kan udleve dine visioner og målsætninger.

Vi kan yderligere hjælpe dig med...

Revision og opstilling af årsrapporter

Køb og salg af virksomhed

Assistance ved omstruktureringer

Rådgivning om korrekt momsbehandling i ind- og udland

Kortlægning af cyber-risks og etablering af værn

Rådgivning inden for HR-området

< Back

< Back
[+] Read More

PwC’s software-undersøgelse

For at give dig et præcist overblik over kvalitetsniveauet af din virksomheds software-systemer i henhold til internationale standarder (ISO25010, Hasso Plattner Institute og CISQ (Software Engineering Institute og Object Management Group), måler vi kildekoderne i jeres applikationsportefølje, herunder ‘application monitor’ og systemporteføljerne. Vi ved, at kontinuerlig software-monitorering er en nødvendighed for at sikre fuld kontrol og gennemsigtighed i risikoafdækningen af software.

Mød to af vores kunder

Playback of this video is not currently available

1:07

Mercura ApS: “Vi kan altid få fat på PwC”

Softwarevirksomheden Mercura ApS ledte efter en partner, som kunne hjælpe dem med at vækste virksomheden. Den partner fandt de i PwC, som hjælper Mercura med opstilling af årsregnskab og deres skattemæssige opgørelser.

Direktør Martin Johansen fremhæver også, at PwC inviterer virksomheden til en række faglige og sociale arrangementer, hvor han har tilegnet sig ny viden. Han sætter pris på, at hans rådgivere fra PwC altid gør en dyd ud af at hjælpe - også ved presserende deadlines.

Measurelet ApS: “PwC ved noget om det at være en vækstvirksomhed”

PwC har været medtech-virksomheden Measurelet ApS’ faste rådgiver, siden virksomheden blev grundlagt i 2017. CEO i Measurelet, Marie Lommer Bagger, siger, at PwC gør en forskel for hendes virksomhed, fordi hendes rådgivere ved noget om, hvordan man udvikler en virksomhed fra start-up til vækstvirksomhed.

Measurelet har fra start fået hjælp til, hvordan de skulle strukturere virksomheden med holdingselskaber og driftselskaber, og i dag er PwC virksomhedens faste revisor, som hjælper dem med stort og småt på vækstrejsen.

Playback of this video is not currently available

1:08

Kontakt os

Henrik Berring Rasmussen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2373 2200

Niels Henrik B. Mikkelsen

Partner, Statsaut. revisor, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9252

Jesper Parsberg Madsen

Partner, Risk Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2141 5985

Morten Høj Schibsbye

Partner, Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 5150 5468

Lars Rasmussen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2465 9965

Henrik Junker Andersen

Director, Statsaut. revisor, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 7921 2745