Sustainability-strategi

Arbejder I strategisk med sustainability? Har du overvejet hvilken værdi og hvilke langsigtede muligheder, det kan give din virksomhed at integrere sustainability i jeres forretnings langsigtede planlægning? Og ved du, hvilke krav og forventninger jeres interessenter har til din virksomheds arbejde med sustainability i dag og i fremtiden?

I takt med at sustainability bevæger sig op på bestyrelsernes dagsorden, er det et område, som i stigende grad bliver integreret i den strategiske planlægning. Ledelsen har nu behov for at finde balancen imellem den øgede regulering, beskyttelsen af virksomhedens brand og sikringen af stabile forsyningskæder, samtidig med et øget fokus på at opnå bedre resultater ved at afsøge nye muligheder og anvende sustainability som en strategisk løftestang.

En fælles udfordring for alle virksomheder, er udviklingen og forankringen af en bæredygtighedsvision i virksomhedens langsigtede strategiplan, der skaber varig værdi og samtidig styrker tilliden til virksomheden.

Sådan hjælper vi dig

PwC har stor erfaring med at assistere i udviklingen af bæredygtighedsstrategier, og med et globalt netværk trækker vi på unikke kompetencer. Med afsæt i din forretning finder vi sammen den mest værdiskabende bæredygtighedsstrategi for din virksomhed. Vi arbejder indenfor følgende områder:

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen

Director

Tlf: 3945 9234

Følg PwC