Sustainability-strategi

Arbejder I strategisk med sustainability? Har du overvejet hvilken værdi og hvilke langsigtede muligheder, det kan give din virksomhed at integrere sustainability i jeres forretnings langsigtede planlægning? Og ved du, hvilke krav og forventninger jeres interessenter har til din virksomheds arbejde med sustainability i dag og i fremtiden?

I takt med at sustainability bevæger sig op på bestyrelsernes dagsorden, er det et område, som i stigende grad bliver integreret i den strategiske planlægning. Ledelsen har nu behov for at finde balancen imellem den øgede regulering, beskyttelsen af virksomhedens brand og sikringen af stabile forsyningskæder, samtidig med et øget fokus på at opnå bedre resultater ved at afsøge nye muligheder og anvende sustainability som en strategisk løftestang.

En fælles udfordring for alle virksomheder, er udviklingen og forankringen af en bæredygtighedsvision i virksomhedens langsigtede strategiplan, der skaber varig værdi og samtidig styrker tilliden til virksomheden.

Sådan hjælper vi dig

PwC har stor erfaring med at assistere i udviklingen af bæredygtighedsstrategier, og med et globalt netværk trækker vi på unikke kompetencer. Med afsæt i din forretning finder vi sammen den mest værdiskabende bæredygtighedsstrategi for din virksomhed. Vi arbejder indenfor følgende områder:

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 9218

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC's Sustainability

Tlf: 3945 9234

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance

Tlf: 3945 3862

Soomi Do

Senior Manager

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC