Strategi for ansvarlig virksomhedsdrift og maksimering af jeres påvirkning

Udarbejd en strategi, der påvirker samfundet, miljøet og jeres aktiviteter positivt gennem bæredygtig værdiskabelse.

Verden står over for hidtil usete globale udfordringer som fx klimaforandringer, forurening, tab af biodiversitet og social ulighed. Samtidig oplever vi, at fx private virksomheders interessenter i stigende grad forventer, at virksomhederne har et tydeligt formål, der afspejler en forpligtelse til at bidrage til en mere bæredygtig og inkluderende økonomi.

Den bæredygtige omstilling er ved at tage fart, og mange virksomheder og offentlige aktører tager derfor netop nu et skridt henimod at få indarbejdet bæredygtighed i deres strategiske planer - på både kortere og længere sigt. Traditionelt set har bæredygtighedsarbejdet været fokuseret på håndtering af risici, men tendensen går nu i retning af, at organisationer på tværs af det private erhvervsliv og den offentlige sektor i stigende grad forholder sig til, hvordan bæredygtighed kan bidrage til værdiskabelse både for deres forretning og for deres interessenter.

Forankring af bæredygtighed direkte i organisationens kernestrategi er nødvendigt for at opnå langsigtet, bæredygtig vækst og lønsomhed. En robust og gennemgående forankring hjælper med at beskytte organisationens omdømme, fremme innovation og medarbejdernes motivation, holde fokus på væsentlige interne og eksterne interessenters forventninger, tiltrække og fastholde medarbejdere, demonstrere compliance samt kommerciel differentiering på markedet.

Vi har dyb indsigt i de komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer inden for bæredygtighed, og vi guider jer fra start til slut – lige fra strategi til gennemførelse og implementering.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Tværgående overvejelser

Bæredygtighedsstrategi og transformation

Udarbejd en strategi for ansvarlig virksomhedsdrift, og maksimér jeres værdiskabelse.

Læs mere

Rapportering og erklæringer

Brug gennemsigtighed og robust data som redskaber til at skabe tillid og fremme resultaterne på bæredygtighedsområdet.

Læs mere

Ansvarlighed og governance

Brug ledelse og compliance som redskaber til at forankre bæredygtighed i jeres virksomhed.

Læs mere

Kontakt os

Soomi Do

Soomi Do

Senior Manager, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9355

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Følg PwC