Kursus i business controlling

Bliv opdateret inden for ledelsesrapportering, Balanced Scorecard, Lean i økonomifunktionen og Activity Based Costing.

Controlling er i dag i højere grad end tidligere et spørgsmål om at kunne uddrage og sammenstille relevant beslutningsinformation til ledelsen i virksomheden. Det stiller controllere og andre økonomimedarbejdere over for nye typer af opgaver, der skal løses på nye og mere effektive måder samtidig med, at der stadig skal udarbejdes månedsrapportering, eksternt regnskab etc.

Kurset i business controlling giver derfor et dybere indblik i:

Hvilke elementer og processer, controlleren/økonomimedarbejderen har behov for at forstå, vurdere og bringe i anvendelse for at kunne udfylde rollen som sparringspartner tilfredsstillende.

Hvilke konkrete værktøjer (ABC, Performance management, Balanced Scorecard og variansanalyse) kan anvendes i den forbindelse, hvilke implementeringsudfordringer har de, og hvordan håndteres de.

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne. Efter kurset kan du nemmere føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende forretningsdrivere og dermed bedre udforme den relevante ledelsesrapportering og udvælge de styringsværktøjer, som situationen kalder på.

Kurset udgør sammen med  Financial controlling et samlet controllerforløb, og kurserne kan bestilles samlet til særlig pris.

Udbytte

Efter kurset kan du:

 • Forstå og bidrage til en styrket forretningsorientering i økonomifunktionen.
 • Identificere og bidrage til effektivisering af de vigtigste økonomiprocesser, herunder medvirke til at styrke analyseberedskabet i afdelingen.
 • Vurdere anvendeligheden af værktøjer som ABC, fastlæggelse af KPI’er og variansanalyse samt understøtte deres implementering.
 • Vurdere hvordan ledelsesrapportering kan udarbejdes i givne situationer, herunder format, struktur og indhold.

Indhold

Den forretningsorienterede økonomifunktion

 • Modenhedsvurdering af økonomifunktionen
 • Hvordan bliver økonomi forretningsledelsens vigtigste sparringspartner – hvad kræver det?
 • Opgaveprioritering og -sekvens i økonomiafdelingen.
 • Processer i økonomifunktionen og hvordan de optimeres – kan Robotics være vejen frem?

Effektiv ledelsesrapportering

 • Master data og vigtigheden heraf.
 • Hvordan forskellige målgrupper påvirker måden at rapportere på
 • Data analytics og Power BI.
 • Model for performance management.

Performance management (Balance Scorecard)

 • Strategiimplementering ved hjælp af balance scorecard.
 • Fastlæggelse af de rette KPI’er.
 • Controllerens væsentligste rolle i arbejdet med performance management.

Skab gennemsigtighed i omkostningerne (ABC)

 • Gennemsigtighed og bedre lønsomhed
 • Brug af ABC i økonomistyringen
 • Metode og omkostningshierarkier.
 • Kalkulationer – før og efter.
 • Forslag til fremtidigt rapportdesign til brug for ledelsesrapportering.
 • Udfordringer med ABC.

Variansanalyse

 • Afklaring af årsags-virkningssammenhænge.
 • Metode til analyse.
 • Brug i forbindelse med beslutningstagen.
 • Sammenhæng til ABC, BSC og ledelsesrapportering.

Målgruppe

Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder, såvel offentlige som private.

Er du i tvivl, om dette kursus i business controlling er målrettet dig? Så kontakt rådgivningsteamet hos PwC's Academy, som vil vejlede dig. Kontakt os på T: 3945 3535. 

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC