Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

IT-Branchen

Vi giver dig og din it-virksomhed branchespecifik rådgivning, så vi i fællesskab kan udvikle jeres forretning og sikre konkurrencefordele for jer i markedet.

Specialister med stort branchekendskab

Hos PwC har vi opbygget en stor kundebase inden for it-sektoren, hvorfor vi på tværs kan dele viden om best practice og være i stand til at identificere risici. Vi har samlet relevante nøgletal i en benchmark-database, således at vi hurtigt kan agere og lede dig og din virksomhed på rette vej. Vi forventer på denne baggrund, at lancere en årlig analyse af trends i it-branchen.

Vores team består bl.a. af revisorer samt skatte-, moms- og afgiftseksperter. Ligeledes har vi i vores konsulentafdeling tilknyttet eksperter i værdiansættelse af virksomheder, cyber-risk, køb/salg af virksomheder og outsourcing, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for at navigere i en branche, hvor trends forældes hurtigt, og store forandringer kan ske fra dag til dag. Vi har mange års erfaring inden for it-branchen og samarbejder i dag med flere små- og mellemstore virksomheder relateret til branchen, herunder med IT-Forum. 

Digitalisering giver uanede muligheder

Vi kan hjælpe dig, uanset om din virksomhed befinder sig i etablerings- eller konsolideringsfasen. Et særligt kendetegn ved it-branchen er den hastighed, hvormed udviklingen foregår. Markedstrends og digitaliseringen gør det muligt at skalere jeres virksomhed i løbet af meget få år. Vi ved via vores store kendskab til erhvervslivet, hvad virksomheder efterspørger inden for digitalisering og således bidrager vi til vækst.

Særligt i disse år, hvor digitalisering er et afgørende fundament for mange virksomheder, kan det være en stor fordel at have en rådgiver, der kan assistere med hjælp til udviklingen og dét at drive virksomhed på et marked med konstant forandring og øget compliance. Med den rette rådgivning opnår din virksomhed en afbalanceret økonomi, mens du kan udleve dine visioner og målsætninger.

Vi kan yderligere hjælpe dig med...

Revision og opstilling af årsrapporter: Vi reviderer din virksomhed med udgangspunkt i et stort kendskab til branchen. Vi kender til de særlige regler for indtægtsregistrering af softwarelicenser, igangværende arbejder og abonnementer samt registrering af udviklingsprojekter.

Yderligere kommer vi med erfaringsbaserede løsninger, ud fra det vi ser fungerer, og skaber værdi i netop din branche. Vi foretager også beregning af skattepligtig indkomst og sikrer, at I opnår de fradrag, virksomheden er berettiget til, herunder bl.a. straksfradrag på.

Køb og salg af virksomhed: Vi rådgiver om alle aspekter af køb og salg af virksomheder og assisterer vores kunder igennem hele transaktionsprocessen – fra start til slut.

Vores ydelser inkluderer:

 • Rådgivning og assistance i forbindelse med transaktionsplanlægning og forberedelse
 • Rådgivning om eksekveringsstrategi, herunder analyse af exit-muligheder, identifikation af potentielle købere/investorer eller opkøbsmuligheder
 • Udarbejdelse af salgsmateriale og andet præsentationsmateriale
 • Værdiansættelse
 • Håndtering af dialog med potentielle købere/investorer eller opkøbsmuligheder
 • Processtyring, herunder koordinering med øvrige rådgivere
 • Assistance i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af due diligence
 • Assistance i forbindelse med forhandling af aftalegrundlag.

Assistance ved omstruktureringer: Optimering af ejerstrukturen er ofte relevant, særligt med henblik på at jeres virksomhed er bedst muligt positioneret i forhold til:

 • Risikospredning
 • Frasalg af en del af virksomheden
 • Inddragelse af nøglemedarbejdere i ejerkreds mv.
 • Specialisering af forretningsområde (skalering af forretning for at realisere en bedre ”vækstcase”).

PwC kan således assistere med at vurdere, om virksomheden er struktureret optimalt for at realisere fremtidige visioner, herunder sikre at strukturændringerne og omstruktureringerne gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde ud fra et skattemæssigt, selskabsretligt og regnskabsmæssigt perspektiv.

Rådgivning om korrekt momsbehandling i ind- og udland: Momsaktiviteter bør planlægges efter en klar momsstrategi. Mens momsreglerne skal overholdes, skal den nødvendige dokumentation udarbejdes - begge dele med et så lavt tidsforbrug som muligt. PwC’s momsspecialister kan bl.a. hjælpe jer med at:

 • Udarbejde og opdatere virksomhedens momsstrategi
 • Planlægge, styre og optimere virksomhedens momshåndtering på alle fronter
 • Momsregistrere virksomheden i udlandet, hvor det er nødvendigt
 • Sikre korrekt momsafregning og dermed minimere risiko for efterbetalinger af moms og bøder
 • Identificere de transaktioner, som kan være vanskelige at kontrollere i momshåndteringen og virksomhedens ERP-systemer.

Kortlægning af cyber-risks og etablering af værn: Sammenfaldet af nye teknologier og målrettede hackere samt nært forbundne “økosystemer” i virksomhederne medfører en øget risiko for cyberangreb. Alle danske virksomheder har fokus på at beskytte sine data, og derudover stiller lovgivningen krav til virksomhederne om at have en professionel og struktureret tilgang til databeskyttelse. Vi giver dig og din virksomhed indblik i, om virksomhedens it-sikkerhed er tilstrækkelig, og om den lever op til best practice inden for branchen.

Vi kan hjælpe leverandører med at dokumentere, at de rette kontroller er på plads i forhold til applikationsudvikling, hosting eller andre ydelser, hvor sikkerhed og/eller persondatabeskyttelse er påkrævet. Vi tager afsæt i virksomhedens setup og kompleksitet, og vi gør en dyd ud af at tilpasse opgaven på rette måde for at sikre mest mulig værdi.

PwC’s software-undersøgelse

For at give dig et præcist overblik over kvalitetsniveauet af din virksomheds software-systemer i henhold til internationale standarder (ISO25010, Hasso Plattner Institute og CISQ (Software Engineering Institute og Object Management Group), måler vi kildekoderne i jeres applikationsportefølje, herunder ‘application monitor’ og systemporteføljerne. Vi ved, at kontinuerlig software-monitorering er en nødvendighed for at sikre fuld kontrol og gennemsigtighed i risikoafdækningen af software.

Kontakt os

Niels Henrik B. Mikkelsen

Partner, Statsaut. revisor, Assurance

Tlf: 3945 9252

Jesper Parsberg Madsen

Partner, Risk Assurance, statsaut. revisor

Tlf: 2141 5985

Morten Høj Schibsbye

Partner, Corporate Tax

Tlf: 5150 5468

Lars Rasmussen

Partner

Tlf: 2465 9965

Henrik Junker Andersen

Director, Statsaut. revisor, Assurance

Tlf: 7921 2745