Kursus i business controlling

Bliv opdateret inden for ledelsesrapportering, Balanced Scorecard, Lean i økonomifunktionen og Activity Based Costing.

Controlling er i dag i højere grad end tidligere et spørgsmål om at kunne uddrage og sammenstille relevant beslutningsinformation til ledelsen i virksomheden. Det stiller controllere og andre økonomimedarbejdere over for nye typer af opgaver, der skal løses på nye og mere effektive måder samtidig med, at der stadig skal udarbejdes månedsrapportering, eksternt regnskab etc.

Kurset i business controlling giver derfor et dybere indblik i:

Hvilke elementer og processer, controlleren/økonomimedarbejderen har behov for at forstå, vurdere og bringe i anvendelse for at kunne udfylde rollen som sparringspartner tilfredsstillende.

Hvilke konkrete værktøjer (ABC, Balanced Scorecard og variansanalyse) kan anvendes i den forbindelse, hvilke implementeringsudfordringer har de, og hvordan håndteres de.

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne. Efter kurset kan du nemmere føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende forretningsdrivere og dermed bedre udforme den relevante ledelsesrapportering og udvælge de styringsværktøjer, som situationen kalder på.

Kurset udgør sammen med  Financial controlling et samlet controllerforløb, og kurserne kan bestilles samlet til særlig pris.

Udbytte

Efter kurset kan du:

 • Forstå og bidrage til en styrket forretningsorientering i økonomifunktionen.
 • Identificere og bidrage til effektivisering af de vigtigste økonomiprocesser, herunder medvirke til at styrke analyseberedskabet i afdelingen.
 • Vurdere anvendeligheden af værktøjer som ABC, Balanced Scorecard og variansanalyse samt understøtte deres implementering.
 • Vurdere hvordan ledelsesrapportering kan udarbejdes i givne situationer, herunder format, struktur og indhold.

Indhold

Den forretningsorienterede økonomifunktion

 • Hvordan bliver økonomi forretningsledelsens vigtigste sparringspartner – hvad kræver det?
 • Opgaveprioritering og -sekvens i økonomiafdelingen.
 • Processer i økonomifunktionen og hvordan de optimeres.

Den interne ledelsesrapportering

 • Hvordan forskellige målgrupper påvirker måden at rapportere på.
 • Master data og vigtigheden heraf.
 • Etablering af KPI struktur.
 • Model for performance management.

Balanced Scorecard (BSC)

 • BSC’s rolle i strategiimplementering.
 • Udfordringer med BSC.
 • Controllerens væsentligste rolle i BSC-arbejdet.

Activity Based Costing (ABC)

 • Brug af ABC i økonomistyringen.
 • Metode og omkostningshierarkier.
 • Kalkulationer – før og efter.
 • Forslag til fremtidigt rapportdesign til brug for ledelsesrapportering.
 • Udfordringer med ABC.

Variansanalyse

 • Afklaring af årsags-virkningssammenhænge.
 • Metode til analyse.
 • Brug i forbindelse med beslutningstagen.
 • Sammenhæng til ABC og BSC.

Målgruppe

Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder, såvel offentlige som private.

Er du i tvivl, om dette kursus i business controlling er målrettet dig? Så kontakt rådgivningsteamet hos PwC's Academy, som vil vejlede dig. Kontakt os på T: 3945 3535. 

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser
Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig
Tlf: 3945 3535
E-mail

Følg PwC