Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kursus i business controlling

Bliv opdateret inden for Business partnering, ledelsesrapportering, KPI-styring, variansanalyse og Activity Based Costing.

Controlling er i dag i højere grad end tidligere et spørgsmål om at kunne levere relevant beslutningsinformation til ledelsen i virksomheden og agere sparringspartner for forretningen. Det stiller controllere og andre økonomimedarbejdere over for nye typer af opgaver, der skal løses på nye og mere effektive måder samtidig med, at der stadig skal udarbejdes månedsrapportering, eksternt regnskab etc.

Kurset i business controlling giver derfor et dybere indblik i:

Hvilke elementer og processer controlleren har behov for at forstå, vurdere og bringe i anvendelse for at kunne udfylde rollen som sparringspartner for både ledelsen og forretningen tilfredsstillende.

Hvordan konkrete værktøjer (ABC, Performance management, KPI-styring og variansanalyse) kan anvendes i den forbindelse, hvilke implementeringsudfordringer de har, og hvordan de håndteres.

Kurset veksler mellem teori, praksis og gruppedrøftelser, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne. Efter kurset kan du nemmere føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende forretningsdrivere og dermed bedre udforme den relevante ledelsesrapportering og udvælge de styringsværktøjer, som situationen kalder på.

Udbytte

Efter kurset kan du:

 • Forstå og bidrage til en styrket forretningsorienteret økonomifunktion
 • Identificere og bidrage til effektivisering af de vigtigste økonomiprocesser, herunder medvirke til at styrke analyseberedskabet i afdelingen
 • Vurdere anvendeligheden af værktøjer som ABC, fastlæggelse af KPI’er og variansanalyse samt understøtte deres implementering
 • Vurdere, hvordan god ledelsesrapportering skal udarbejdes, herunder dennes indhold, struktur og design.

Indhold

Den forretningsorienterede økonomifunktion

 • Hvordan kan man foretage en temperaturmåling af økonomifunktionen?
 • Hvordan bliver økonomi forretningsledelsens vigtigste sparringspartner – hvad kræver det?
 • Hvordan kan man organisere økonomifunktionen, og hvad er faldgruberne?
 • Hvordan kan økonomifunktionen tage ejerskab over dataanalyse, og hvad er kravene til controlleren?
 • Hvordan kan controlleren digitalisere økonomifunktionens processer, fx gennem Robotics?

Effektiv ledelsesrapportering

 • Hvordan opbygger man en god ledelsesrapportering henset til indhold, struktur og design?
 • Hvordan forskellige målgrupper påvirker måden at rapportere på
 • Master data og vigtigheden heraf
 • Digitalisering af ledelsesrapporteringen

Performance management 

 • Strategiimplementering og strateginedbrydning bl.a. ved hjælp af balanced scorecard
 • Fastlæggelse af kritiske succesfaktorer og de rette KPI’er
 • Controllerens væsentligste rolle i arbejdet med performance management

Skab gennemsigtighed i omkostningerne (ABC)

 • Gennemsigtighed og bedre lønsomhed
 • Brug af ABC i økonomistyringen
 • Metode og omkostningshierarkier
 • Kalkulationer – før og efter
 • Forslag til fremtidigt rapportdesign til brug for ledelsesrapportering
 • Udfordringer med ABC

Variansanalyse

 • Afklaring af årsags-virkningssammenhænge
 • Metode til analyse
 • Brug i forbindelse med beslutningstagen
 • Sammenhæng til ABC, KPI og ledelsesrapportering.

Målgruppe

Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder, såvel offentlige som private.

Er du i tvivl, om dette kursus i business controlling er målrettet dig? Så kontakt PwC's Academy.

Afholdelser
Køb et samlet kursusforløb og få rabat

Kurset i Business controlling udgør sammen med Financial controlling et samlet controller-forløb, og kurserne kan bestilles samlet til særlig pris.

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC