Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kursus i financial controlling

Opdatér din controller-værktøjskasse inden for ekstern rapportering, interne kontroller, budgettering, projektøkonomi og risikostyring.

Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for områderne: Ekstern rapportering, interne kontroller, risikostyring, budgettering og projektøkonomistyring. Kurset veksler mellem teori, cases og praktiske eksempler. Der lægges stor vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne og underviserne.

Udbytte

Budgetlægning, projektøkonomistyring, krav til ekstern rapportering, styring af risici, udføre interne kontroller

Efter kurset kan du:

 • Vurdere, hvordan du effektivt kan udarbejde budgetter og følge op på dem
 • Styrke den interne kontrol
 • Udarbejde en effektiv projektøkonomistyring
 • Understøtte den eksterne rapportering
 • Varetage effektive interne kontroller
 • Identificere og håndtere risici.

Indhold

Budgettering

 • Hvordan sikres det, at det finansielle budget integreres med forretningsplanerne, og hvorfor er det nødvendigt?
 • Hvilke budgetteringsmetoder kan anvendes, og hvad er deres fordele og ulemper?
 • Hvordan sikres en effektiv budgetteringsproces, og hvad er de typiske udfordringer og faldgruber?
 • Hvordan kan budgetsystemer understøtte best practice?

Projektøkonomistyring

 • Hvordan sikres det, at de økonomiske investeringskalkuler er valide?
 • Hvordan foretages en effektiv projektrevision, opfølgning og rapportering?
 • Hvilke specifikke værktøjer og metoder anvendes inden for projektøkonomistyring?
 • Hvordan forebygges økonomiske overraskelser?

Ekstern rapportering

 • Hvilken dokumentation skal ligge til brug for revision?
 • Hvad indgår i årsregnskaber/perioderegnskaber?
 • Hvad er det seneste nye fra årsregnskabsloven?
 • Hvad er controllerens opgave? (at levere tal til brug for årsrapporten)
 • Hvad gør andre typisk forkert?

Interne kontroller

 • Hvordan opbygges et internt kontrolsystem?
 • Hvordan opstilles procedurer for kontroller?
 • Hvilke dokumentationskrav er der til effektive kontroller?
 • Hvordan udarbejdes og testes dokumentation for regnskabsposter?
 • Hvordan understøtter interne kontroller processen fra substansrevision til procesrevision?

Målgruppe

Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder, såvel offentlige som private.

Er du i tvivl, om kurset i financial controlling er målrettet dig? Så kontakt PwC's Academy

Afholdelser
Køb et samlet kursusforløb og få rabat

Kurset i Financial controlling udgør sammen med Business controlling et samlet controller-forløb, og kurserne kan bestilles samlet til særlig pris.

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

"Jeg synes, det var et godt og meget relevant kursus. Underviseren var professionel og samtidig god til at skabe en god stemning med plads til humor."

Controller og tidligere deltager på Financial controlling

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC